เซอร์เกย์ เลเบเดฟ (Сергей Алексеевич Лебедев) เลเบเดฟ เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน 1902 (20 ตุลาคม O.S.) ในนิซนี นอฟโกร๊อด (Nizhny Novgorod) พ่อของเขาชื่ออเล็กซี (Alexie Ivanovich Lebedev) มีอาชีพเป็นครูและนักเขียน และแม่ชื่ออนาสตาเซีย (Anastasia Petrovna Mavrina)  ซึ่งอนาสตาเซียเป็นสตรีที่มาจากตระกูลมาฟริน (Маврины,Mavrin) ซึ่งเป็นตระกูลชนชั้นสูงเก่าแก่ตระกูลหนึ่งของรัสเซีย เลเบเดฟเป็นลูกคนที่สามในครอบครัว  1920 ครอบครัวย้ายมาอยู่ในมอสโคว์  1921 เข้าเรียนที่บัวแมน (Bauman Moscow Highest Technical School, bmstu.ru)  1928 จบจากบัวแมน ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งหลังจากเรียนจบก็ได้เข้ทำงานท่สถาบันอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (All-Union Electrotechinical Institute)  1930 มาสอนหนังสือที่สถาบันวิศวกรรมพลังงาน (Moscow Power Engineering Institute, mpei.ru) 1939 จบปริญญาเอก 1940s ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 เลเบเดฟอยู่ในทีมนักวิจัยที่ทำงานศึกษาเกี่ยวกับระบบนำร่องอัตโนมัติของจรวดมิสไซด์ และระบบช่วยรักษาเสถียรภาพในการเล็งยิงของรถถัง 1945 เลเบเดฟ สร้างคอมพิวเตอร์แบบอะนาล๊อกขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้สมการอนุพันธ์ทั่วไป 1946 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิศวกรรมอิเล็กทรอนิสต์ในเคียฟ (Kiev Electrotechnical Institue)  1947 เริ่มออกแบบและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ MESM (Small Electronic Computing Machine) ซึ่งสำเร็จในปี 1950…