Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Nerva

มาร์คัส เนอร์ว่า (Marcus Cocceius Nerva)

เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 30 ในหมู่บ้านนาร์นิ (Narni) ทางตอนเหนือของโรม พ่อของเขาชื่อมาร์คัส (Marcus Cocceius Nerva) เขาเคยเป็นกงสุล (consul)ในปี 40 ช่วงสมัยของจักรพรรดิคาลิกูล่า (Caligula)   ส่วนแม่ชื่อเซอร์เกีย (Sergia Plautilla)
ชีวิตในช่วงต้นของเขาไม่ปรากฏข้อมูลมากนัก แต่เนอร์ว่าไม่เคยเป็นทหารและมีตำแหน่งด้านบริหาร
65 ได้รับเลือกต้ั้งเป็นเพรียเตอร์ (preator ตำแหน่งรองจากกงสุล) และต่อมาได้กลายเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดกับจักรพรรดิเนโร (Nero) เนอร์วามีส่วนช่วยในการสืบสวนและล้มแผนลอบสังหารเนโร (Piso consipracy) ของเกียส เปโซ่  (Gaius Piso)
68 9 กรกฏาคม, เนโรถูกสังหาร นำไปสู่สงครามกลางเมืองในกรุงโรม เมื่อมีหลายฝ่ายที่ต้องการขึ้นเป็นจักรพรรดิ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นปีแห่งจักรพรรดิสี่พระองค์ คือ กัลบ้า (Galba), โอโธ่ (Otho), วิเตลเลียส (Vitellius) 
21 ธันวาคม, เวสปาเซียน (Vespasian) ได้ครองตำแหน่งจักรพรรดิอย่างแท้จริงของโรม
71 ได้รับตำแหน่งกงสุล
70 เวสปาเซียนสวรรคตจากอาการพระประชวร และติตัส (Titus) พระโอรสขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 10 ของโรมัน
81 ติตัสสวรรคตจากพระอาการประชวร และโดมิเทียน (Domitian)  น้องชายได้รับตำแหน่งต่อมา 
89 มกราคม, เกิดการจราจลต่อต้านการโรมันนำโดยซาเทอร์นินัส (Luciuse Saturninus) ซึ่งเป็นผู้ปกครองเยอรมันตอนเหนือประกาศตัวเองเป็นจักรพรรดิ แต่ถูกกองทัพเยอรมันใต้ปราบปรามลงได้ในเวลาไม่ถึงเดือน 
90  ได้รับแต่งตั้งเป็ฯกงสุลเป็นสมัยที่สอง โดยคาดกันว่าเพราะเนอร์ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยปราบกบฏในปีที่ผ่านมา 
96 18 กันยายน,  จักรพรรดิโดมิเทียน (Domitian) ถูกสังหาร โดยการวางแผนของออสเทียน ฟาสติ  (Ostian Fasti) และวันเดียวกันสภาซีเนทได้เลือกเนอร์ว่าให้รับตำแหน่งต่อจากทันที ซึ่งหลังจากพระองค์มีอำนาจได้ปล่อยตัวนักโทษที่ถูกขังในสมัยโดมิเทียนออกมา และคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดมาให้กับพวกเขา  เนอร์วาให้สัญญาว่าจะมีประหารชีวิตสมาชิกสภาซีเนทคนใดเลยในระหว่างที่เขาอยู่ในตำแหน่ง เขาทำลายเหรียญและอนุเสาวรีย์ของโดมิเทียนเพื่อเอาโลหะมีค่ามาใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงเมือง ลดภาษี และแจกจ่ายที่ดินให้กับคนยากจน
97  คาสเปเรียส แอเลียนัส (Casperius Aelianus) หัวหน้าทหารองค์รักษ์นำทหารบุกพระราชวังและจับเนอร์ว่าเป็นตัวประกัน และเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารอดีตจักรพพรดิโดมิเทียน แต่เมื่อไม่อาจจะบังคับเนอร์ว่าให้ทำตามได้ ทหารเหล่านี้ก็สังหารตัวประกันที่ใกล้ชิดกับเนอร์ว่า 
หลังจากเหตุการณ์นี้ เนอร์ว่าได้ประกาศรับทราจัน (Marcus Ulpius Traianus, Trajan) ซึ่งเป็นแม่ทัพอยู่ในเยอรมัน เป็นลูกบุญธรรม เนื่องจากเนอร์ว่าไม่มีลูก 
98 1 มกราคม, ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก
28 มกราคม, เนอร์ว่าสวรรคต และเถ้าอัษฐิถูกนำไปไว้ที่สุสานของจักรพรรดิออกัสตัส 
ทราจันได้เป็นจักรพรรดิองค์ใหม่สืบต่อมา  โดยทราจันเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่ไม่ใช่คนอิตาลี แต่เกิดในตอนใต้ของสเปน 
Don`t copy text!