Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: April 2017

 • Marian Rejewski

  มาเรียน เรเจฟสกี้ (Marian Adam Rejewski) เรเจฟสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1905 ในเมืองไบด์กอสซ์ (Bydgoszcz)หรือที่รู้จักในชื่อภาษาเยอรมันว่าเมืองบรอมเบิร์ก (Bromberg) ขณะนั้นเป็นดินแดนของปรัสเซีย , จักรวรรดิเยอรมัน ที่ถูกแบ่งแยกไปจากโปแลนด์ พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Rejewski) เป็นพ่อค้าขายบุหรี่ และแม่ชื่อมาติลด้า (Matylda Thoms) 1912 เข้าเรียนที่เฟเดริค วิลเฮลม์ จิมเนเซียม (Fryderyk Wilhelm Royal Gymnasium) 1920 ย้ายมาเรียนที่จิมเนเซียมในเมือไบด์กอสซ์ (Gymnasium in Bydgoszcz) 1923 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโปซแนน (Poznan University) ในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1929 ตอนที่ใกล้จะเรียนจบ อาจารย์ ซัดซิสลาฟ กรีโกวสกี้ (Zdzislaw Krygowski) ได้ส่งเรเจฟสกี้ไปเข้าร่วมโครงการลับ ในการอบรมการถอดรหัสซึ่งเป็นความริเริ่มของหน่วยถอดรหัส (Polish General Staff’s Cipher…

 • Marian Rejewski

  มาเรียน เรเจฟสกี้ (Marian Adam Rejewski) เรเจฟสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1905 ในเมืองไบด์กอสซ์ (Bydgoszcz)หรือที่รู้จักในชื่อภาษาเยอรมันว่าเมืองบรอมเบิร์ก (Bromberg) ขณะนั้นเป็นดินแดนของปรัสเซีย , จักรวรรดิเยอรมัน ที่ถูกแบ่งแยกไปจากโปแลนด์ พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Rejewski) เป็นพ่อค้าขายบุหรี่ และแม่ชื่อมาติลด้า (Matylda Thoms) 1912 เข้าเรียนที่เฟเดริค วิลเฮลม์ จิมเนเซียม (Fryderyk Wilhelm Royal Gymnasium) 1920 ย้ายมาเรียนที่จิมเนเซียมในเมือไบด์กอสซ์ (Gymnasium in Bydgoszcz) 1923 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโปซแนน (Poznan University) ในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1929 ตอนที่ใกล้จะเรียนจบ อาจารย์ ซัดซิสลาฟ กรีโกวสกี้ (Zdzislaw Krygowski) ได้ส่งเรเจฟสกี้ไปเข้าร่วมโครงการลับ ในการอบรมการถอดรหัสซึ่งเป็นความริเริ่มของหน่วยถอดรหัส (Polish General Staff’s Cipher…

 • Alfred Adler

  อัลเฟรด แอ๊ดเลอร์ (Alfred W. Adler) Individual psychology (Adlerian psychology) แอ๊ดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1870 ในรูดอลฟ์เชม (Rudolfsheim-Fünfhaus) ใกล้กับกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (rudolfsheim, Vienna, Austria-Hungary) เขาเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน พ่อของเขาเป็นพ่อค้าข้าวเชื้อสายยิว ลีโอโปลด์ (Leopold Adler) กับพอลลีน (Pauline Beer) ตอนเล็กแอ๊ดเลอร์มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ทำให้เขาเริ่มเดินได้ช้า ต้องรอจนกระทั้งอายุสี่ขวบกว่าจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมอีกจนเกือบจะเสียชีวิต  นั้นเป็นแรงพลักดันทำให้เขามีความฝันที่จะเป็นหมด เขาเข้าเรียนระดับมัธยมที่เฮอร์นัลเซอร์จิมเนเซียม (Hernalser Gymnasium) 1888 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) เขาเลือกเรียนเฉพาะทางด้านจักษุ ระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เขาได้พบกับเรียซ่า (Raisa Timofevna Epstein) นักศึกษาชาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาทั้งคู่แต่งงานกัน 1895 จบการศึกษา หลังจากนั้นเขาเริ่มทำงานเป็นจักษุแพทย์แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาฝึกที่จะเป็นแพทย์รักษาทั่วไป  1897 แต่งงานกับเรียซ่า…

