Vladimir The Great
Vladimir The Great

Vladimir The Great

Vladimir Svyatoslavich (Владимир Святославич)
ผู้เปลี่ยนรัสเซียให้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา
    วลาดิมีร์ ประสูติประมาณระหว่างปี 958-960 เป็นโอรสของกษัตริย์ สเวียโตสลาฟ ที่ 1 แห่งเคียฟ  (Svyatoslav I of Kiev) กับนางสนมชื่อ มาลุชา (Malusha)   
วลาดิมีร์นั้นเป็นโอรสคนสุดท้องในพี่น้อง 3 คน ตอนยังเด็กเขาถูกส่งตัวไปอยู่กับย่าชื่อโอลก้า (Olga Prekrasa) ให้เป็นผู้เลี้ยงดู ซึ่งโอลก้าในตอนนั้นเป็นผู้หญิงคนแรกๆ ในเคียฟรัสเซีย ที่นับถือคริสต์ออโธดอกซ์ 


972 สเวียโตสลาฟ ที่ 1 สวรรคต ในขณะนั้นวลาดิมีร์ เป็นผู้ปกครองเมืองนอฟโกรอด (Novgorod) และพี่ชายคนรองโอเล็ก (Oleg, Pricne of Drevlyans) เป็นผู้ปกครองเมืองเดรฟเลียน (Drevlyans) ในขณะที่เมืองเคียฟ ซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ใต้การปกครองของยาโรโพลก์ (Sviatoslav Yaropolk , Prince of Kiev) 
976 ยาโรโพลก์ ซึ่งต้องการดินแดนทั้งหมดของประเทศมาไว้เอง ได้ส่งกองทัพเข้าโจมตีเมืองเดรฟเลียนของเจ้าชายโอเล็ก  ส่วนวลาดิมีร์นั้นหนีออกจากนอฟโกร๊อดไปยังนอร์เวย์ ซึ่งอยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ฮาก้อน (Haakon Sigurdsson) 
979 วลาดิมีร์เดินทางกลับมายังรัสเซีย และทำสงครามยึดเมืองยาโรโพลก์เอาไว้ได้ และระหว่างที่ยกทัพมายังเคียฟ ได้ยึดเมืองโปล๊อตสก์ (Polotsk) เอาไว้ ซึ่งพระองค์ได้สั่งหารร็อกโวโลด (Rogvolod) เจ้าเมือง และได้อภิเษกกับร็อกเนด้า (Rogneda) ลูกสาวของร็อกโวโลด 
980 ยึดเมืองเคียฟได้  
ช่วงต้นการปกครองของวลาดิมีร์นั้น พระองค์ยังคงนับถือเทพเจ้าโบราณ มีการสร้างวิหารให้แก่เทพเจ้ามากมาย โดยที่เทพเจ้าสายฟ้า เปรัน (Perun) ถูกสถาปนาให้เป็นเทพเจ้าสูงสุด มีพิธีการบูชาเทพเจ้าด้วยร่างของมนุษย์
วลาดิมีร์นั้นมีมเหสี  8 คน และสนมอีกถึง 800 คน 
988 ทำสงครามกับไบแซนไทน์ ซึ่งสามารถยึดเมืองคอร์ซัน (Korsun~ Chersonese ในไครเมีย) เอาไว้ได้ และได้ยื่นข้อเสนอที่ต้องการจะแต่งงานกับเจ้าหญิงแอนนา  (Anna) น้องสาวของจักรพรรดิบาซิล ที่ 2 (Basil II , Byzantine) มิเช่นนั้นจะโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิ้ล ซึ่งจักรพรรพิบาซิล ที่ 2 ได้ยอมรับข้อเสนอ แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าวลาดิมีร์ จะต้องยอมหันมานับถือคริสต์เพราะแอนนาเป็นชาวคริสต์ 
เมื่อวลาดิมีร์ยอมตกลง แอนนาได้เดินทางมายังงเมืองคอร์ซัน และร่วมในพิธีแบ๊พติสของวลาดิมีร์ก่อนที่ทั้งคู่จะได้อภิเษกสมรสกัน  วลาดิมีร์ มีชื่อทางศาสนาว่าบาซิล (Basil)
1 กันยายน วลาดิมีร์ซึ่งเดินทางกลับมายังเคียฟแล้ว ได้สั่งให้พลเมืองเข้าพิธีแบ๊พติสหมู่ร่วมกัน ริมฝั่งแม่น้ำดนิเปอร์ ซึ่งทางการถือเป็นวันที่รัสเซียกลายเป็นชาติที่นับถือคริสต์มาตั้งแต่นั้น วลาดิมีร์ได้สั่งให้มีการทำลายวิหารของเทพเจ้าโบราณท้ิงและแทนที่ด้วยโบสถ์คริสต์ 
991 ก่อตั้งเมืองเบลโกรอด (Belgorod)  , ทำสงครามกับชาวโครแอ๊ต (White Croats)ที่อาศัยในยูเครน
995 วลาดิมีร์แบ่งเคียฟออกเป็นหลายส่วน เพื่อแบ่งให้โอรสของพระองค์หลายคนได้ปกครอง 
1014 เจ้าชายโตโรสกี (Sviatopolk Turosky) และยาโลสลาฟ (Yaroslav of Novgorod) ก่อการกบฏ เพราะวาลาดิมีร์ต้องการให้เจ้าชายบอริส (Boris) เป็นผู้สืบทอดอำนาจ  โตโรสกีนั้นถูกจับได้และถูกนำไปขังคุก แต่ว่าก่อนที่วลาดิมีร์จะทำสงครามกับยาโลสลาฟ พระองค์ก็สวรรคตเสียก่อน
1015 15 กรกฏาคม, วลาดิมีร์ สวรรคต พระศพของพระองค์ถูกฝังในเคียฟ แต่ว่าภายหลังเมื่อมองโกลบุกรัสเซีย ทำให้โบสถ์และสุสานถูกทำลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!