Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Vlaimir Monomakh

วลาดิมีร์ โมโนแม็ค (Владимир Всеволодович Мономах)

โมโนแม็ค เป็นโอรสของวเซโวล็อด ยาโลสลาวิช (Vsevolod Yaroslavych) กับอนาสตาเซีย (Anastasia) เจ้าหญิงจากอาณาจักรไบเซนไทน์ ซึ่งเป็นธิดาของจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาชัส (Emperor Constantine IX Monomachus of Byzantine) 
โมโนแม็ค ประสูตรในปี 1053 พระองค์มีชื่อทางศาสนาคริสต์ว่า วาสิลี (Vasily) 
1074 อภิเษกกับเจ้าหญิงกีธ่า (Gytha) ธิดาในกษัตริย์ฮาโรล์ด ที่ 2 (King Harold II, England) แห่งอังกฤษ ซึ่งทั้งสองมีโอรสและธิดารวม 7 คน 
1076 ร่วมกับเจ้าชายโอเล็ก  (Oleg Svyatoslavich)  และชาวโปล (Poles) ทำสงครามกับพวกเชค (Czechs) 
1078 วเซโวล็อด ได้เป็นเจ้าชายแห่งเคียฟ (Prince of Kiev) และโมโนแม็คได้รับตำแหน่งเจ้าชายแห่งเชอร์นิกอฟ (Prince of Chernigov) 
1093 วเซโวล๊อค สวรรคต , แต่ว่าโมโนแม็คปฏิเสธที่จะปกครองเคียฟ พระองค์จึงมอบเคียฟให้กับซเวียโตโพล์ก (Svyatopolk II of Kiev) ซึ่งเป็นญาติกัน
ในปีนี้พระองค์ยังร่วมกับเจ้าชายโอเล็กทำสงครามกับชาวคุแมน (Cuman, Polovtsy คนเชื้อสายเติร์ก ) แต่ว่าแพ้จนต้องหนีจากเมืองเชอร์นิกอฟ ไปอยู่ที่เมืองเปเรยาสลาฟ (Pereyaslavl)
1094 มีตำแหน่งเป็นเจ้าชายแห่งเปเรยาสลาฟ (Prince of Pereyaslavl) 
1095 ทำสัญญาสันติภาพกับข่านอิลาร์ (Itlar Khan) และข่านคิตานิ (Kitani Khan) ซึ่งเป็นข่านของพวกโปลอฟต์ซี (Polovtsy) 
1097 โมโนแม็คริเริ่มให้มีการจัดประชุมของเจ้าชายจากเมืองต่างๆ ในลัวเบช (Lyubech Congress of Princes) เมื่อที่จะกำหนดระบบการสืบทอดอำนาจ 
1099(ประมาณ) อภิเษกอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ทราบชื่อ คาดว่าเป็นชาวกรีกหรือไบแซนไทน์ , มีโอรสและธิดาด้วยกันอีก 5 คน หนึ่งในนั้นคือ ยูริ โดลโกรูกี (Yury Dolgoruky) 
1107 รบกับข่านโบเนียก แห่งคุแมน( Bonaik Khan , Cuman)
*หลังจาก 1107 โมโนแม็คอาจจะอภิเษกครั้งที่สาม กับลูกสาวของข่านเอปา (Aepa Ocenevich, Khan of Cumans) แต่ Tale of bygone year บอกว่าคนที่แต่งงานกับลูกของข่านเอป่า เป็นยูริ โดลโกรูกี
1110 สิงหาคม, คอนเกรส ครั้งที่ 2  (Uvetichah Congress,Vytychiv congress of princes) เป็นการประชุมกันอีกครั้งของเจ้าชายจากเมืองต่างๆ เพื่อร่วมมือกันต่อสู้กับพวกคุแมน 
1103 คอนเกรสครั้งที่ 3  (Dolobskogo Congress, Dolobske council of princes) โมโนแม็คหารือกับเจ้าชายอิสยาสลาฟ เรื่องการร่วมรบกับคุแมน
1113 ได้รับตำแหน่งแกรนด์ปรินซ์แห่งเคียฟ (Grand Prince of Kiev) หลังจากซเวียโตโพลก์ สวรรคต ซึ่งหลังการสวรรคตก่อให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในเคียฟ  (Kiev Uprising 1113) สาเหตุของการประท้วงเพราะปัญหาเศรษฐกิจในยุคของซเวียโตโพลก์ ผู้ประท้วงไม่ต้องการให้ทายาทของเขาสืบอำนาจต่อ โมโนแม็คจึงถูกเชิญขึ้นรับตำแหน่งแทน   ซึ่งโมโนแม็คทำการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการกำหนดเพดานสูงสุดของดอกเบี้ย และยกเลิกการใช้บังคับใช้แรงงานเพื่อชำระหนี้
1117  An Instruction for My Children เป็นผลงานเขียนชีวิประวัติด้วยพระองค์เอง ภายหลังถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Laurentian Chronicle  โมโนแม็คเขียนวีรกรรมในสงครามของตนเองว่ามีการรบถึง 83 ครั้ง มีการทำสนธิสัญญาสันติภาพถึง 19 ครั้งกับโปลอฟซิ (Polovtsi) โมโนแม็คเสนอแนวคิดให้มีการรวมเมืองต่างๆ ของรัสเซียให้เป็นหนึ่งเดียว หลังจากพระองค์ต้องเผชิญปัญหาการแย่งอำนาจและทำสงครามกันเองในหมู่ของโอรสของพระองค์
ช่วงนี้โมโนแม็คยังได้สั่งให้มีการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาในหนังสือ The Tale of bygone Year ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ 2  แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลือมาจนปัจจุบัน ซึ่งถูกรวมกับเข้าหนังสือ Laurentian Codex
1125 19 พฤษภาคม สวรรคต  ร่างของพระองค์ถูกฝังที่วิหารเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) ในเคียฟ 
กีธ่า (Gytha of Wessex) ธิดาในกษัตริย์ฮาโรล์ด ที่ 2 (King Harold II, England) แห่งอังกฤษ 
 •  มัสติสลาฟ มหาราช (Mstislav Vladimirovich, the Great, 1076-1132) ต่อมาสืบทอดเคียฟ หลังจากโมโนแม็คสวรรคต
 • อิสยาสลาฟ (Izyaslav Vladimirovich, 1078-1096) เจ้าชายแห่งเคิร์สก (Prince of Kursk)
 • ซัฟยาโตสลาฟ (Svyatoslav Vladimirovich, 1079-1096) เจ้าชายแห่งสโมเลนส์กและเปเรยาสลาฟ (Prince of Somlensk,Pereyaslav)
 • โรมัน (Roman Vladimirovich, 1081-1119)
 • ยาโลโพลก์ (Yaropolk Vladimirovich, 1082-1139) เจ้าชายแห่งตูรอฟ (Prince of Turov) 
 • กเล็บ (Gleb Vldimirovich)
ภรรยาคนที่สอง *ไม่ทราบชื่อ
 • มาเรีย (Maria Vladimirovich,1146-1147)
 • เยฟโดเกีย (Evdokia Vladimirovich)
 • เยฟฟีเมีย (Evfemia Vladimirovich) 
 • เอกาฟย่า (Agafya Vladimirovich)
 • ยูริ (Yuri Vladimirovich, Dolgoryki, 1091-1151)
 • อันเดรย์ (Andrei Vladimirovich, 1139)
ภรรยาคนที่สาม ไม่ทราบชื่อ แต่ว่าเป็นลูกของข่านเอปา (Aepa Ocenevich, Cumans Khan) 
Don`t copy text!