In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Pu Songling

ผู ซ่งหลิง (蒲松齡, Pu Songling)

ผู้เขียน Strange Tales from a Chinese Studio (聊齋, Liaozhai Zhiyi)

ซ่งหลิง เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 1640 ในซือฉวน, มณฑลชานตง, หมิง (Zichuan District, Shandong, Ming China) ในปลายยุคราชวงศ์หมิง ต้นราชวงศ์ชิง ครอบครัวของเขาเป็นทำอาชีพค้าขายที่มีฐานะยากจน พ่อของเขาชื่อ ผู ฝานฉี (蒲槃時, Pu wanshi)  ซึ่ง ฝานฉี มีภรรยาหลายคน ชื่อ ซุน (孫, Sun), ตง (董. Dong) และ ลี่ (李, Li) โดยซ่งหลิงเป็นลูกของนางตง

มีสมมุติฐานที่บอกว่าครอบครัวของเขามีเชื้อสายมาจากชาวเจอร์เชน (Jurchen) ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตแมนจูเรียทางตะวันออกของจีน แต่ก็มีสมมุติฐานอื่น เช่น บอกว่าสืบเชื้อสายมาจาก มองโกล (Mongol) หรือ/และจาก หุย (Hui)

เมื่ออายุ 18 ปี ซ่งหลิง สอบผ่านได้ปริญญาบัตรซิ่วไท่ (秀才, xiùcái) หลังจากนั้นเขาก็ดำรงชีพด้วยการเปิดร้านนำ้ชา และเป็นครูสอนหนังสืออิสระ 

ภรรยาของซ่งหลิง ชื่อว่า หลิว (Liu) และมีลูกชายคนโต 4 คน ชื่อ ผู รั่ว (蒲箬, Pu ruo, b.1662), ผู ชี่ (Pu Chi), ผู ฮัว (Pu Hua),  ผู หยุน (Pu Yun) และมีลูกสาวหนึ่งคนไม่ทราบชื่อ

1715 25 กุมภาพันธ์, เสียชีวิต

1740 หนังสือ The Strange Tales from a Chinese Studio ถูกพิมพ์ออกมาโดยทายาทในครอบครัวของเขา  โดยเป็นหนังสือที่รวบรวมตำนาน, เรื่องสั้น,​ นิทานพื้นเมืองของจีนกว่า 500 เรื่อง ว่ากันว่าช่งหลิง นั้นเดิมตั้งใจจะใช้ชื่อหนังสือของเขาว่า Tales of Ghosts and Foxes (鬼狐傳) ส่วนในภาษาไทยรู้จักในชื่อ โปเยโปโลเย


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!