Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Ivan I Kalita

อิวาน ที่ 1 ดานิโลวิช คาลิตา (Иван I Данилович Калита)

เจ้าชายแห่งมอสโคว์ (Prince of Moscow)

เป็นโอรสองค์ที่สองในเจ้าชายดานิล แห่งมอสโคว์ (Prince Danil  Aleksandrovich of Moscow) กับพระมารดามาเรีย (Maria)

ขณะที่พระองค์มีพระชนษ์อยู่นั้น มอสโคว์อยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักร์โกลเด้น ฮอร์ดน (Golden Horde) อาณาจักรของมองโกลที่ตั้งอยู่บริเวณตอนล่างของแม่น้ำโวลก้า  

1296 เมื่ออีวานมีพระชนษ์ราว 8 ชันษา ทรงได้รับการสถาปนาให้เป็นผู้ปกครองเมืองนอฟโกรอด (Novgorod)

เจ้าชายดานิลสวรรคต และพระอนุชาของอีวาน ที่ 1 เจ้าชายยูริ (Prine Yury) ได้สืบอำนาจการปกครองมอสโคว์มา 

1318 อภิเษกกับเยลีน่า (Elena) ซึ่งทรงให้กำเนิดโอรสและธิดารวม 8 คน

1319 เจ้าชายยูริได้รับสาสน์จากข่านแห่งโกลเด้น ฮอร์ด ซึ่งรับรองให้ยูริเป็นแกรนด์ปริ้นแห่งวลาดิมีร์  (Grand Prince of vladimir) ทำให้อีวานมีได้รับอำนาจบริหารมอสโคว์มาอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งอีวานสามารถทำให้มอสโคว์กลายเป็นเมื่องที่มั่งคั่ง เหนือเมืองอื่นๆ ในรัสเซีย ความสำเร็จในการบริหารของพระองค์ว่ากันว่าเป็นเพราะพระองค์สามารถรักษาสันติภาพได้ยาวนาน เพราะทรงเสด็จไปโกลเด้น ฮอร์ดหลายครั้ง และส่งบรรณาการณ์สม่ำเสมอ ทำให้มอสโคว์ไม่ถูกรบกวนจากพวกตาตาร์ต่างจากเมืองอื่นๆ ของรัสเซีย

1325 เจ้าชายยูริถูกลอบปลงพระชนษ์โดยดมิทรี แห่งทเวอร์ (Dmitry of Tver)  ทำให้อีวานได้รับสืบอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการ แต่ว่าตำแหน่งแกรนด์ปริ้นแห่งวลาดิมีร์ตกไปเป็นของอเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ (Aleksandr Mikhailovich of Tver) อนุชายของดมิทรี ทำให้อเล็กซานเดอร์และอีวานกลายเป็นคู่แข่งของกันและกัน นอกจากนั้นอีวานยังมีคู่แข่งสำคัญเป็นเจ้าชายองค์อื่นๆ อีก อย่าง เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ แห่ง สุซดาล (Aleksandr of Suzdal)

อีวานเมื่อทรงครองราชย์ในปีแรก ได้ย้ายศูนย์กลางการบริหารศาสนาจากเมืองวลาดิมีร์มายังมอสโคว์

1326 ก่อสร้างมหาวิหารดอร์มิชั่น (Catherdral of the Dormition) 

1327 อเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ ได้ก่อการจราจลเพื่อต่อต้านอิทธิพลของมองโกล อีวานซึ่งยังคงภักดีต่อโกลเดน ฮอร์ด จึงได้นำทหารบุกไปยังทเวอร์ และปราบปรามการลุกฮือได้สำเร็จ แต่อเล็กซานเดอร์ แห่งทเวอร์ หนีไปได้ อย่างไรก็ดีอีวานได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากข่านแห่งโกลเดน ฮอร์ด

1331 เยลีน่า สิ้นพระชนษ์

1332 อภิเษกอีกครั้งกับจูเลียน่า (Juliana) ทรงมีธิดาด้วยกันหนึ่งพระองค์

1339 อีวานได้สั่งให้มีการซ่อมแซมกำแพงพระราชวังเครมลินใหม่ด้วยไม้ กำแพงเดิมของเครมลินก็เป็นไม้อยู่แล้วแต่ว่าถูกทำลายในปี 1238 ช่วงที่มองโกลบุกมอสโคว์

1341 31 มีนาคม, สวรรคต  พระศพของพระองค์ถูกฝังที่โบสถ์มิคาอิล (Church of the Archangel Michael)

Don`t copy text!