Valery Bolotov
Valery Bolotov

Valery Bolotov

วาเลรี่ โบโลตอฟ (Валерий Дмитриевич Болотов)

ผู้นำสาธารณรัฐประชาชนลุกานส์ก (Lugansk People’s Republic)

โบโลตอฟ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 1970 ในเมืองสตาซานอฟ (Stakhanov, Lugansk oblast, Ukraine SSR) 

จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนหมายเลข 18 ในเมืองที่เขาอาศัย 

1988 เข้าเป็นทหารในกองทัพของโซเวียต โดยประจำการในหน่วยรบทางอากาศวิเตบส์ก (Vitebsk Airborne Division)  และถูกส่งไปเป็นรักษาความสงบในรัฐแถบคอเคซัส ทั้งจอร์เจีย อาเซอร์ไบจันช่วงที่เกิดความข้อพิพาทของเขตนากอร์โน-การาบัคห์ (Nagorno-Karabakh) และในทบิลิซี ช่วงปี 1989-1990

หลังปลดประจำการณ์ได้เข้าเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์และวิศวกรรมจนจบ 

2014 6 เมษายน, โบโลตอฟและกองกำลังที่ต่อต้านรัฐบาลกลางของยูเครน ได้เข้ายึดอาคารหน่วยความมั่นคงของยูเครนในลุกานส์ก  

21 เมษายน, ในที่ประชุมสภาประชาชน (People’s Assembly) ได้เลือกให้โบโลตอฟ เป็นผู้นำของรัฐบาลประชาชน (People’s Governor) ของลุกานส์ก 

28 เมษายน, กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารในเคียฟ ประกาศให้ลุกานส์กเป็นเอกราช โดยตั้งเป็นสาธารณรัฐประชาชนลุกานส์ก

11 พฤษภาคม, มีการจัดการลงประชามติ

12 พฤษภาคม, ลุกานส์กประกาศตัวเองเป็นเอกราช

เขามีลูกสองคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!