Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Igor Novikov

อิกอร์ โนวิกอฟ  (Игорь Дмитриевич Новиков)
Novikov self-consistency principle
โนวิกอฟ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 1935 ในมอสโคว์, สหภาพโซเวียต 
1959 จบสาขาคณิตศาสตร์และเครื่องกลจากมหาวิทยามอสโคว์ (Moscow State University)
1963 ทำงานที่สถาบันคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Institute of Applied Mathematics, Academy of Sciences) 
1964  โนวิกอฟและ โดโรชเควิช (A. G. Doroshkevich) เขียนรายงานเกี่ยวกับการมีอยู่ของ CMB (Cosmic Microwave Background Radiation) คลื่นไมโคเวฟพื้นหลังจักรวาลและทำนายว่า CMB สามารถตรวจจับได้  ,​ ปีต่อมา CMB จึง ได้ถูกค้นพบ 
นอกจากนั้นเขายังตั้งสมมุติฐานว่า กลไกหลักที่ทำให้ควอซาร์ (Quasar) มีพลังงาน คือ หลุมดำ (black hole) ขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางของกลุ่มก๊าซ ซึ่งดูดเอาก๊าซเข้าไป
โนวิกอฟยังแสดงให้เห็นว่าทฤษฏีสัมพันธภาพทั่วไปนั้น ทำนายว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีหลุมขาว (White Hole)
1965 จบปริญญาเอก (Ph.D) ด้านฟิสิกส์อวกาศ จากสถาบันดาราศาสตร์ (State Astronomical Instittute, P. Sternberg) ม.มอสโคว์
1966 เขาทำนายว่า หลุมดำแฝด (Black holes in binary systems) ถ้ามีอยู่จริง จะต้องแผ่รังสีเอ็กซ์เรย์ ซึ่งจะทำให้มันสามารถถูกตรวจพบได้ ซึ่งหลุมดำแฝดดูค้นพบในปี 1972
โนวิกอฟ และ Zeldovich ยังทำนายการมีอยู่ของหลุมดำจิ๋ว (primordial black holes) โดยร่วมกันสร้างทฤษฏีเกี่ยวกับการกำเนิดของหลุมดำจิ๋ว (Theory of origin of primordial black holes) แต่ว่าหลุมดำจิ๋วนี้ยังเป็นแค่สมมุติฐานยังไม่ถูกค้นพบ
1970 จบปริญญาเอก (D.Sc.) ด้านฟิสิกส์อวกาศ โดยทำวิทยานิพนธ์เรื่อง ‘‘the early stage of cosmological expansion’’ 
1972 เขาคิดทฤษฏีความเร่งสัมพันธ์ของก๊าซที่ไหลเข้าไปในหลุมดำ (Theory of relativistic gas accretion onto a black hole) ซึ่งเป็นพื้นฐานของฟิสิกเกี่ยวกับหลุมดำ ต่อมาโนวิกอฟจึงทุ่มเทให้กับทฤษฏี theory of disk accretion
1974 ทำงานที่สถาบันวิจัยอวกาศ (Russian Space Research Institute) ในมอสโคว์
1985 ย้ายมาทำงานที่สถาบันฟิสิก (Physical Institute, Academy of Sciences)
ช่วงปี 80s นี่ที่โนวิกอฟได้เสนอแนวคิดเรื่อง Novikov self-consistency priciple เป็นแนวคิดหนึ่งที่พยายามแก้ปัญหาของ CTCs (Closed timelike curves) ที่เกิดจากทฤษฏีสัมพันธภาพทั่วไป  , CTCs เห็นว่า spacetime () เป็นระบบปิด มันจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่ม ซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าการเดินทางข้ามเวลามีความเป็นไปได้  แต่ก็เกิดคำถามขึ้นมา อาทิ เรื่อง grandfather paradox / พาราด๊อกซ์ที่เล่าว่า เด็กคนหนึ่งไม่ต้องการที่จะมีชีวิต เขาจึงได้เดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อสังหารปู่ของตัวเอง เพื่อที่พ่อแม่ของเขาจะได้ไม่เกิดมา แต่นั้นทำให้เกิดคำถามว่าถ้าพ่อแม่ของเขาไม่ได้เกิดมา ก็จะทำให้ตัวของเด็กคนนั้นไม่ได้เกิดมาด้วย แล้วเด็กคนนั้นจะเดินทางย้อนเวลากลับไปฆ่าปู่ของตัวเองได้อย่างไร 
แนวคิดของเนวิกอฟ อธิบายว่าเหตุการพาราด๊อกซ์แบบ granfather paradox นี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเดินทางย้อนเวลาจะเกิดขึ้นได้เพียงอย่างเดียวก็ต่อเมื่อไม่มีการไปเปลี่ยนแปลงอดีต ปัจจัยหลายอย่างจะบังคับให้เหตุการณ์เกิดขึ้นในแบบที่มันเป็นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
1991 ได้รับตำแหน่งหัวหน้าแผนกทฤษฏีฟิสิกอวกาศ (Department of Theoretical Astrophysics) ของสถาบันบันฟิสิกเลเบเดฟ (Lebedev Physical Institute) ขณะเดียวกับก็รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์
1994 เป็นผู้อำนวยการของศูนย์ทฤษฏีฟิสิกอวกาศ  (Theoretical Astrophsics Center) ของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเก้น (Universtiy of Copenhagen)  เดนมาร์ก
2001 เดินทางกลับมารัสเซีย และได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยอวกาศ (Astro Space Center of the Physics Institute of the Academy of Sciences) เขามีส่วนร่วมในโครงการด้านอวกาศหลายอย่าง อาทิ RADIOASTRON, MILLIMETRON
มีผลงานเขียน The River of Time
Black Holes and the Universe
2007 ได้รับรางวัล Eddington Medal

โนวิกอฟ ยังมีชีวิตอยู่ เขาแต่งงานกับอีเลฟโนร่า (Eleonora Kotok) และมีลูกด้วยกันสองคนอีเลน่า และดมิทรี
Don`t copy text!