Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Corrado Gini

คอร์ราโด จีนี (Corrado Gini)
Gini Coefficient
จีนีเกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 1884 ในมอตต้า ดิ ไลเวนซ่า (Motta di Livenza) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลี ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของที่ดินที่มีฐานะร่ำรวย
1905 จบการศึกษาวิชากฏหมายจากมหาวิทยาลัยโบร็อกน่า (University of Bologna) ระหว่างที่เรียนเขามีความสนใจทั้งเศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ และชีว จีนีจบมาโดยได้ทำวิทยานิพนธ์ในหัวเรื่อง Gender from a Statistic Point of View   ซึ่งตีพิมพ์ออกมาในปัจจุบัน 1908
1910 ได้รับตำแหน่งอาจารย์ด้านสถิติที่มหาวิทยาลัยคาเกลียริ (University of Cagliari) 
1912 เขียน Variability and Mutability ซึ่งจีนี เผยแพร่การคำนวณดัชนีจีนี (Gini Index ~ Gini Coefficient) ที่เขาพัฒนาตั้งแต่ปี 1912 จากแนวคิดของแม็กซ์ ลอเรนซ์ (Max Lorenz) นักเศรษฐศาสตร์อเมริกัน,  GINI index  เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความไม่เท่าเทียมกันของกันกระจายรายได้
1913 ย้ายมาสอนที่มหาวิทยาลัยพาดัว (University of Padua) 
1920 จีนีก่อตั้งวารสารทางสถิติชื่อ Merton ขึ้นมา 
1921 พิมพ์ Measurement of Inequality of Income และ Problemi Sociologici dell Guerra
1925 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยซาปิเอนซ่า (Sapienza University of Rome) 
จีนี ร่วมลงชื่อในคำประกาศเจตนารมณ์ของปัญญาชนฟาสซิสต์ (Manifesto of the Fascist Intellectuals)
1926 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคนแรกของสถาบันสถิติ (Central Institute of Statistics ภายหลังคือสำนักงานสถิติแห่งชาติของอิตาลี Italians National Institute of Statistics, istat.it ) ที่เพิ่งถูกตั้งขึ้น ซึ่งเขาได้เริ่มทำรายงานข้อมูลสถิติสำคัญเกี่ยวกับประเทศส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล แต่ว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากมุโสลินี (Benito Mussolini) ที่ขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาพยายามแทรกแซงการทำงาน 
1927 พิมพ์หนังสือ The Scientific Basis of Fascism
1932 ลาออกจากตำแหน่งที่สถาบันสถิติเพื่อประท้วงรัฐบาลของมุโสลินี  
1933 รับตำแหน่งรองประธานของสถาบันสังคมศึกษา (International Sociological Institute)
1934 ได้ตำแหน่งประธานของสมาคมพันธุศาสตร์และสุพันธุศาสตร์ (Italian Genetics and Eugenics Socoiety)
1935 รับตำแหน่งประธานของสหพันธ์สุพันธุศาสตร์นานาชาติของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาลาติน (Internaitonal Federation of Eugenics Societies in Latin-Language Countries)
1936 ก่อตั้งคณะสถิติ, ประชากรศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประกัน (Faculty of Statistical, Demographic and Actuarial Sciences) ขึ้นภายในมหาวิทยาลัยโรม
1937 รับตำแหน่งประธานของสมาคมสังคมศาสตร์อิตาลี (Italian Sociological Society) 
1944 12 ตุลาคม, ก่อตั้ง Italian Unionist Movement ร่วมกับซานติ พาลาดิโน่ (Santi Paladino) นักหนังสือพิมพ์ และอูโก้ ดามิเอนี (Ugo Daminani) นักสถิติ โดย IUM เป็นพรรคการเมืองที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ และรวมอิตาลีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา แต่ว่า IUM ยุบไปในปี 1948
1965 13 มีนาคม, เสียชีวิตในกรุงโรม 

จีนีแต่งงานมีลูกสาวสองคน เขาเขียนหนังสือและบทความต่างๆ เอาไว้กว่า 800 เรื่อง
Don`t copy text!