 • Alfred Adler

  อัลเฟรด แอ๊ดเลอร์ (Alfred W. Adler) Individual psychology (Adlerian psychology) แอ๊ดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1870 ในรูดอลฟ์เชม (Rudolfsheim-Fünfhaus) ใกล้กับกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (rudolfsheim, Vienna, Austria-Hungary) เขาเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน พ่อของเขาเป็นพ่อค้าข้าวเชื้อสายยิว ลีโอโปลด์ (Leopold Adler) กับพอลลีน (Pauline Beer) ตอนเล็กแอ๊ดเลอร์มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ทำให้เขาเริ่มเดินได้ช้า ต้องรอจนกระทั้งอายุสี่ขวบกว่าจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมอีกจนเกือบจะเสียชีวิต  นั้นเป็นแรงพลักดันทำให้เขามีความฝันที่จะเป็นหมด เขาเข้าเรียนระดับมัธยมที่เฮอร์นัลเซอร์จิมเนเซียม (Hernalser Gymnasium) 1888 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) เขาเลือกเรียนเฉพาะทางด้านจักษุ ระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เขาได้พบกับเรียซ่า (Raisa Timofevna Epstein) นักศึกษาชาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาทั้งคู่แต่งงานกัน 1895 จบการศึกษา หลังจากนั้นเขาเริ่มทำงานเป็นจักษุแพทย์แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาฝึกที่จะเป็นแพทย์รักษาทั่วไป  1897 แต่งงานกับเรียซ่า…

 • Joseph Capgras

  ณอห์น มาเรีย โจเซฟ คัปกราส (Jean Marie Joseph Capgras) Capgras syndrome คัปกราส เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1873 ในแวร์ดัม-ซูร์-การ์ออน (Verdun-sur-Garonne) เขาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียน (lycée de Montauban) จนกระทั้งได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะได้มาเรียนต่อแพทย์ในตูรูซ (Toulouse) 1894 ถูกเกณฑ์เป็นทหาร 1895 หลังปลดประจำการณ์ คัปกราสได้เข้าเป็นหมออินเทิร์นในโรงพยาบาลในตูรูซ Paul Sérieux เขาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในซีน (Seine) Paul Sérieux มาเป็นแพทย์อินเทิร์นอยู่ที่เซนต์-แอนน์ (Sainte-Anne) 1900 เขาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Essay on the Reduction of Melancholy in Psychosis of Presenile Involution 1909 เขาจบแพทย์จากตูรูซ  1912 มาทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche…

 • Joseph Capgras

  ณอห์น มาเรีย โจเซฟ คัปกราส (Jean Marie Joseph Capgras) Capgras syndrome คัปกราส เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1873 ในแวร์ดัม-ซูร์-การ์ออน (Verdun-sur-Garonne) เขาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียน (lycée de Montauban) จนกระทั้งได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะได้มาเรียนต่อแพทย์ในตูรูซ (Toulouse) 1894 ถูกเกณฑ์เป็นทหาร 1895 หลังปลดประจำการณ์ คัปกราสได้เข้าเป็นหมออินเทิร์นในโรงพยาบาลในตูรูซ Paul Sérieux เขาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในซีน (Seine) Paul Sérieux มาเป็นแพทย์อินเทิร์นอยู่ที่เซนต์-แอนน์ (Sainte-Anne) 1900 เขาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Essay on the Reduction of Melancholy in Psychosis of Presenile Involution 1909 เขาจบแพทย์จากตูรูซ  1912 มาทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche…

 • Wilfred Bion

  วิลเฟรด ไบออน (Wilfred Ruprecht Bion) ผู้เขียน Experiences in Groups ไบออน เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1897 ในมาธุร่า, อินเดีย (Mathura, North-Western Provinces, India)  พ่อของเขาเป็นชาวอังกฤษที่ไปทำงานเป็นวิศกรชลประทานอยู่ที่นั้น ตอนอายุได้ 8 ปี เขากลับมาอังกฤษ และเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เข้าไปออกรบในหน่วยรถถัง ถูกส่งไปรบในสมรภูมิในฝรั่งเศส จนกระทั้งสงครามสิ้นสุด เขาก็ได้รับเหรียญ DSO (Distinguished Service Order)  และได้เหรียญ the Ligion of Honour จากทางการฝรั่งเศส หลังสงคราม ไบออนกลับไปเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ที่ควีนคอลเลจ, อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Queen’s College, Oxford) แต่ต่อมาได้ย้ายมาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (University College London) ระหว่างที่เรียนอยู่ที่ UCL เขาได้เรียนกับทร็อตเตอร์…

