Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Dmitri Ivanovsky

ดิมิทรี อิวานอฟสกี้ (Дмитрий Иосифович Ивановский)

ผู้บุกเบิกวิชาไวรัสวิทยา (Virology) 

อิวานอฟสกี้ เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 1864 ในหมู่บ้านชื่อนิซี่ ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Ziny village, Gdov Uyezd, St. Petersburg, Russia Empire)

1883 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (University of Saint Petersburg) ในสาขาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ 

1888 จบการศึกษา และได้เข้าทำงานที่คณะพฤษศาสตร์ โดยได้มีโอกาสทำงานกับแอนเดรีย ฟามินต์ซิน (Andrei Famintsyn) และแอนเดรย เบเกตอฟ (Andrey Beketov) นักพฤษศาสตร์แถวหน้าของรัสเซียในเวลานั้น  โดยพวกเขากำลังทำการศึกษาเกี่ยวกับสรีศาสตร์ของพืชและจุลชีพ

ระหว่างที่เรียนเขาถูกส่งไปดูการปลูกยาสูบในยูเครนและเบสซาเรเบีย (Bessarabia) ซึ่งประสบปัญหาโรคระบาดล้มตายด้วยโรคโมเสค (Tobacco mosaic disease) เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนั้นยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรค แต่ว่าลักษณะใบของพืชจะมีการแตกลายคล้ายกับโมเสค 

1892 3 ปีต่อมาเขายังพบการระบาดของโรคลักษณะเดียวกันนี้กับยาสูบในเขตไครเมีย (Crimea)  อิวานอฟสกี้ ทำการทดลองโดยการเอาใบของยาสูงที่ติดโรคมาบดแล้วละลายน้ำ จากนั้นกรองน้ำด้วยแชมเบอร์ลันด์ ฟิลเตอร์ (Chamberland filters) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถกรองแบคทีเรียออกได้ หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำที่กรองแล้วไปรดต้นยาสูบที่แข็งแรงดี ซึ่งปรากฏว่ายาสูบต้นนั้นเกิดติดโรคโมเสคเช่นกัน อิวานอฟสกี้จึงตั้งสมมุติฐานว่ามีบางอย่างที่เล็กกว่าแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคโมเสค    (ภายหลังไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคโมเสค ถูกเรียกว่าว TMV (Tobacco Mosaic Virus))
 

1895 จบปริญญาโทและได้ทำงานสอนเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในวิชาจุลชีววิทยา

1898 มาร์ตินัส บีเจอรินส์ก (Martinus Beijerinck) นักจุลชีพชาวดัตช์ ได้ทำการทดลองซ้ำตามแบบของอิวานอฟสกี้ ซึ่งมาร์ตินัสได้ยืนยันการค้นพบขออิวานอฟสกี้ ว่ามีสิ่งเล็กๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคระบาด และบีเจอรินส์กได้นิยามคำว่า “ไวรัส,Virus” ขึ้นมา

1903 จบปริญญาเอกพฤษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซนต์วลาดิมีร์ (Kiev University of St.Vladimir)  โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “Mosaic disease of tobacco”

ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยวอร์ซอว์ (University of Warsaw) 

1915 มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์ ถูกย้ายในช่วงสงครามโลก ไปอยู่ที่รอสตอฟ (Rostov-on-don) ไม่นานอิวานอฟสกี้จึงได้ย้ายมาสอนที่มหาวิทยาลัยรอสตอฟ (Rostov State University) 

1920 20 เมษายน เสียชีวิต

1939 ไวรัสถูกมองเห็นครั้งแรกด้วยกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคป (electron microscope)

Don`t copy text!