In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

NFTs

Non-fungible token (NFT) 

NFT เป็นทรัพย์สินดิจิตอล (digital asset) ที่ถูกประยุกต์ใช้กับทรัพย์สินได้มากมายหลากหลายประเภท ทั้งทรัพย์สินที่มีจริง และทรัพย์สินที่ไม่มีอยู่จริง อาทิ รูปกราฟฟิก, ไอเท็มในวีดีโอเกม, งานศิลปะ, บ้านและที่ดินที่สร้างขึ้นในคอมพิวเตอร์  ฯลฯ เป็นต้น

“Non-funguble” แปลว่า มีเอกลักษณ์, ไม่เหมือนใคร ซึ่งในโลกของดิจิตอลนั้น เกือบทุกอย่างจะถูกทำซ้ำขึ้นมาได้อย่างง่ายดายโดยการก๊อปปี้ ซึ่งหลังจากการทำก๊อปปี้ก็จะได้สินค้าที่เหมือนกันโดยไม่มีความแตกต่างกัน

อย่าง บิตคอย (bitcoin) เป็น fungable asset คือ ทรัพย์ที่สามารถทดแทนกันได้ เพราะมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว บิตคอยแต่ละเหรียญมีลักษณะเหมือนกัน สามารถแลกเปลี่ยนไปเป็นอีกเหรียญหนึ่งได้โดยไม่แต่ต่างกัน

แต่ NFTs นั้นเหมือนข้อมูลทะเบียนที่ติดตัวไปกับทรัพย์สิน อาทิ ภาพถ่าย, เพลง หรืออะไรก็ตามที่สามารถอยู่ในรูปของดิจิตอล ซึ่ง NTFs จะเก็บข้อมูลจำเพาะของทรัพย์สินแต่ละชิ้น เช่น ผู้สร้าง เจ้าของ เอาไว้ แม้ว่าทรัพย์สินดิจิตอลนั้นจะถูกทำซ้ำ ก๊อปปี้ ก็จะได้ข้อมูล NFT ก็จะสามารถสืบค้นกลับมายังเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้

  NFTs นั้นถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี บล๊อคเชน (blockchain)  โดยมาตรฐานที่ใช้กันกว้างขวางปัจจุบัน คือ ERC-721, ERC-1155 และ ERC-20 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สร้างโดยผู้พัฒนาอีเธอเลียม (Ethereum cryptocurrency)

คุณสมบัติของ NFTs

  • unique (มีความเฉพาะตัว) สินค้าดิจิตอลซึ่งมี NFTs  จะมีข้อมูลเฉพาะตัว ซึ่งคล้ายกับเมต้าดาต้า (metadata) ติดอยู่ด้วย
  • indestructible ไม่สามารถทำลายได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บอยู่บนเทคโนโลยีบล๊อคเชน คนที่เป็นเจ้าของ NFTs จึงได้รับการปกป้องในสิทธิความเป็นเจ้าของ และเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ NFTs ถูกนำไปใช้ คล้ายกับ เวลามีคนไปซื้อเพลงบท iTunes มาฟัง คนซื้อไม่ได้เป็นเจ้าของเพลงนั้น เพียงแต่ได้รับสัญญาว่าจะได้รับเพลงนั้นโดยถูกต้อง ในขณะที่ผลประโยชน์จากกำไรบางส่วนก็จะกลับไปยังเจ้าของเพลงนั้น
  • provably scarce มีสภาพคล่องสูง
  • indivisible ไม่สามารถแยก NFTs เป็นหน่วยย่อยได้อีก ต่างจากบิตคอย (bitcoin) ที่มีหน่วยย่อยๆ ได้ อย่างซาโตชิ (satoshits)

NFTs จึงสามารถใช้เพื่ออ้างอิงถึงเอกสารดิจิตอลแต่ละชิ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์เสียง (audio), วีดีโอ (video) ภาพ (photo) 

ผู้ที่สร้างสรรค์งานดิจิตอล, ผู้ซื้อ, หรือผู้ขาย จึงสามารถใช้ NFTs เพื่อระบุสิทธิความเป็นเจ้าของทางกฏหมาย หรือเพื่อแสดงที่มาของผลงานนั้นได้

ผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานซึ่งมี NFTs นั้นจะยังคงสามารถก๊อปปี้หรือทำซ้ำไฟล์ดิจิตอลเหล่านั้นได้อย่างอิสระ ซึ่งแต่ละไฟล์ก็จะมีข้อมูล NFTs เป็นของตัวเอง

จะเป็นเจ้าของ NFTs อย่างไร ?

หากคุณเป็นเจ้าของภาพกราฟิก, วีดีโอ, เพลง ที่อยู่ในรูปแบบดิจิดอล คุณก็สามารถจะเปลี่ยนทรัพย์สินเหล่านั้นให้เป็น NFTs ได้ เพียงแค่ใช้ระบบตลาด (เว็บไซด์) ซึ่งสนับสนุน NFTs แต่ละประเภท

บ้าน/ ที่ดิน

  1. decentraland

งานศิลป์ ภาพดิจิตอล

  1. opensea
  2. SuperRare
  3. Rarible

การเงิน 

  1. Bounce Finance

โดเมน

1. opensea


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!