Sergei Tumansky
Sergei Tumansky

Sergei Tumansky

เซอร์เกย์ ตุแมนสกี้ (Сургей Константинович Туманский

OKB-300 (Tumansky Design Bureau) 

เซอร์เกย์ เกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 1901 (8 พฤษภาคม OS) ในกรุงมินส์ก (Minsk) ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในขณะนั้น 

1922 จบด้านเครื่องกลจากโรงเรียนเทคนิคทางทหารของกองทัพอากาศในกรุงเปโตรกราด (Petrograd military-technical school)

1931 จบจากสถาบันการบินซูคอฟสกี (Zhukovsky Air Force Engineering Academy) หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถาบันวิจัยเครื่องยนต์อากาศยาน CIAM (www.ciam.ru) ช่วงปี 30s มีผลงานการออกแบบเครื่องยนต์อย่าง Tumansky M-87 ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็น M-88 ให้สามารถทำงานได้ในความสูงที่มากขึ้น ซึ่งนำไปใช้กับเครื่องบินอิล-4 (Ilyushin il-4) เครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียตในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 

1941 เป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยการบิน LII (www.lii.ru) ในช่วงเวลานี้มีผลงานการสร้างเครื่องยนต์ R11-300 (Р11Ф-300) เป็นเครื่องยนต์ไอพ่นที่นำไปติดตั้งใช้กับเครื่องบิน MiG-21 บางลำ, เครื่อง Su-15 และ เครื่องบินสอดแนม Yak-25RV

1943 มาทำงานที่ OKB-300 โดยเป็นรองหัวหน้าฝ่ายออกแบบ

1945 ได้รับรางวัล USSR State Prize

1955 ได้ตำแหน่งผู้อำนวยการของ OKB-300 และเป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบเครื่องยนต์

1957 ได้รับรางวัล Hero of Socialist Labour และ Order of Lenin 

ช่วงปี 60s เซอร์เกย์เข้าไปร่วมทำงานกับทีมออกแบบเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก Topaz reactor ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ ในระยะเวลา 2-3 ปีโดยใช้เชื้อเพลิงเพียง 12 กิโลกรัม Topaz เคยถูกทดลองนำไปติดตั้งเป็นแหล่งพลังงานให้กับดาวเทียม Kosmos 1818 ของโซเวียต

1973 9 กันยายน, เสียชีวิตในมอสโคว์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!