Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Mesrop Mashtots

เมสรอฟ มัชตอซ (Մեսրոպ Մաշտոց)

ผู้ประดิษฐ์อักษรอาร์เมเนีย
มัชตอซ เกิดที่หมู่บ้านฮัตซิก ในจังหวัดตารอน (Hatsik village, Taron province/ ปัจจุบันอยู่ที่ Mus ในตุรกี ) ประมาณปี 361(362) บ้านของเขาอยู่ใกล้กับทะเลสาบแวน (Van lake)  ครอบครัวเป็นเกษตรกร ที่มีฐานะดี 
มัชตอซเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนที่ใช้ภาษากรีก ซึ่งในอาร์เมเนียเวลานั้นใช้ทั้งภาษากรีก ซีเรีย และเปอร์เซียในการสื่อสาร แต่มัชตอซนั้นไม่ได้แตกฉานในภาษากรีกนัก เขาพูดเปอร์เซียและซีเรียได้ดีกว่า 
ต่อมาได้ย้ายจากตารอนไปยังเมืองหลวงเวกฮาชาพัด (Vaghashapat)
385 ทำงานให้กับราชสำนักของกษัตริย์คอสโรว ที่ 4 (King Khosrow IV) และต่อมาได้เข้าไปทำงานด้านการทหาร มีหน้าที่เป็นเสมียร
387 อาร์เมเนียส่วนใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของเปอร์เซีย ในขณะที่ทางตะวันตกถูกอาณาจักรไบเซนไทน์เข้ามายึดครอง บ้านเมืองเข้าสู่ความวุ่นวาย โรงเรียนที่สอนด้วยภาษากรีกถูกสั่งปิด 
อาร์เมเนียขณะนั้นแม้จะมีภาษาพูดแต่ว่าภาษาเขียนมักจะยืมอักขระของกรีก ซึเรียและเปอร์เซียมาใช้ ซึ่งมีอุปสรรคในการเทียบเสียง ภาษากรีกและซีเรียนั้นใช้กันในหมู่ของนักบวช เพราะถือเป็นภาษาจากตะวันตกที่เป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์ แต่ว่าราชสำนักของอาร์เมเนียใช้ภาษากรีกและเปอร์เซีย ซึ่งประชาชนทั่วไปใช้กัน 
392 เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์  เมสตอฟเห็นว่าการไม่มีภาษาเขียนของตัวเองที่สุดแล้วจะทำให้ความเป็นชาติหายไป นอกจากนั้นการยืมตัวอักษรของต่างชาติทำให้ยากในการแปลคัมภีร์ไบเบิ้ลและนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจได้ยาก เขาจึงมีความต้องการสร้างอักขระขึ้นมา โดยได้รับคำปรึกษาจาก ซาฮัก แคโธลิคอสแห่งอาร์เมเนีย (Catholicos, Sahak Partev), เจ้าชายชาพิธ (Prince Shampith) บาทหลวงไอแซค (Patriarch Isaac) 
ต่อมาจึงได้มีการประชุมสมาชิกของไซน๊อด (Synod)  เกี่ยวกับความต้องการที่จะประดิษฐ์ตัวอักษาของเมสรอฟ ซึ่งที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนแผนการดังกล่าว และกษัตริย์วีรามชาพูห์ (King Vramshapuh) ก็ให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งกษัตริย์วีราชาพูห์ได้อ้างถึงอักษรโบราณของอาร์เมเนียว่าเคยถูกสร้างในสมัยเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia)
เมสรอฟและนักเรียนได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้เดินทางไปยังตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย  ยังเมือง เอมิ(Amid), อีเดสสา(Edessa), ซาโมสาต้า (Samosata) เพื่อค้นหาเอกสารเกี่ยวกับตัวอักษรอาร์เมเนียโบราณ , นักเรียนถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งอยู่ในอีเดสสาเพื่อศึกษาตัวอักษรของซีเรีย และอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางไปยังซาโมซาต้าเพื่อศึกษาอักษรกรีก 
395 ออกจากงานราชการและหันมาทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาให้กับชาวอาร์เมเนีย
405 ระหว่างอยู่ที่อีเดสสา , ตัวอักษรอาร์เมเนียถูกประดิษฐ์ขึ้นมาสำเร็จ  โดยมีทั้งหมด 36 ตัวอักขระ ซึ่งคาดว่าได้รับอิทธิพลจากอักษรกรีก เอธิโอเปีย และ ปาห์วาลิ (Pahvali)
หลังจากนั้นเขาได้เดินทางกลับมายังเมืองหลวงของอาร์เมเนีย และกษัตริย์วีรามชาพูห์ได้สั่งให้มีการสอนภาษาที่ประดิษฐ์ได้ให้กับประชาชน โดยเมสรอฟ ร่วมกับคาโธลิคอสซาฮัก ก่อตั้งโรงเรียนเวกฮาชาพัด (Vagharshapha Seminary) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมปลายแห่งแรกของชาวคริสต์ในอาร์เมเนีย  ซึ่งเปิดสอนจนถึงปี 510 ก่อนจะถูกปิดไปและเปิดอีกครั้งในปี 1441
ต่อมาหลังจากได้นักเรียนกลุ่มแรกๆ แล้ว พวกเขาก็กระจายออกไปยังเมืองต่างๆ เพื่อสอนหนังสือให้กับประชาชนในเมืองต่างๆ ทางตะวันออกของประเทศ 
411 เมสตอฟเริ่มแปลคำภีร์ไบเบิ้ลจากต้นฉบับภาษาซีเรีย แต่ว่าเขาเห็นว่าเนื้อหาในไบเบิ้ลภาษาซีเรียไม่สมบูรณ์ เขาจึงได้เดินทางพร้อมลูกศิษย์ จอห์น (John of Egheghiatz) , วาร์ดาม (Vardam Manikonian) และโจเซฟ (Joseph of Baghin) และคนอื่นๆ เดินทางไปยังอาร์เมเนียตะวันตกเพื่อนำเอาคำภีร์ไบเบิ้ลภาษากรีกกลับมา และได้เปิดโรงเรียนสอนหนังสือด้วย  แต่ระหว่างทางได้เจอกับอนาโตลี ฟลาเวียส (Anatoly Flavius) ผู้บัญชาการทหารของไบเซนไทน์ที่มาแจ้งให้เขาทราบว่าจักรพรรดิธีโอโดเซีย ที่ 2 (Byzantine Emperor Theodosius II) ไม่อนุญาตให้เขาทำกิจกรรมในอาณาจักร แต่เมสตอฟและคณะจึงได้มุ่งสู่คอนสแตนติโนเปิ้ลเพื่อพบจักรพรรดิ
  ขากลับได้ทิ้งทั้งเรียนบางคนไว้ที่เมืองเมลิโต (Melito) หลังจากนั้นได้แปลคำไบเบิ้ลอีกครั้งและฉบับใหม่นี้สำเร็จในปี 434 
414 กษัตริย์ วีรามชาพูห์สวรรคต ทำให้เมสรอฟสูญเสียผู้สนับสนุนหลักไป  ส่วนกษัตริย์ที่มาแทนคือ Yazdegerd I Shapur จากราชวงศ์ ซัสซานิด (Sassanid monard) แต่บ้านเมืองก็เข้าสู่ความไร้เสถียรภาพ 
420 จักรพรรดิธีโอโดเซีย ที่ 2  ให้อนุญาตกับเมสตอฟในการทำกิจกรรมสอนหนังสือของเขา โดยเมสตอฟได้รับแต่งตั้งเป็น Akuma 
โรงเรียนภาษาอาร์เมเนียแห่งแรกในทางตะวันตกของอาร์เมเนียก่อตั้งโดยอนาโตลี ฟลาเวียส ช่วงปี 420-422
428 ตระกูลนาคาราร์ (Nakharars) ก่อกบฏ และล้มราชวงศ์อาร์ชากัวนิ (Arskakouni monarchy) โดยได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์วาราคาน ที่ 5 (Varakhran V) แห่งเปอร์เซีย
เชื่อกันว่าช่วงปี 420’s เมสรอฟ เดินทางคอเคซัส และเป็นผู้ประดิษฐ์อักษสำหรับชาวอัลบาเนีย(Albania) และยังเป็นผู้สร้างตัวอักษรภาษาจอร์เจียด้วย (Georgia Iberia) 
432 เมสรอฟ และคาโธลิคอสซาฮัก แปลไบเบิ้ลเสร็จ

440 17 กุมภาพันธ์ เสียชีวิต เขาถูกนำไปฝังที่โบสถ์โอชาคาน (Oshakan Churh,Oshakan)
ภายหลังเมสรอฟได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญโดยคริสต์นิกายอาร์มาเนีย และใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์เป็นวันฉลองการเป็นนักบุญ
Don`t copy text!