Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Matvei Bronstein

wikipedia.orgแมตวีอี บรอนสเตียน (Матвей Петрович бронштейи)

อัจฉริยะ ผู้บุกเบิกวิชาฟิสิกข์สาขาควอนตัมแรงโน้มถ่วง กลศาสตร์ควอนตัม เซมิคอมดักเตอร์ ผู้บุกเบิกฟิสิกข์ cGh(ฟิสิกข์ที่เกี่ยวกับแสง,แรงโน้มถ่วง,และค่าคงที่ของแฟลงค์) และเขายังเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนหลายเล่มที่ได้รับความนิยม แต่เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายจากการกวาดล้างของสตาลิน

เกิดในยูเครน เมือง วินนิตสา (Vinnitsa) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 1906 ในครอบครัวแพทย์ เขาเรียนจบด้านฟิสิกข์จากมหาวิทยาลัยเลนินกราด1 พฤษภาคม

1930 เข้าทำงานที่ห้องแล๊ปของ LPTI

1935 จบปริญญาเอกทางด้านฟิสิกข์และคณิตศาสตร์ เขามีผลงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีควอนตัม แรงโน้มถ่วง อวกาศ ในยุคแรกๆผลงานเขียนที่สำคัญ คือ 

  • เรื่องโครงสร้างสะสาร (Structure of Matter,Строение вещества,1935) 
  • อะตอม อิเล็กตรอน และนิวเคลียร์(Atoms,Electrons and Nuclei ,Атомы, электроны и ядра)
  • อนุภาคแสง (Solar Substance,Солнечное вещество,1936)

1937 ในช่วงเหตุการณ์ Great Purge (1936-1938) ซึ่งเป็นความพยายามกวาดล้างฝ่ายต่อต้านของสตาลิน แมตวิอีถูกจับในวันที่ 6 สิงหาคม 1937 ระหว่างกำลังพักร้อนในเมืองเคียฟ พร้อมกับคนอื่นอีก 81  คน

18 กุมภาพันธ์ 1938 ศาลตัดสินลงโทษประหารชีวิต เขาถูกยิงเป้าในวันนี้ทันที

แมตวิอี บรอสเตียน แต่งงานกับนักเขียน ชื่อลิเดีย ชุคอฟสกาย่า (Lydia Chukovskaya, Лидии Корнеевне Чуковской) นอกจากจะเป็นนักเขียนแล้วเธอยังเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนด้วย ตอนบรอสเตียนถูกประหาร ลิเดียยังไม่ทราบว่าสามีเธอตายแล้ว เธอคิดว่าเขาถูกตัดสินเนรเทศให้ใช้แรงงานหนักในค่ายเป็นเวลา 10 ปี ก่อนที่เธอจะได้รับการยืนยันว่าสามีเสียชีวิตในปี 1940 คาดว่าศพของแมตวิอี ถูกเผาที่สุสานเลวาโชโว่ (Levashovo wasteland,Левашовская пустошь) ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งเคยเป็นสุสานลับที่เคจีบีใช้จัดการนักโทษการเมือง 

Don`t copy text!