Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Vladimir The Great

Vladimir Svyatoslavich (Владимир Святославич)
ผู้เปลี่ยนรัสเซียให้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา
    วลาดิมีร์ ประสูติประมาณระหว่างปี 958-960 เป็นโอรสของกษัตริย์ สเวียโตสลาฟ ที่ 1 แห่งเคียฟ  (Svyatoslav I of Kiev) กับนางสนมชื่อ มาลุชา (Malusha)   
วลาดิมีร์นั้นเป็นโอรสคนสุดท้องในพี่น้อง 3 คน ตอนยังเด็กเขาถูกส่งตัวไปอยู่กับย่าชื่อโอลก้า (Olga Prekrasa) ให้เป็นผู้เลี้ยงดู ซึ่งโอลก้าในตอนนั้นเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ในเคียฟรัสเซีย ที่นับถือคริสต์ออโธดอกซ์ 


972 สเวียโตสลาฟ ที่ 1 สวรรคต ในขณะนั้นวลาดิมีร์ เป็นผู้ปกครองเมืองนอฟโกรอด (Novgorod) และพี่ชายคนรองโอเล็ก (Oleg, Pricne of Drevlyans) เป็นผู้ปกครองเมืองเดรฟเลียน (Drevlyans) ในขณะที่เมืองเคียฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ใต้การปกครองของยาโรโพลก์ (Sviatoslav Yaropolk , Prince of Kiev) 
976 ยาโรโพลก์ ซึ่งต้องการดินแดนทั้งหมดของประเทศมาไว้เอง ได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีเมืองเดรฟเลียนของเจ้าชายโอเล็ก  ส่วนวลาดิมีร์นั้นหนีออกจากนอฟโกร๊อดไปยังนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ฮาก้อน (Haakon Sigurdsson) 
979 วลาดิมีร์เดินทางกลับมายังรัสเซีย และทำสงครามยึดเมืองยาโรโพลก์เอาไว้ได้ และระหว่างที่ยกทัพมายังเคียฟ ได้ยึดเมืองโปล๊อตสก์ (Polotsk) เอาไว้ ซึ่งพระองค์ได้สั่งหารร็อกโวโลด (Rogvolod) เจ้าเมือง และได้อภิเษกกับร็อกเนด้า (Rogneda) ลูกสาวของร็อกโวโลด 
980 ยึดเมืองเคียฟได้  
ช่วงต้นการปกครองของวลาดิมีร์นั้น พระองค์ยังคงนับถือเทพเจ้าโบราณ มีการสร้างวิหารให้แก่เทพเจ้ามากมาย โดยที่เทพเจ้าสายฟ้า เปรัน (Perun) ถูกสถาปนาให้เป็นเทพเจ้าสูงสุด มีพิธีการบูชาเทพเจ้าด้วยร่างของมนุษย์
วลาดิมีร์นั้นมีมเหสี  8 คน และสนมอีกถึง 800 คน 
988 ทำสงครามกับไบแซนไทน์ ซึ่งสามารถยึดเมืองคอร์ซัน (Korsun~ Chersonese ในไครเมีย) เอาไว้ได้ และได้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการจะแต่งงานกับเจ้าหญิงแอนนา  (Anna) น้องสาวของจักรพรรดิบาซิล ที่ 2 (Basil II , Byzantine) มิเช่นนั้นจะโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล ซึ่งจักรพรรพิบาซิล ที่ 2 ได้ยอมรับข้อเสนอ แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าวลาดิมีร์ จะต้องยอมหันมานับถือคริสต์เพราะแอนนาเป็นชาวคริสต์ 
เมื่อวลาดิมีร์ยอมตกลง แอนนาได้เดินทางมายังงเมืองคอร์ซัน และร่วมในพิธีแบ๊พติสของวลาดิมีร์ก่อนที่ทั้งคู่จะได้อภิเษกสมรสกัน  วลาดิมีร์ มีชื่อทางศาสนาว่าบาซิล (Basil)
1 กันยายน วลาดิมีร์ซึ่งเดินทางกลับมายังเคียฟแล้ว ได้สั่งให้พลเมืองเข้าพิธีแบ๊พติสหมู่ร่วมกัน ริมฝั่งแม่น้ำดนิเปอร์ ซึ่งทางการถือเป็นวันที่รัสเซียกลายเป็นชาติที่นับถือคริสต์มาตั้งแต่นั้น วลาดิมีร์ได้สั่งให้มีการทำลายวิหารของเทพเจ้าโบราณท้ิงและแทนที่ด้วยโบสถ์คริสต์ 
991 ก่อตั้งเมืองเบลโกรอด (Belgorod)  , ทำสงครามกับชาวโครแอ๊ต (White Croats)ที่อาศัยในยูเครน
995 วลาดิมีร์แบ่งเคียฟออกเป็นหลายส่วน เพื่อแบ่งให้โอรสของพระองค์หลายคนได้ปกครอง 
1014 เจ้าชายโตโรสกี (Sviatopolk Turosky) และยาโลสลาฟ (Yaroslav of Novgorod) ก่อการกบฏ เพราะวาลาดิมีร์ต้องการให้เจ้าชายบอริส (Boris) เป็นผู้สืบทอดอำนาจ  โตโรสกีนั้นถูกจับได้และถูกนำไปขังคุก แต่ว่าก่อนที่วลาดิมีร์จะทำสงครามกับยาโลสลาฟ พระองค์ก็สวรรคตเสียก่อน
1015 15 กรกฏาคม, วลาดิมีร์ สวรรคต พระศพของพระองค์ถูกฝังในเคียฟ แต่ว่าภายหลังเมื่อมองโกลบุกรัสเซีย ทำให้โบสถ์และสุสานถูกทำลาย
Don`t copy text!