 • Wilfred Bion

  วิลเฟรด ไบออน (Wilfred Ruprecht Bion) ผู้เขียน Experiences in Groups ไบออน เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1897 ในมาธุร่า, อินเดีย (Mathura, North-Western Provinces, India)  พ่อของเขาเป็นชาวอังกฤษที่ไปทำงานเป็นวิศกรชลประทานอยู่ที่นั้น ตอนอายุได้ 8 ปี เขากลับมาอังกฤษ และเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เข้าไปออกรบในหน่วยรถถัง ถูกส่งไปรบในสมรภูมิในฝรั่งเศส จนกระทั้งสงครามสิ้นสุด เขาก็ได้รับเหรียญ DSO (Distinguished Service Order)  และได้เหรียญ the Ligion of Honour จากทางการฝรั่งเศส หลังสงคราม ไบออนกลับไปเรียนทางด้านประวัติศาสตร์ที่ควีนคอลเลจ, อ๊อกซ์ฟอร์ด  (Queen’s College, Oxford) แต่ต่อมาได้ย้ายมาเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (University College London) ระหว่างที่เรียนอยู่ที่ UCL เขาได้เรียนกับทร็อตเตอร์…

 • Thomas Bayes

  โธมัส บาเยส (Thomas Bayes) Bayes’ Theorem บาเยส เกิดราวปี 1701 ในลอนดอน, อังกฤษ พ่อของเขาชื่อโจชัว (Joshua Bayes) เป็นพระในคริสต์นิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterian)  แม่ของเขาชื่อแอนเน่ (Anne Carpenter) บาเยสเป็นลูกคนโตในพี่น้องทั้งหมดเจ็ดคน 1717 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอีดินบูร์ก (University of Edinburgh) ด้านตรรกศาสตร์และศาสนศาสตร์ เาต้องเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในสก๊อตแลนด์เพราะว่ามหาวิทยาลัยในอังกฤษ อย่างอ๊อกฟอร์ดหรือแคมบริดจ์ในเวลานั้นไม่อนุญาตให้โปเตสแตนท์เข้าเรียน 1722 บาเยสกลับมาทำงานเป็นผู้ช่วยของพ่อของเขาภายในโบสถ์ในลอนดอน 1731 มีผลงานเขียนเรื่อง Divine Providence and Government Is the Happiness of His Creatures , An Introduction to the Doctrine of Fluxions, and a Defense of the…

 • Simonides of Ceos

  ซีโมไนเดส แห่ง ซีออส (Σιμωνίδης ο Κείος) Method of Loci สาราณุกรมซูด้า (Suda encyclopedia) ของไบเซนไทน์บอกว่าซีโมไนเดส เกิดในปีโอลิมเปียที่ 56 และมีอายุยืนยาวถึง 89 ปี ก่อนที่จะเสียชีวิตในปีโอลิมเปียที่ 78  ซึ่งนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ระบุช่วงเวลาเอาไว้ระหว่างปี 556-468 BC ซิโมไนเดส เกิดในเมืองลัวลิสตั้งอยู่บนเกาะซีออส (loulis, Ceos) เกาะหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาเดส (Cyclades) เขาเป็นลูกของเลฟปรีเปส (Leoprepes) ซิโมไนเดสได้รับการฝึกให้เป็นกวีและนักดนตรีมาตั้งแต่วัยเยาว์ ชาวเกาะในระแวกนี้บูชาเทพอพอลโล เพราะว่าอพอลโลเกิดบนเกาะเดลอส (Delos) เกาะหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาเดส  ซิโมไนเดสก็ได้ทำหน้าที่เป็นนักร้องช่วงที่มีพิธีกรรมในวิหารอพอลโลด้วย ต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่ในเอเธนส์ ซึ่งตอนนั้นปกครองโดยเผด็จการชื่อฮิปปาร์ชุส (Hipparchus) แต่ว่าฮิปปาร์ชุสนั้นชอบและสงเสริมงานศิลปะ ซึ่งเป็นโอกาสของซีโมไนเดสในการหาเงิน 514BC ฮิปปาร์ชุส ถูกลอบสังหาร ซีโมไนเดสจึงย้ายมาอยู่ที่เธสซาลี (Thessaly) โดยที่ได้ทำงานรับใช้ให้กับคนในตระกูลสโคปาแด (Scopadae) และอลัวแด (Aleuadae) ซึ่งเป็นสองตระกูลใหญ่ที่มีอิทธิพลของเธสซาลี ใน De Oratore…

