Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Melita Norwood

เมลิต้า นอร์วูด  (Melita Stedman Sirnis

ชาวอังกฤษที่เป็นสายลับให้กับเคจีบี 

เมลิต้า เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1912 ในแฮมเชียร์  พ่อของเธอชาวแลตเวีย ชื่ออเล็กซานเดอร์ เซอร์นิส (Alexander Sirnis) ส่วนแม่เป็นคนอังกฤษ ชื่อเกอร์ทรูด (Gertrude Stedman) 

1935 แต่งงานกับฮิลารี นอร์วูด (Hilary Norwood) ที่มีอาชีพเป็นครู และพ่อแม่ของฮิลารีเป็นชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้นิยมคอมมิวนิสต์ทั้งคู่

1999 วาสิลี มิโตรคิน (Vasili Mitrokhin) เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่านอร์วูดเป็นสายลับให้กับโซเวียต ซึ่งทางการอังกฤษทราบเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 1992 ซึ่งหลังโซเวียตพังไป มิโตรคิน ได้ทำเอาเอกสารจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวกับสายลับที่ทำงานให้กับเคจีบีมาให้กับอังกฤษ เอกสารเหล่านี้จึงถูกเรียกรวมกันว่า Mitrokhin archive เอกสารเหล่านี้มีข้อมูลของชาวอังกฤษกว่า 200 คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเคจีบี

เมลิต้า นั้นมีชื่อรหัสว่า เฮลโล่ (Hello) 

เธอเลิกทำงานให้กับเคจีบีตั้งแต่ปี 1972 เพราะถึงวัยเกษียณ ทั้งนี้เมื่อความลับว่าเธอเป็นสายลับถูกเปิดเผยในปี 1992 เธอไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด เธอบอกว่าสิ่งที่เธอทำไปเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่ต้องการเห็นความเสมอภาคระหว่างตะวันตกกับโซเวียต และเธอไม่ได้หวังความร่ำรวย

2005 2 มิถุนายน เสียชีวิต

Don`t copy text!