Svarog
Svarog

Svarog

สวาร็อก (Сварог)

 เทพแห่งพระอาทิตย์, ไฟ, ฝน, ท้องฟ้า   และเป็นเทพของช่างเหล็ก
พงศาวดารไฮปาเทียน (Hypatian Codex) ส่วนหนึ่งของ Tale of The Bygone Years  ในศตวรรษที่ 15 เป็นเอกสารชิ้นเดียวที่อ้างถึงสวาร็อก  โดยกล่าวว่า
…หลังจากน้ำท่วม ก็เริ่มยุคของพระองค์ ฟีออสต้า (Feosta, Hephaestus) ซึ่งพระองค์ถูกชาวอียิปต์เรียกว่าพระองค์ว่าสวาร็อก … ยุคสมัยของพระองค์ได้มีตรีตกลงมาจากสวรรค์และอาวุธถูกช่างเหล็กตีขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งก่อนหน้านั้นมนุษย์ต่างก็ใช้ไม้และก้อนหิน , ฟีออสต้ายังได้กำหนดให้ผู้หญิงมีสามีเพียงคนเดียว…นั้นเป็นเหตุผลให้ชาวอียิปต์เรียกพระองค์ “สวาร็อก” …. หลังจากยุคสมัยของพระองค์ โอรสของพระองคืคือพระอาทิตย์, พวกเขาเรียกว่า ดาซบ็อก … เทพแห่งดวงตะวัน, โอรสแห่งสวาร็อก, ดาซบ๊อก 
ตามนิทานของสลาฟ , สวาร็อก เป็นลูกของ ปรามซีอุส (Praamzius) เทพแห่งเวลา , กับ สเวกดันก้า (Sweigsdunka) เทพแห่งดวงดาว
ปู
 • ร็อด (Rod) เทพเจ้าองค์แรกผู้สร้างสรรพชีวิต รวมถึงตัวเอง , The Word about Idol 
ย่า
 • ไกอา (Gaea)
พี่น้อง 
 • โพตริมโป (Potrimpo)
 • พิกัวลิส (Pikuolis)
 • กุปาล่า (Kupala, น้องสาว)
 • ลาด้า (Lada, น้องสาว, และภรรยา)
ลูกชาย
 • เปรัน (Perun) เทพสูงสุดซึ่งครองสวรรค์ต่อจากสวาร็อก
 • เทียร์เมส (Tiermes)
 • สเตรียบ๊อก (Stribog)
 • คาลวิช (Kalvis)
 • สวาโรวิช (Svarozvich)
ลูกสาว 
 • เออร์สุล่า (Ursula)
 • มิลด้า (Milda)
 • ดิว่า (Diva)
 • ชีว่า (Zhiva)
 • ไลม่า (Laima)
 • มาร์ซาน่า (Marzana)
ญาติ
 • ครูไมน์ (Krumine)
 • ราซิต (Rasyte)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!