France
France

Paris Commune

ปารีส คอมมูน (Commune de Paris) ฝ่ายนิยมสังคมนิยมยกย่องว่า ปารีส คอมมูน เป็นการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ครั้งแรกในยุโรป คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ยกย่องเหตุการณ์และการต่อสู้ของชาวปารีส กลุ่มหัวรุนแรง และกองกำลังติดอาวุธในปารีส คอมมูน ว่าเป็น “dictatorship of the proletariat (ยุคเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยไปสู่คอมมิวนิสต์)”  ปารีส คอมมูน …

Paris Commune

ปารีส คอมมูน (Commune de Paris) ฝ่ายนิยมสังคมนิยมยกย่องว่า ปารีส คอมมูน เป็นการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ครั้งแรกในยุโรป คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ยกย่องเหตุการณ์และการต่อสู้ของชาวปารีส กลุ่มหัวรุนแรง และกองกำลังติดอาวุธในปารีส คอมมูน ว่าเป็น “dictatorship of the proletariat (ยุคเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยไปสู่คอมมิวนิสต์)”  ปารีส คอมมูน …

France and Rwandan Genocide

ฝรั่งเศส กับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ในรวันดา  รวันดา เคยเป็นเมืองขึ้นของเยอรมัน ในช่วงศตวรรษที่ 19 ระหว่างปี 1897 จนกระทั้งหลังสงครามโลก ครั้งที่ 1 ในปี 1918 ก็กลายเป็นประเทศใต้การดูแลของเบลเยี่ยม ตาความตกลงขององค์การสันนิตบาตชาติ (League of Nations)  ซึ่งช่วงเวลาที่เบลเยี่ยมดูแลอยู่นั้นฝ่ายชนเชื้อสายทัดซี (Tutsi) ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ที่มีประชากรราว 15% มีอำนาจในการปกครอง และฝ่ายชาวฮูตู …

Adolphe Adam

อะโดลฟี่ อดัม  (Adolphe Charles Adam) นักประพันธ์ดนตรีฝรั่งเศส ผู้สร้างบัลเลต์เรื่อง Giselle, Le Corsaire อดัม เกิดวันที่ 24 กรกฏาคม 1803 ในปารีส, ฝรั่งเศส พ่อของเขาชื่อฌอห์น-หลุยส์ (Jean-Louis Adam) เป็นนักประพันธ์ดนตรีที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ทั้งยังเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่สถาบันดนตรีปารีส (Paris Conservatoire) ส่วนแม่คืออลิซาเบธ-ชาล๊อตต์ …

Leon Walras

ลีออง วอลรัส (Marie-Esprit-Léon Walras)  Walrasian Theory (general equilibrium theory), marginal theory of value วอลรัส เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 1834  ในนอร์มังดี, ฝรั่งเศส พ่อของเขาชื่อออกัสเต้ (Auguste Walras) เป็นผู้บริหารโรงเรียนและเป็นครูสอนทางด้านปรัชญาและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ และแม่ชื่อหลุยส์ …

Leon Walras

ลีออง วอลรัส (Marie-Esprit-Léon Walras)  Walrasian Theory (general equilibrium theory), marginal theory of value วอลรัส เกิดวันที่ 16 ธันวาคม 1834  ในนอร์มังดี, ฝรั่งเศส พ่อของเขาชื่อออกัสเต้ (Auguste Walras) เป็นผู้บริหารโรงเรียนและเป็นครูสอนทางด้านปรัชญาและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ และแม่ชื่อหลุยส์ …

Jacques Derrida

แฌ็ค เดอร์ริด้า (Jacques Derrida)  Deconstruction แฌ็ค เกิดวันที่ 15 กรกฏาคม 1930 ในเอล แบร์, อัลจีเรีย (El Biar, Algeria) ขณะนั้นเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ครอบครัวของเขาเชื้อสายยิว (Sephardic Jew) พ่อของเขาชื่ออารอน (Haim Aaron Prosper Charles …

Pierre de Fermat

ปิแอร์ เดอ เฟร์มัต (Pierre de Fermat) เฟอร์มัต เกิดราวปี 1607-1608 ในเมืองบัวม็อง (Beaumont de Lomagne) ทางตอนใต้ของฝั่งเศส พ่อของเขาชื่อโดมินิก (Dominique Fermat)  เป็นพ่อค้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่มีฐานะร่ำรวย และแม่ชื่อว่าแคร์ (Claire de Long)  มาจากครอบครัวชนชั้นสูงที่มีฐานะ เธอเสียชีวิตตอนที่เฟอร์มัตอายุได้เจ็ดขวบ ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาของเฟร์มัต …

Pierre de Fermat

ปิแอร์ เดอ เฟร์มัต (Pierre de Fermat) เฟอร์มัต เกิดราวปี 1607-1608 ในเมืองบัวม็อง (Beaumont de Lomagne) ทางตอนใต้ของฝั่งเศส พ่อของเขาชื่อโดมินิก (Dominique Fermat)  เป็นพ่อค้าสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ที่มีฐานะร่ำรวย และแม่ชื่อว่าแคร์ (Claire de Long)  มาจากครอบครัวชนชั้นสูงที่มีฐานะ เธอเสียชีวิตตอนที่เฟอร์มัตอายุได้เจ็ดขวบ ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการศึกษาของเฟร์มัต …

Antoine de Saint-Exupéry

อ็องตวน เดอ เซงเตซูปีรี (Antoine Marie Jean-Baptiste Roger,  comte de Saint-Exupery) เซงเตซูปีรี เกิดวันที่ 29 มิถุนายน 1900 ในลีอง, ฝรั่งเศส (Lyon, France) ในครอบครัวชนชั้นสูงที่นับถือแคโธริก พ่อของเขาชื่อฌอน เดอ เซงเตซูปีรี (Viscount Jean …

Don`t copy text!