Gleb Lozino-Lozinskiy
Gleb Lozino-Lozinskiy

Gleb Lozino-Lozinskiy

เกล็บ เยฟกีนิเยวิช โลซีนา-โลซินสกี้ (Глеб Увгеньевич Лозино-Лозинский)
หัวหน้าทีมออกแบบ Buran 
เกล็บ เกิดวันที่ 25 ธันวาคม 1909 ในเคียฟ, ยูเครน, จักรวรรดิรัสเซีย  ต่อมาครอบครัวของเขาได้ย้ายมาอยู่ในครีเมนชุก (Kremenchuk) เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติคอมมิวนิสตร์ในรัสเซีย และเกล็บได้เข้าเรียนที่โรงเรียนเทคนิคครีเมนชุก (Kremenchuk technical school)  โดยเรียนเอกทางด้านช่างก่อสร้าง
1926 เข้าศึกษาที่ที่สถาบันคาร์คอฟ (Kharkov Mechnaical and Machine-building Institute) ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรไอน้ำ 
1930 จบการศึกษา และได้เริ่มทำงานในโรงงานผลิตไฟฟ้าคาร์คอฟ (Kharkov turbogenerator plant)
1932 ย้ายมาทำงานที่สถาบันการบินคาร์คอฟ (Kharkov aviation Institute) ซึ่งเขาได้ร่วมในโครงการพัฒนาใบพัดสำหรับเครื่องบิน
1939 ย้ายมาอยู่ในเลนินกราด
1941 กลับมาทำงานอยู่ในเมืองเคียฟ แต่ว่าเมื่อสงครามโลก เริ่มต้นขึ้นเขาก็อพยพไปอยู่ในคุยบิเชฟ (Kuybishev) 
1942 ย้ายมาอยู่ที่มอสโคว์ และร่วมในทีมออกแบบเครื่องบิน MiG-9, MiG-31 ซึ่งนำทีมโดยมิโกยาน (Artem Mikoyan) ขณะที่เกล็บได้รับมอบหมายให้พัฒนาเครื่องยนต์ไอพ่นสำหรับเครื่องบินรุ่นทตางๆ 
1965 เขาพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิด Spiral ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่สามารถบินในอวกาศได้
1976 ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยโมลนิย่า (NPO Molniya) ซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนาบูรัน (Buran)  กระสวยอวกาศซึ่งคล้ายกับโครงการของสหรัฐ
1988 15 พฤศจิกายน, กระสวยอวกาศบูรัน ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศครั้งแรก โดยไร้นักบิน ซึ่งกระสวยอวกาศสามารถร่อนลงกลับพื้นโลกได้โดยระบบอัตโนมัติ
1991 โครงการพัฒนาบูรัน ถูกยกเลิกไปเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลาย

2001 28 พฤศจิกายน, เกล็บเสียขีวิตในมอสโคว์วัย 91 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!