Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Robert Sternberg

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Jeffrey Sternberg)
Triangular theory of Love

โรเบิร์ต เกิดในนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1949 ในครอบครัวชาวยิว ตั้งแต่วัยเด็กโรเบิร์ตมีปัญหาโรคเครียดจากการทำแบบทดสอบ (test anxiety) มักจะทำคะแนนได้ไม่ดีเวลาทำแบบทุดสอบ แต่เมื่อเขานำข้อสอบอันเดียวกันไปทำในห้องที่มีนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเา เขากลับทำแบบทดสอบได้มีคะแนนที่สูงกว่า เขาจึงสงสัยว่าแบบคำถามนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้วัดความสามารถและความรู้ของเขาได้อย่างแท้จริง ต่อมาเขาจึงได้พัฒนาแบบทดสอบของตัวเอง ที่เรียกว่า Sternberg Test of Mental Ability (STOMA) ขึ้นมา เขาเริ่มสนใจจิตวิเคราะห์มาตั้งแต่ตอนนั้น

1972 จบปริญญาตรีจิตวิทยาจากเยล (Yale University) ทางด้านจิตวิทยา โดยได้เกียรตินิยม อันดับ หนึ่ง (summa cum laude)  ระหว่างเรียนอยู่เขาได้เลือกให้เป็นสมาชิกของ Phi Beta Kappa ด้วย
1975 จบปริญญาเอกจากสแตนฟอร์ด (Standford Univeristy)  หลังจากเรียนจบแล้วโรเบิร์ตกลับมาทำงานเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่ ม.เยล
ระหว่างอยู่ที่เยลนี้ได้รับตำแหน่งศาตราจารย์ (IBM Professor of Psychology and Education)
2003 ได้รับตำแหน่งประธานสมาคมนักจิตวิเคราะห์ สหรัฐฯ (American Psychological Association) อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปี
2005 ออกจาก ม.เยล  ไปรับตำแหน่งอธิการบดีของวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยตูฟต์ (College of Arts and Sciences , Tufts Universtiy)
2007 มาทำงานที่ ม.ไฮเดลเบิร์ก (University of Heidelberg)
2010 มาทำงานที่ ม.โอกลาโฮม่า (Oklahoma State University)
2013 ม.ไวโอมิ่ง (University of Wyoming)
เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการให้กับวารสาร Perspectives and Psychological Science

Triangular theory of love ความรักประกอบขึ้นจาก 3 ส่วน
1. Intimacy ความรู้สึกใกล้ชิด ความผูกพันธ์
2. Passion ความหลงไหล เสน่หา ความต้องการทางเพศ
3. Commitment ความตั้งใจในการที่จะอยู่ร่วมกับอีกฝ่าย ไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะยาว

Don`t copy text!