Poland
Poland

Józef Piłsudski

โจเซฟ ฟีลซัดสกี้ (Józef Piłsudski)  ผู้นำการต่อสู้เรียกร้องเอกราชโปแลนด์  ฟีลซัดสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1867 ในตระกูลของชนชั้นสูง ที่มีฐานะร่ำรวย หมู่บ้านที่เขาเกิดชื่อซูโลว่า (Zułowo) ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ในลิทัวเนีย โจเซฟเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Vincent Peter Pilsudski) เป็นพวกชาตินิยมโปแลนด์ที่ต่อต้านการปกครองโดยรัสเซีย เคยร่วมในการประท้วง 1863 …

Józef Piłsudski

โจเซฟ ฟีลซัดสกี้ (Józef Piłsudski)  ผู้นำการต่อสู้เรียกร้องเอกราชโปแลนด์  ฟีลซัดสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 1867 ในตระกูลของชนชั้นสูง ที่มีฐานะร่ำรวย หมู่บ้านที่เขาเกิดชื่อซูโลว่า (Zułowo) ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ในลิทัวเนีย โจเซฟเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Vincent Peter Pilsudski) เป็นพวกชาตินิยมโปแลนด์ที่ต่อต้านการปกครองโดยรัสเซีย เคยร่วมในการประท้วง 1863 …

Stanislaw Lem

สตานิสลาฟ เล็ม (Stanisław Herman Lem)  นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์ เล็ม เกิดวันที่ 13 กันยายน 1921 ในลโวว, โปแลนด์ (Lwów, Poland) ปัจจุบันคือเมืองลวีฟ, ยูเครน (Lviv, Ukriane) ครอบครัวของเขาเป็นยิว มีฐานะร่ำรวย พ่อของเขาเป็นแพทย์ชื่อซามูเอล (Samuel Lem) และแม่ชื่อซาบิน่า …

Brownislaw Malinowski

โบรนิสลาฟ มาลิโนวสกี้ (Bronislaw Kasper Malinowski) father of modern anthropology  มาลิโนวสกี้ เกิดวันที่ 7 เมษายน 1884 ในกราโกว, ราชอาณาจักรกาลิเซีย-โลโดเมเรีย (Krakow, Kingdom of Galicia and Lodomeria) ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungarian Empire) …

Renia Spiegel

เรเนีย สปีย์เกล (Renia Spiegel) เรเนีย เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 1924 ในตาร์โนโพล, ยูเครน (Uhrynkwoce, Tarnopol province, Ukraine, ) พ่อของเธอชื่อเบอร์นาร์ด (Bernard Speigel) และแม่ชื่อโรส (Rose Speigel)   เรเนียมีน้องสาวชื่อเอเรียน่า (Ariana) …

Samuel Eilenberg

ซามูเอล ไอเลนเบิร์ก (Samuel Eilenberg) สร้างทฤษฏี category theory ร่วมกับแม็ค เลน (Saunders Mac Lane) ไอเลนเบิร์ก เกิดในวอร์ซอว์, โปแลนด์, จักรวรรดิรัสเซีย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 1913 ในครอบครัวชาวยิว พ่อของเขาเป็น 1934 จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยวอร์ซอร์ (University …

Samuel Eilenberg

ซามูเอล ไอเลนเบิร์ก (Samuel Eilenberg) สร้างทฤษฏี category theory ร่วมกับแม็ค เลน (Saunders Mac Lane) ไอเลนเบิร์ก เกิดในวอร์ซอว์, โปแลนด์, จักรวรรดิรัสเซีย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 1913 ในครอบครัวชาวยิว พ่อของเขาเป็น 1934 จบปริญญาโทมหาวิทยาลัยวอร์ซอร์ (University …

Marie Curie

มารี คูรีย์ (Marie Curie) มารี เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 1867 ในกรุงวอซอร์ , โปแลนด์ (Warsaw, Poland, Russian Empire)ในขณะที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย  มารีมีชื่อจริงตอนเด็กว่ามาเรีย ซาโลแม สโกลดอว์สก้า (Maria Salomea Sklodowska) เป็นลูกคนเล็กในพี่น้องทั้งหมดห้าคน พ่อและแม่ของเธอมีอาชีพเป็นครู พ่อชื่อว่าวลาดิสลาฟ …

Marian Rejewski

มาเรียน เรเจฟสกี้ (Marian Adam Rejewski) เรเจฟสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1905 ในเมืองไบด์กอสซ์ (Bydgoszcz)หรือที่รู้จักในชื่อภาษาเยอรมันว่าเมืองบรอมเบิร์ก (Bromberg) ขณะนั้นเป็นดินแดนของปรัสเซีย , จักรวรรดิเยอรมัน ที่ถูกแบ่งแยกไปจากโปแลนด์ พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Rejewski) เป็นพ่อค้าขายบุหรี่ และแม่ชื่อมาติลด้า (Matylda Thoms) 1912 …

Marian Rejewski

มาเรียน เรเจฟสกี้ (Marian Adam Rejewski) เรเจฟสกี้ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 1905 ในเมืองไบด์กอสซ์ (Bydgoszcz)หรือที่รู้จักในชื่อภาษาเยอรมันว่าเมืองบรอมเบิร์ก (Bromberg) ขณะนั้นเป็นดินแดนของปรัสเซีย , จักรวรรดิเยอรมัน ที่ถูกแบ่งแยกไปจากโปแลนด์ พ่อของเขาชื่อโจเซฟ (Jozef Rejewski) เป็นพ่อค้าขายบุหรี่ และแม่ชื่อมาติลด้า (Matylda Thoms) 1912 …

Don`t copy text!