Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Gleb Lozino-Lozinskiy

เกล็บ เยฟกีนิเยวิช โลซีนา-โลซินสกี้ (Глеб Увгеньевич Лозино-Лозинский)
หัวหน้าทีมออกแบบ Buran 
เกล็บ เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 1909 ในเคียฟ, ยูเครน, จักรวรรดิรัสเซีย  ต่อมาครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ในครีเมนชุก (Kremenchuk) เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสตร์ในรัสเซีย และเกล็บได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคครีเมนชุก (Kremenchuk technical school)  โดยเรียนเอกทางด้านช่างก่อสร้าง
1926 เข้าศึกษาที่ที่สถาบันคาร์คอฟ (Kharkov Mechnaical and Machine-building Institute) ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรไอน้ำ 
1930 จบการศึกษา และได้เริ่มทำงานในโรงงานผลิตไฟฟ้าคาร์คอฟ (Kharkov turbogenerator plant)
1932 ย้ายมาทำงานที่สถาบันการบินคาร์คอฟ (Kharkov aviation Institute) ซึ่งเขาได้ร่วมในโครงการพัฒนาใบพัดสำหรับเครื่องบิน
1939 ย้ายมาอยู่ในเลนินกราด
1941 กลับมาทำงานอยู่ในเมืองเคียฟ แต่ว่าเมื่อสงครามโลก เริ่มต้นขึ้นเขาก็อพยพไปอยู่ในคุยบิเชฟ (Kuybishev) 
1942 ย้ายมาอยู่ที่มอสโคว์ และร่วมในทีมออกแบบเครื่องบิน MiG-9, MiG-31 ซึ่งนำทีมโดยมิโกยาน (Artem Mikoyan) ขณะที่เกล็บได้รับมอบหมายให้พัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับเครื่องบินรุ่นทตางๆ 
1965 เขาพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิด Spiral ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่สามารถบินในอวกาศได้
1976 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยโมลนิย่า (NPO Molniya) ซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนาบูรัน (Buran)  กระสวยอวกาศซึ่งคล้ายกับโครงการของสหรัฐ
1988 15 พฤศจิกายน, กระสวยอวกาศบูรัน ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก โดยไร้นักบิน ซึ่งกระสวยอวกาศสามารถร่อนลงกลับพื้นโลกได้โดยระบบอัตโนมัติ
1991 โครงการพัฒนาบูรัน ถูกยกเลิกไปเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย

2001 28 พฤศจิกายน, เกล็บเสียขีวิตในมอสโคว์วัย 91 ปี
Don`t copy text!