Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Alexander Benois

อเล็กซานเดอร์ เบเนียส (Александр Николаевич Бенуа)

เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 1870 ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เป็นลูกชายของสถาปนิกชื่อนิโคไล ( Николая Леонтьевича Бенуа) กับมารดาชื่อ คามิลเลีย คาวอส (นามสกุลเดิม)( Камиллы Альбертовны Бенуа (Кавос)) มีพี่น้องคือ อัลเบิร์ต (Albert) และ ลีออน (Leon) ซึ่งทั้งคู่กลายเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงเช่นกัน

เขาเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนหมายเลข 2 ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

1890-1894 เรียนในคณะกฏหมายมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก แต่ระหว่างที่เรียนหนังสืออยู่ก็สนใจในด้านศิลปะ และชอบการวาดภาพ ผลงานศิลปะส่วนมากของเขาเป็นภาพวาดสีน้ำ

1894  เริ่มทำงานเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลป์ และเขียนหนังสือ History of Prainting of the XIX century (Истории живописи в XIX веке) 1897 ช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปฝรั่งเศส เขามีผลงานภาพวาดสีน้ำออกมาจำนวนมาก มันเป็นงานชุดแรกที่ทำให้เห็นถึงพรสวรรค์ในการวาดภาพสีน้ำของเขา โดยเฉพาะภาพ The Last Walk of Louis XIV(Последние прогулки Людовика XIV) แสดงให้เห็นเทคนิคเฉพาะตัวในการวาดซึ่งแตกต่างจากคนอื่น

1897 เขามีผลงานภาพวาดวิวทิวทัศน์ ด้วยสีน้ำ โดยใช้ภูมิประเทศรอบๆ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ในปีนี้มีการจัดแสดงผลงานใน (Pavel Tretyakov) ซึ่งทำให้เขาได้รู้จักกับ Sergei Diaghilev และ Leon Bakst ทั้งสามคนร่วมกันทำแม็กกาซีนเกี่ยวกับศิลปะ ชื่อ World of Art (Мир Искусства)

1904 เขียนวาดภาพ The Brone Horseman มันเป็นชื่อหนังสือกวีของพุชกิ้น เป็นผลงานเขียนเล่มหนึ่งที่สำคัญชองพุชกิ้น ภายหลังเกตุการปฏิวัติในปี 1917  อุทิศการทำงานให้กับการปกป้องงานศิลปะล้ำค่าของชาติ

1918 ได้รับการแต่งต้งให้เป็นหันหน้าพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เขาประสบความสำเร็จในการปรับปรุงการจัดแสดงงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ให้สามารถเรียกความสนใจได้มากขี้น

1926 เข้าย้ายออกจากรัสเซ๊ย ไปอยู่ในกรุงปารีส และได้เข้าทำงานที่โรงละครแกรนด์โอเปร่า และภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ทำงานที่มิราน (Milan’s La Scala) เบเนียส เป็นผู้คนพบสมุดบันทึกของเคาต์หลุย เดอ เซนต์-ซีมอน (Count Louis de Saint-Simon) ซึ่งเป็นผู้อยู่กับพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 (Sun King) ในปีสุดท้าย เบเนียสจึงใช้มันเป็นเหมือนข้อมูลในการเขียนภาพสถานที่ต่างๆ ที่เกียวข้องกับหลุยส์ ที่ 14

1934 เขาเขียนบันทึกความทรงจำของตัวเอง แบ่งออกมาเป็นสองเล่ม

1960 เสียชีวิตในกรุงปารีส

Don`t copy text!