Joseph Capgras
Joseph Capgras

Joseph Capgras

ณอห์น มาเรีย โจเซฟ คัปกราส (Jean Marie Joseph Capgras)
Capgras syndrome
คัปกราส เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1873 ในแวร์ดัม-ซูร์-การ์ออน (Verdun-sur-Garonne)
เขาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียน (lycée de Montauban) จนกระทั้งได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะได้มาเรียนต่อแพทย์ในตูรูซ (Toulouse)
1894 ถูกเกณฑ์เป็นทหาร
1895 หลังปลดประจำการณ์ คัปกราสได้เข้าเป็นหมออินเทิร์นในโรงพยาบาลในตูรูซ
Paul Sérieux เขาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในซีน (Seine)
Paul Sérieux มาเป็นแพทย์อินเทิร์นอยู่ที่เซนต์-แอนน์ (Sainte-Anne)
1900 เขาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Essay on the Reduction of Melancholy in Psychosis of Presenile Involution
1909 เขาจบแพทย์จากตูรูซ 
1912 มาทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche hospital)
คัปกราสกับพอล เซรูกซ์ (Paul Serieux) อาจารย์ของเขา  เขียนหนังสือ Les Folies raisonnantes
1923 คัปกราสร่วมกับฌอง เรบูล-เลชูกซ์ (Jean Reboul-Lachaux) ผู้ช่วยของเขา ได้เขียนรายงานกรณีศึกษาของผู้ป่วย ซึ่งเขาเรียกว่า นาง.เอ็ม (Mrs.M) ต่อสมาคมสุขภาพจิต (Clinical Society of Mental Health) ในกรุงปารีส พวกเขาเรียนอาการนี้ว่าเป็น L’Illusion des sosies (the illusion of look-alikes) การเห็นภาพหลอนที่ดูเหมือนกันมากๆ  ซึ่ง นาง.เอ็ม เป็นหญิงวัย 53 ปี มีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้า อาศัยอยู่ในกรุงปารีสพร้อมกับสามี และลูกสาวอายุ 20 ปี 
นาง.เอ็ม เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี 1919 ที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche hospital) หลังจากที่เธอแจ้งความกับตัวรวจว่ามีคนจำนวนมากถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินบ้านของเธอ และห้องลับทั่วกรุงปารีส ในขณะเดียวกันตัวปลอมของทุกคนก็แสดงตัวขึ้นมาแทน แต่เธออ้างว่าเธอรู้ว่าพวกเขาเป็นตัวปลอม เธอเห็นสามีจริงๆ ของเธอว่าเป็นคนปลอมตัวมา และต้องการจะหย่ากับสามี
โจเซฟ เลวี่-วาเลนไซ (Joseph Levy-Valensi) เป็นผู้เรียกชื่ออาการ L’Illusion des sosies ที่ผู้ป่วยเห็นคนใกล้ชิดแต่คิดว่าเป็นคนอื่นปลอมตัวมา  ว่า Capgras Syndrome 
1929 เขาย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แอนน์ (Sainte-Anne Asylum)
1936 คัปกราสลาออกจากโรงพยาบาลเซนต์แอนน์ 
เขาใช้ชีวิตช่วงปลายของชีวิตในดิจง (Dijon)

1950 27 มกราคม, เสียชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Joseph Capgras

ณอห์น มาเรีย โจเซฟ คัปกราส (Jean Marie Joseph Capgras)
Capgras syndrome
คัปกราส เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 1873 ในแวร์ดัม-ซูร์-การ์ออน (Verdun-sur-Garonne)
เขาเริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียน (lycée de Montauban) จนกระทั้งได้รับปริญญาตรีทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะได้มาเรียนต่อแพทย์ในตูรูซ (Toulouse)
1894 ถูกเกณฑ์เป็นทหาร
1895 หลังปลดประจำการณ์ คัปกราสได้เข้าเป็นหมออินเทิร์นในโรงพยาบาลในตูรูซ
Paul Sérieux เขาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชในซีน (Seine)
Paul Sérieux มาเป็นแพทย์อินเทิร์นอยู่ที่เซนต์-แอนน์ (Sainte-Anne)
1900 เขาทำวิทยานิพนธ์เรื่อง Essay on the Reduction of Melancholy in Psychosis of Presenile Involution
1909 เขาจบแพทย์จากตูรูซ 
1912 มาทำงานที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche hospital)
คัปกราสกับพอล เซรูกซ์ (Paul Serieux) อาจารย์ของเขา  เขียนหนังสือ Les Folies raisonnantes
1923 คัปกราสร่วมกับฌอง เรบูล-เลชูกซ์ (Jean Reboul-Lachaux) ผู้ช่วยของเขา ได้เขียนรายงานกรณีศึกษาของผู้ป่วย ซึ่งเขาเรียกว่า นาง.เอ็ม (Mrs.M) ต่อสมาคมสุขภาพจิต (Clinical Society of Mental Health) ในกรุงปารีส พวกเขาเรียนอาการนี้ว่าเป็น L’Illusion des sosies (the illusion of look-alikes) การเห็นภาพหลอนที่ดูเหมือนกันมากๆ  ซึ่ง นาง.เอ็ม เป็นหญิงวัย 53 ปี มีอาชีพเป็นช่างเย็บผ้า อาศัยอยู่ในกรุงปารีสพร้อมกับสามี และลูกสาวอายุ 20 ปี 
นาง.เอ็ม เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อปี 1919 ที่โรงพยาบาลจิตเวชไมสัน-บลันช์ (Maison-Blanche hospital) หลังจากที่เธอแจ้งความกับตัวรวจว่ามีคนจำนวนมากถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินบ้านของเธอ และห้องลับทั่วกรุงปารีส ในขณะเดียวกันตัวปลอมของทุกคนก็แสดงตัวขึ้นมาแทน แต่เธออ้างว่าเธอรู้ว่าพวกเขาเป็นตัวปลอม เธอเห็นสามีจริงๆ ของเธอว่าเป็นคนปลอมตัวมา และต้องการจะหย่ากับสามี
โจเซฟ เลวี่-วาเลนไซ (Joseph Levy-Valensi) เป็นผู้เรียกชื่ออาการ L’Illusion des sosies ที่ผู้ป่วยเห็นคนใกล้ชิดแต่คิดว่าเป็นคนอื่นปลอมตัวมา  ว่า Capgras Syndrome 
1929 เขาย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์แอนน์ (Sainte-Anne Asylum)
1936 คัปกราสลาออกจากโรงพยาบาลเซนต์แอนน์ 
เขาใช้ชีวิตช่วงปลายของชีวิตในดิจง (Dijon)

1950 27 มกราคม, เสียชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!