 • Afanasy Nikitin

  อฟานาซี นิกิติน (Афанасий Никитин) ผู้เขียน The Voyage beyond three seas นิกิติน เกิดที่เมืองทีเวอร์ (Tver) ประเทศรัสเซีย นิกิตินน่าจะเป็นชาวรัสเซียคนแรกที่เดินทางไปยังอินเดีย และเป็นชาวยุโรปคนที่สองหลังจากนิคโคโล เดอ คอนติ (Niccolo de Conti) พ่อค้าชาวอิตาลี ปูมหลังในชีวิตวัยเด็กก่อนการเดินทางของเขาไม่แน่ชัด นักประวัติศาสตร์บางคนคาดว่าเขาเกิดในปี 1433 นิกิตินได้ร่วมเดินทางกับคาราวานสินค้ากับคณะทูตของรัสเซียซึ่งถูกส่งมาโดยแกรนด์ดุ๊กแห่งมัสโชวี่ (Grand Duke of Muschovy) ไปยังเมืองชีร์วาน (Shivan) ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจันในปัจจุบัน  แต่ว่าเมื่อมาถึงยังริมฝังแม่น้ำโวลก้า คาราวานสินค้าได้ถูกโจรปล้นทำให้นิกิตินสูญเสียสินค้าของเขาที่นำมาจนหมด นิกิตินเมื่อไม่มีทรัพย์สินใดๆ เขาก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั้งไปถึงเดอร์เบ็นต์ (Derbent) บริเวณสาธารณรัฐดาเกสถาน (Republic of Dagestan) ทางตอนใต้ของรัสเซีย ซึ่งที่เดอร์เบ็นต์นิกิตินได้พบกับชาวอินเดียป็นครั้งแรก เขารู้สึกประหลาดใจกับรูปลักษณ์ของชาวอินเดียที่มีสีผิวแตกต่างกับเขา และชาวอินเดียผู้นั้นแถบจะไม่สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเลย ชาวอินเดียบอกกับเขาว่าพวกเขานับถือพุทธ 1466 (1469) นิกิติน เดินทางมุ่งหน้าไปจนถึงอินเดีย โดยใช้เวลากว่า 6 สัปดาห์ล่องเรือผ่านทะเลอราเบีย นิกิตินขึ้นฝั่งอินเดียครั้งแรกที่รัฐกุจราช…

 • Robert Lanza

  โรเบิร์ต ลานซ่า (Robert Lanza) Theory of Biocentrism ลานซ่า เกิดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1956 ในบอสตัน, แมสซานชูเช็ตต์  ลานซ่าบอกว่าเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับแม่ และก็พยายามอย่างมากที่จะเข้ากับพ่อที่เป็นนักพนัน 1969 ตอนอายุ 14 ปี เขาได้ทำการทดลองเพื่อแสดงในนิทรรศกาลวิทยาศาสตร์ โดยเขาได้พยายามจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของขนไก่ขาวให้กลายเป็นสีดำ โดยการกระตุ้นให้มีการสร้างเมลานิน (melanin) แต่ว่าความพยายามของเขาไม่สำเร็จ เขาบอกว่าแรงบันดาลใจที่อยากจะทำการทดลองนี้เพราะว่าครูของเขาพูดว่า “มันเป็นงานของพระเจ้า”   แต่เมื่อการทดลองไม่สำเร็จ ลานซ่า ได้เดินทางไปยังฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) และได้พบกับสตีเฟน คุฟฟ์เลอร์ (Stepehn Kuffler) นักวิทยาศสตร์ชั้นนำด้านสมอง ซึ่งคุฟฟ์เลอร์ได้พูดคุยกับลานซ่าในตอนเด็กอย่างเอ็นดู  และยังได้แนะนำให้เขารู้จักกับโจชัว ซาเนส์ (Joshua Sanes) ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาท 1972 เขาได้ทำงานที่ห้องวิจัยของเจรัลด์ อีเดลแมน (Gerald Edelmann) ภายในมหาวิทยาลัยร็อคกี้เฟลเลอ์ (Rockefeller University) ในนิวยอร์ค 1974…

Don`t copy text!