Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Phobos-Grunt

 

Phobos-Grunt  (Фобос-Грунт)
ยานสำรวจดาวอังคาร ขนาด 13.5 ตัน จะใช้เวลาเดินทางไปยังดาวอังคาร 11 เดือน โดยจะลงจอดบนดวงจันทร์โพรบอส (Phobos) ของดาวอังคาร ซึ่งเป็นที่มาของชื่อยานสำรวจลำนี้ Phobos-Grunt (Grunt หมายถึง พื้นดิน)และตามแผนมันจะนำเอาดินและหินตัวอย่างกลับมายังโลก ขณะที่เมื่อต้องเดินทางกลับโลกจะใช้เวลา 9-11 เดือน และวิ่งเข้าสู่บรรยากาศโดยความเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจะใช้ร่มชูชีพในการลดความเร็วของยานลง ดินตัวอย่าง จะมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม โดยการวิเคราะห์ขั้นแรกเลย คือต้องหาส่ิงมีชีวิต 

นี่เป็นโครงการแรกในรอบ 20 ปีของรัสเซีย หลังจาก โครงการลูน่า 24 (Luna 24) ใน ปี 1976 , หัวหน้าโครงการ แม็กซิม มาร์ตินอฟ (Maksim Martynov) กล่าว

แต่ขณะนี้การสร้างเครื่องสำหรับเก็บตัวอย่างดินนั้นเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจเกี่ยวกับสภาพของดินที่แท้จริงบนดวงจันทร์โฟบอส จึงได้มีการสร้างเครื่องมีที่ทำงานได้สองแบบต่างกัน และเมื่อเวลาจริงจะเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนั้น ศจ.เลฟ เซลโยนี (Professor Lev Zelyony) จากสถาบันสำรวจอวกาศแห่ง RAS บอกด้วยว่า Fobos-Grunt จะช่วยค้นหาข้อมูลที่จะบอกอธิบายว่าดวงจันทร์โพบอสนั้นเกิดมาได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ และยังช่วยในการสำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคาร โดยเฉพาะตรวจว่ามีก๊าซมีเทนอยู่หรือไม่

ยานที่ออกจากโลกนั้นยังมีการนำเชื้อแบคทีเรียนับร้อยชนิดออกไปในอวกาศด้วย โดยจะถูกเก็บไว้ภายในแคปซูล และระหว่างเดินทางไปกลับดาววอังคารแล้ว นักชีววิทยาก็จะมาตรวจภายในแคปซูลนั้นว่ามีสปอร์ของแบคทีเรียที่ยังคงมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันทฤษฏีที่ว่าดาวหางสามารถนำพอเอาสปอร์ของส่ิงมีชีวตเดินทางไปในอวกาศได้จริงๆ

นอกจากนั้น จรวจอวกาศนี้ยังได้นำดาวเทียม Yinghua-1 ขนาด 240 ปอนด์ ของประเทศจีนขึ้นสุ่อวกาศพร้อมกับ Fobos-Grunt ด้วย ซึ่ง Yinghua-1 จะถูกแยกตัวออกมาเพื่อใช้ในการวิจัยชั้นบรรายากาศไอโอนอสเฟียร์ (Ionosphere) และสนามแม่เหล็กของดาวอังคาร   ซึ่งโครงการยังได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสในการสร้างเครื่องมือสำรวจบางตัวด้วย เมื่อยานสำรวจเดินทางกลับมายังโลก จะยังมียานอัตโนมัติทิ้งไว้บนดวงจันทร์โพบอสด้วย เพื่อใช้ในการสำรวจต่อไป

โครงการนี้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2001 โดยใช้เงินไปไปเกือบ 160 พันล้านเหรียญ ดร. วิคเตอร์ คาร์ตอฟ (Viktor Khatov) จากศูนย์ลาวอชกิ้น (Lavochkin NPO) กล่าว ซึ่งศูนย์ลาว็อชกิ้นนี้เป็นสถานที่สร้างดาวเทียม Phobos-Grunt
รัสเซีย อาจเลื่อนการปล่อยยานอวกาศนี้ออกไปอีก จากปลายปี 2011 เป็นต้นปี 2012

more http://rt.com/news/fhobos-grund-mission-123/

Don`t copy text!