Michael Graziano
Michael Graziano

Michael Graziano

ไมเคิ้ล กราเซียโน่ (Michael Steven Anthony Graziano)

Attention Schema Theory

กราเซียโน่ เกิดในปี 1967 ในบริดจ์พอร์ต, คอนเนคติคัต (Bridgeport, Connecticut) 

1989 จบปริญญาตรีศิลปะศาสตร์ สาขาจิตวิทยาจากพริ้นตั้น (Princeton University)  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่ MIT ทางด้านสมองและค๊อกนิทีฟ (Brain and Cognitive Science) 

1991 จบปริญญาโท และกลับมาต่อปริญญาเอกที่พริ้นตั้น

1996 จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์นิวรอนและจิตวิทยา

2007 ได้ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะจิตวิทยา

2013 เขียน Consciousness and the Social Brain ซึ่งเขาได้เสนอทฤษฏี Attention Schema Theory (AST)  

2017 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์นิวรอน

2018 เขียน The Spaces Between Us : A Story of Neuroscience, Evolution and Human Nature

2019 เขียน Rethinking Consciousness : A Scientific Theory of Subjective Experience

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!