Stanislav Voronin
Stanislav Voronin

Stanislav Voronin

สตานิสลาฟ โวโรนิน (Станислав Николаевич Воронин)
โวโรนิน เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 1930 ในเมืองยาโลสลาฟ (Yaroslavl) 
1954 สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการต่อเรือเลนินกราด (Leningrad Shipbuiding Institute) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลังจากนั้นได้เข้าทำงานในศูนย์วิจัยฟิสิก (All-Russian Research Institute of Experimental Physics, VNIIEF หรือ Arzamas-16) ในเมืองซารอฟ, เขตนิชนี นอฟโกรอด (Sarov, Nizhny Novgorod) 
เขาร่วมในโครงการพัฒนาจรวด R-7 ขีปนาวุธข้ามทวีป รุ่นแรกของสหภาพโซเวียตที่สามารถยิงไปได้ไกลถึงสหรัฐฯ 
1960 ได้รับรางวัล Lenin Prize จากโครงการจรวด R-7
หลังจากโครงการ R-7 แล้ว โวโรนินได้มีส่วนในการพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ และอาวุธหลายชนิดอย่างโครงการพัฒนาตอร์ปิโด T-5 และ ASBZO , มิสไซด์ K-10,X-22,P-5,P-6,P-20,  R-5, R-11(Scud)
1979 ได้รับรางวัล State Prize
1991 ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบ (Chief Designer)  ของ อาร์ซามัส-16

2009 10 สิงหาคม, เสียชีวิตภายในศูนย์วิจัยอาร์ซามัส-16 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!