Filipp Goloshchekin
Filipp Goloshchekin

Filipp Goloshchekin

ฟิลิป โกโลเชกิ้น (Филипп Исаевич Голощёкин)

ชื่อจริง Shai Itsovich Isakovic (Шая Ицович-Исакович) เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1876 ใน เนเวล วิเตปส์ก (Nevel Vitebsk) 
เขาจบเรียนจบด้านทัตกรรมในปี 1903 ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรค RSDLP 
1903 เข้าร่วมกับพรรค RSDLP ในซึกของบอลเชวิค เขาเคลื่อนไหวสนับสนุนการปฏิวัติอยู่ในเปโตรกราด และมอสโคว์ มีส่วนร่วมในการปฏิวัติปี 1905
1909 ถูกจับและเนรเทศไปยังนาริม (Narym)
1910 หลบหนึออกมาได้
1912 ในการประชุมพรรรค RSDLP ครั้งที่ 6 ที่กรุงปราก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลาง(central committee)ของพรรค RSDLP แต่ว่าไม่นานเขาถูกทางการจับตัวได้อีกครั้ง และถูกเนรเทศไปยังโตโปลส์ก (Tobolsk) แต่ว่าในปลายปีเขาก็สามารถหลบหนีออกมาได้เป็นครั้งที่สอง
1913  ถูกจับตัวได้อีกครั้งและถูกส่งไปยังตุรุขานส์ก (Turukhansk region) ในไซบีเรีย
1917 ได้รับการปล่อยตัวหลังการปฏิวัติกุมภาพันธ์ผ่านไปแล้ว หลังจากนั้นเขาถูกพรรคส่งไปเคลื่อนไหวอยู่ในแถบเทือกเขายูราล เขากลายเป็นคณะกรรมการพรรคประจำเยคาเตรินเบิร์ก (Ekaterinburg Committee)  เป็นเลขาธิการพรรคประจำเมืองเปิร์ม (Secretary of Perm) 
1918 เป็นกรรมาธิการด้านการทหารประจำยูราล (Commissioner of Urals Military District)
มีบทบาทสำคัญในการย้ายครอบครัวของซาร์นิโคลัส ที่ 2 จากโตโบลส์กมายังเยคาเตรินเบิร์ก และสังหารซาร์และครอบครัว
1922 ถูกส่งไปซามาร่า (Samara) เป็นคณะกรรมการพรรคที่นั้น (Committee of Samara) 
1924 ตุลาคม เป็นเลขาธิการพรรคประจำคาซัคสถาน (First Secretary of the Communist Party of Kazakhstan) ซึ่งเขาปฏิรูปเศรษฐกิจของคาซัคสถานไปสู่ระบบนารวมที่ล้มเหลว ซึ่งส่งผลให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งถึงสามล้านคน และประสบปัญหาความอดอยากอย่างรุนแรงเพราะผลผลิตการเกษตรลดลงอย่างมา 
1939 15 ตุลาคม ถูกจับ โดยการนำของเบเรีย (L Beria) ในข้อหาต่อต้านการปฏิวัติและเป็นรักร่วมเพศ
1941 28 ตุลาคม ถูกประหารชีวิต 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Filipp Goloshchekin

ฟิลิป โกโลเชกิ้น (Филипп Исаевич Голощёкин)

ชื่อจริง Shai Itsovich Isakovic (Шая Ицович-Исакович) เกิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1876 ใน เนเวล วิเตปส์ก (Nevel Vitebsk) 
เขาจบเรียนจบด้านทัตกรรมในปี 1903 ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรค RSDLP 
1903 เข้าร่วมกับพรรค RSDLP ในซึกของบอลเชวิค เขาเคลื่อนไหวสนับสนุนการปฏิวัติอยู่ในเปโตรกราด และมอสโคว์ มีส่วนร่วมในการปฏิวัติปี 1905
1909 ถูกจับและเนรเทศไปยังนาริม (Narym)
1910 หลบหนึออกมาได้
1912 ในการประชุมพรรรค RSDLP ครั้งที่ 6 ที่กรุงปราก ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการกลาง(central committee)ของพรรค RSDLP แต่ว่าไม่นานเขาถูกทางการจับตัวได้อีกครั้ง และถูกเนรเทศไปยังโตโปลส์ก (Tobolsk) แต่ว่าในปลายปีเขาก็สามารถหลบหนีออกมาได้เป็นครั้งที่สอง
1913  ถูกจับตัวได้อีกครั้งและถูกส่งไปยังตุรุขานส์ก (Turukhansk region) ในไซบีเรีย
1917 ได้รับการปล่อยตัวหลังการปฏิวัติกุมภาพันธ์ผ่านไปแล้ว หลังจากนั้นเขาถูกพรรคส่งไปเคลื่อนไหวอยู่ในแถบเทือกเขายูราล เขากลายเป็นคณะกรรมการพรรคประจำเยคาเตรินเบิร์ก (Ekaterinburg Committee)  เป็นเลขาธิการพรรคประจำเมืองเปิร์ม (Secretary of Perm) 
1918 เป็นกรรมาธิการด้านการทหารประจำยูราล (Commissioner of Urals Military District)
มีบทบาทสำคัญในการย้ายครอบครัวของซาร์นิโคลัส ที่ 2 จากโตโบลส์กมายังเยคาเตรินเบิร์ก และสังหารซาร์และครอบครัว
1922 ถูกส่งไปซามาร่า (Samara) เป็นคณะกรรมการพรรคที่นั้น (Committee of Samara) 
1924 ตุลาคม เป็นเลขาธิการพรรคประจำคาซัคสถาน (First Secretary of the Communist Party of Kazakhstan) ซึ่งเขาปฏิรูปเศรษฐกิจของคาซัคสถานไปสู่ระบบนารวมที่ล้มเหลว ซึ่งส่งผลให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งถึงสามล้านคน และประสบปัญหาความอดอยากอย่างรุนแรงเพราะผลผลิตการเกษตรลดลงอย่างมา 
1939 15 ตุลาคม ถูกจับ โดยการนำของเบเรีย (L Beria) ในข้อหาต่อต้านการปฏิวัติและเป็นรักร่วมเพศ
1941 28 ตุลาคม ถูกประหารชีวิต 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!