JADC2
JADC2

JADC2

Joint All-Domain Command and Control (JADC2),

JADC2 คืออะไร

JAPC2 เป็นแนวความคิดของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (Department of Defense) ที่จะสร้างระบบซึ่งรวมเอาสัญญาณ เซ็นเซอร์ต่างๆ ของกองทัพทั้งหมด ทั้ง กองทัพอากาศ, กองทัพบก, มารีน, กองทัพเรือ, และกองทัพอวกาศ เข้าเป็นเครือข่ายเดียว หรือเรียกว่าเป็นอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งของกองทัพ (internet of militar things)

ซึ่งในปัจจุบันนี้ระบบของกองทัพแต่ละส่วนมีการพัฒนาในแบบต่างคนต่างทำ ทำให้เกิดปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของระบบ แตว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ประเมินว่าสงครามในอนาคตมีความต้องการการตัดสินใจในเวลาที่รวดเร็มา อาจจะเป็นเวลาแค่ชั่วโมง, นาที, หรือวินาที ซึ่งระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะรองรับกับสถานะการณ์ในอนาคตได้ 

JADC2 ถูกวางไว้ว่าเป็นระบบที่ทำงานคล้ายกับระบบเคลาด์ (cloud-like environment) เพื่อที่กองทัพต่างๆ จะได้แชร์ข้อมูลสำคัญ อย่างข้อมูลสอดแนม, ข้อมูลสังเกตุการณ์ ร่วมกันผ่านเครื่อข่ายสื่อสารหลายเครือข่าย เพื่อที่จะทำให้กระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด โดยระบบยังจะช่วยให้การแนะนำหรือกำหนดแผนการณ์และเป้าหมายที่จะตอบโด้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน

ความแตกต่างของ JADC2 กับ A2/AD (Anti Access/Area denial)

ความแตกต่างชัดเจนอย่างหนึ่งตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม คือ ต้องการระบบทำงานได้รวดเร็วและมีข้อมูลครอบคลุมมากที่สุด กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เห็นว่าระบบอย่าง Air and Space Operation Centers, E-8C Joint Surveillance หรือ E-3 Airborne Warning and Control System นั้นยังทำงานได้ไม่รวดเร็วเพียวพอ 

สถาปัตยกรรมของ JADCS2 ที่สหรัฐฯ ต้องการนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 4 หลักการณ์คือ

1. ช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

2. สามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าระบบของฝ่ายตรงข้าม

3. ระบบมีความเชื่อมโยงกันถึงทุกกองกำลังของกองทัพ (all domains)

การพัฒนา JADC2 ในขณะนี้

กองทัพอากาศ มีการพัฒนาระบบ ABMS (Advanced Battle Managment System) ซึ่งจะเป็นเครือข่ายที่ส่งข้อมูลให้กับ JADC2

กองทัพบก มีการทดสอบ Project Convergence ซึ่งเป็นการทดลองภาคสนาม เพื่อทดลองส่งข้อมูลให้กับ JADC2

กองทัพเรือ ในเดือนตุลาคม 2020 กองทัพเรือสหรัฐฯ​ มีการทดสอบ Project Overmatch ซึ่งวางแผนว่าจะมีการเชื่อมกับ JADC2 ในอนาคต

2019 ธันวาคม, ในฟลอริด้า, กระทรวงกลาโหมสหรัฐ มีการจำลองสถานการณ์ว่าสหรัฐฯ ถูกโจมตีด้วยจรวดมิสไซด์ และมีการเปิดใช้ระบบเรดาห์ระบบต่างๆ ของสหรัฐฯ เพื่อส่งข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ ซึ่งนี่เป็ฯการทดสอบระบบ ABMS ไปด้วย

2020 กรกฏาคม, มีการทดสอบ JADC2 อีกครั้งโดยเชื่อโยงกับข้อมูลจากเรือรบสหรัฐฯ ในทะเลดำ และมีการแชร์ข้อมูลร่วมกับบางประเทศของสมาชิกนาโต้ โดยจำลองเหตุกาณ์ว่าถูกโจมตีจากรัสเซ๊ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!