Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Zeno of Cilium

เซโน่ แห่ง ซิเตียม (Ζήνων ο Κιτιεύς)
ผู้ก่อตั้งปรัชญา Stoicism
เซโน่เกิดราวปี 334  BC. ในเมืองซิเตียม ในไซปรัส (Cyprus) เป็นลูกชายของพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวย ซีโน่ทำงานค้าขายจนกระทั้งเขาก่อตั้งโรงเรียนของตัวเองขึ้นมาตอนอายุ 42 ปี
311 BC หนังสือ Lives and Opinions of Eminent Philosophers  ของดิโอจีเนส  เลอร์เตียส (Diogenes Laertius) นักประวัติศาสตร์กรีซในศตวรรษที่ 3 บอกว่า เซโน่เดินทางมาเอเธนส์โดยเรือ  เมื่อมาถึงเอเธนส์ได้เดินเรื่อยเปื่อยไปทั่วโมง จนมาถึงร้านขายหนังสือแห่งหนึ่ง เขาก็ได้อ่านงานเขียนของโสเครเตส (Socrates) จนเกิดความประทับใจ  เขาก็ถามพนักงานว่าจะไปหาผู้ชายคนนี้ได้ที่ไหน  พนักงานคนนั้นก็ตอบซีโน่โดยแนะนำให้เขาไปหาเครเตส (Crates of Thebes) นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นที่มีชีวิตอยู่ เซโน่จึงได้ไปเรียนกับเครเตส
มีวันหนึ่งเครเตส ให้เซโน่แบกหม้อดินที่บรรจุซุปไปทั่วตลาด ซึ่งเครเตสสังเกตุได้ว่าเซโน่มีอาการกระดากอาย เมื่อเซโน่เผลอ เครเตสก็ใช้ไม้ตีหม้อดินจนแตก ซุปก็หกรดตัวเซโน่  เซโน่เลยหนีออกจากโรงเรียนของเครเตสมา
ต่อมาซีโน่จึงได้ออกจากโรงเรียนของเครเตส แล้วไปเรียนนักปราชญ์คนอื่นอีกหลายคน อาทิ สติลโป (Stilpo) , โครนัส (Diodorus Cronus)
301 BC เซโน่เริ่มสอนหนังสือให้กับคนอื่น โดยใช้พื้นที่บริเวณสโต พอยกาลี (Stoa Poikile) บริเวณหนึ่งของเอเธนส์ที่ใช้จัดแสดงภาพเขียนและศิลปะ 
262 BC เซโน่เสียชีวิต โดยดิโอจีเนส บอกว่าซีโนสะดุดเท้าตัวเองแล้วตกจากบันไดหลังจากโรงเรียนที่เขาสอนเลิกเรียน
Stoicism, Stoa นั้นตั้งชื่อตาม Stoa Poikile  อาคารซึ่งใช้แสดงภาพเขียนและงานศิลป์ ซึ่งซีโน่ใช้เป็นสถานที่สอนลูกศิษย์ของเขา
เซโน่ แบ่งแนวปรัชญาของเขาออกเป็นสามส่วน ได้แก่ 
Logic ว่าด้วยความคิดและการรับรู้ 
Physics เซโน่เชื่อว่าจักรวาลนี้คือพระเจ้า และไฟเป็นพื้นฐานของกระบวนการต่างๆ ในจักรวาล
Ethics  เป้าหมายของ Stoicism คือการแสวงหาความสุข (Apatheia, absence of passion)  ที่ปราศจากความหลงไหล เซโน่เห็นว่าความจริงหรือความดีนั้นเป็นจริงในตัวของมันเอง เขาบอกว่า ความสุขคือการดำเนินไปของชีวิตที่ดี (Happiness is a good flow of life) เราจะสามารถไปถึงเป้าหมายนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้เหตุผลที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเหตุผลของจักรวาล (Logos, Universal Reason) การใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติก็จะเป็นเครื่องนำทางเราไปยังเป้าหมายนี้  (The chief good is to live according to nature, which is to live accroding to virtue, for nature leads us to this point) 
Don`t copy text!