Nikolai Kardashev
Nikolai Kardashev

Nikolai Kardashev

นิโคไล คาร์ดาเชฟ (Николай Семёнович Кардашёв) 
Kardashev scale
คาร์ดาเชฟ เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 1932 ในมอสโคว์, รัสเซีย 
1955 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมอสโคว์  (Moscow State University, M.V. Lomonosov) หลังจากนั้นได้เข้าทำงานและศึกษาต่อที่สถาบันดาราศาสตร์สเติร์นเบิร์ด (Sternberg Astronomical Institute) โดยได้ศาสตราจารย์โอซิฟ ชลอฟสกี้ (Iosif Shklovsky) เป็นที่ปรึกษา
1962 จบปริญญาเอก ด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
1963 ระหว่างที่คาร์ดาเชฟ ศึกษาควอซ่า CTA-102  เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่มีภูมิปัญญาเหมือนหรือสูงกว่ามนุษย์ คาร์ดาเชฟก็เกิดแนวคิดที่จะวัดระดับอารยธรรมของมนุษย์ต่างๆ เป็นระดับต่างๆ ซึ่งมาตราวัดแบบนี้ถูกเรียกว่า Kardashev scale 
คาร์ดาเชฟ สเกล อาศัยแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานของมนุษย์ในแต่ระดับของอารยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ
อารยธรรม แบบที่ 1 (Type I civilization) , Planetary civilization— เป็นอารยธรรมที่มนุษย์ต่างดาวในดาวดวงนั้นๆ สามารถที่จะใช้และเก็บพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวแม่ในระบบสุริยะของดาวของพวกเขาได้
อารธรรม แบบที่ 2 (Type II civilization) , Stellar civilization — เป็นอารยธรรมที่สามารถควบคุมพลังงานทั้งหมดของดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวแม่ได้
อารยธรรม แบบที่ 3 (Type III civilization), Galactic civilization — เป็นอารยธรรมที่สามารถควบคุมพลังงานทั้งหมดในแกแล็กซี่ของตนได้
1976 ได้เป็นสมาชิกสังเกตุการณ์ของ Russian Academy of Sciences
1980 ได้รับรางวัล USSR State Prize
1988 ได้รับรางวัล USSR State Prize เป็นครั้งที่ 2
1994 มีนาคม, ได้เป็นสมาชิกถาวรของ Russian Academy of Sciences

2014 ได้รับรางวัล Demidov Prize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!