Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Leon Festinger

ลีออน เฟสตินเจอร์ (Leon Festinger)
Social comparison theory, cognitive dissonance
เฟสตินเจอร์ เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 1919 ในบรู๊คลิน, นิวยอร์ค พ่อของเขาเป็นชาวรัสเซียยิว ชื่ออเล็ก (Alex Festinger) และแม่ชื่อซาร่า (Sara Solomon Festinger) 
เฟสตินเจอร์ เข้าเรียนที่บอยไฮสคูล (Boy’s High School) ในบรู๊คลิน 
1939 จบปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาจากซิตี้คอลเลจ (City College of New York) 
1942 จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไอโอว่า (University of Iowa) ระหว่างที่เรียนอยู่ที่ ม.ไอโอว่า เขาได้มีโอกาสเรียนกับเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) 
1943 ได้ทำงานเป็นกรรมาธิการในการคัดเลือกและฝึกหัดนักบินที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ (University of Rochester) ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2
แต่งงานกับโอลิเวอร์ บาลลัว (Oliver Ballou) นักเปียโน พวกเขามีลูกด้วยกันสามคน
1945 เฟสตินเจอร์เข้าร่วมทำงานวิจัยด้านจิตวิทยาสังคมกับเคิร์ท เลวิน  ในศูนย์วิจัยพฤติกรรมกลุ่ม (Research Center for Group Dynamics) ที่เลวินตั้งขึ้นที่เอ็มไอที (Massachusetts Instittute of Technology) ว่ากันว่าก่อนหน้านี้เฟสตินเจอร์ไม่ได้มีความสนใจด้านจิตวิทยาจนกระทั้งได้มาทำงานที่ศูนย์วิจัยฯ ของเลวินที่เอ็มไอทีนี้
1947 เลวินเสียชีวิต 
1948 เฟสตินเจอร์จึงได้ย้ายศูนย์วิจัยฯ มาไว้ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) 
1951 ย้ายศูนย์วิจัยฯ มาไว้ที่มหาวิทยาลัยมินเนโซต้า (University of Minnesota)
1955 ย้ายศูนย์วิจัยฯ อีกครั้งหนึ่งมาไว้ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) 
1956 เขียน When Prophecy Fails 
1957 เขาพิมพ์เผยแพร่ทฤษฏี theory of cognitive dissonance ซึ่งบางครั้งทฤษฏีนี้ถูกยกย่องว่าเป็นทฤษฏีที่สำคัญที่สุดในการศึกษาจิตวิทยา
1959 ได้รับรางวัล the Distinguished Scientific Contribution Award จากสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) และปีเดียวกันนี้นิตยสาร Fortune จัดให้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ 1 ใน 10 ที่สำคัญที่สุดของประเทศ 
เฟสตินเจอร์ เผยแพร่ทฤษฏี Social comparison theory
1964 เฟสตินเจอร์เปลี่ยนสายงานของเขาจากจิตวิทยา ไปศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้แสงและสี การทำงานของดวงตาแทน  นอกจากนั้นเขายังสนใจงานด้านโบราณคดี
1968 กลับมาทำงานอยู่ในนิวยอรค์ โดยได้ทำงานวิจัยอยู่ที่นิวสคูล (The New School)
เฟสตินเจอร์ แต่งงานงานกับทรูดี้ แบรดเลย์ (Trudy Bradley)
1979 เขายุติงานวิจัยด้านการรับรู้แสงสีของเขา เพราะไม่พอใจที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าในงานวิจัย
เขียน The Human Legacy 
1989 11 กุมภาพันธ์, เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง
Informal social communication – อ้างว่าการตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกผิดของบุคคลขึ้นอยู่กับอยู่กับแรงกดดันและทัศนะของคนส่วนใหญ่ของสังคม 
Social comparison theory – อ้างว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะประเมินความสามารถและความคิดเห็นของตัวเองมาตั้งแต่เกิด และจะประเมินความคิดและความสามารถของต้นเองโดยวัดจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในสังคม 

Cognitive dissonance – เมื่อเกิดความเครียด (dissonance) หรือความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเดิม มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะลดความเครียดวิตกกังวลนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระทำให้ยอมรับความคิดเห็นใหม่นั้น ด้วยการหาเหตุผลใหม่หรือข้ออ้างใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อลบล้างหรือลดความวิตกกังวลนั้นลง เช่น เมื่อคนที่สูบบุหรี่รับรู้ว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง เขาอาจจะลดการสูบบุหรี่ลงหรือสร้างข้ออ้างใหม่ว่าใครๆ ก็เป็นมะเร็งได้แม้จะไม่สูบบูหรี่เพื่อที่จะยังคงสูบบุหรี่ต่อไป
Don`t copy text!