Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

CCXML

W3.org/tr/ccxml


CCXML (Call Control eXtensible Markul Language)
W3 สนับสนุน CCXML เวอร์ชั่น 1.0 อย่างเป็นทางการเมื่อ 5 กรกฏาคม 2011 เป็นต้นมาCCXML เป็นการสร้างมาตรฐานในการควบคุมระบบสื่อสารด้วยเสียง ซึ่งระบบการสื่อสารด้วยเสียงปัจจุบันมีมากมาย เช่น VoIP (Voice Over Internet Protocal) , IVR (Interactive Voice Response), VoiceXML CCXML  อยู่บนมาตรฐานของ XML ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมระบบการสื่อสารทางเสียง โดยต้องการให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน ทำให้เข้าใจระบบการสื่อสารที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น ในแนวทางที่เหมือนกันและเป็นระบบเปิด CCXML สนับสนุน VoiceXML ทั้งคู่ดูคล้ายกัน ทำงานร่วมกันได้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นภาษาที่แยกอิสระจากกัน ในขณะที่ VoiceXML ถูกใช้ไปเพื่อพัฒนา Voice Web Application ซึ่งทำให้เว็บในปัจจุบันสามารถ จดจำเสียง(Voice recognition) ออกเสียง หรือเปลี่ยนเสียงเป็นตัวหนังสือได้ CCXML ยังคงมีความสามารถเช่นเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ Web Application แต่อาจะเป็นแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการโทรศัพท์ มันถูกใช้เพื่ออธิบายว่า จะทำระบบในการ รับสาย วางสาย รอสาย และการตอบโต้กันอย่างไรเป็นหลัก
Voxeo เป็นบริษัทที่มีส่วนร่างมาตรฐาน CCXML นี้ โดย Voxeo เป็นผู้ให้บริการ CCXML มาตั้งแต่ 1992 ก่อนที่จะกลายมาเป็นมาตรฐาน

อะไรคือ Call Control ?

เช่น การตั้งค่า การมอนิเตอร์การทำงาน การรับสาย การวางสาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์

ทำไมไม่สร้าง Call Control ลงบน VoiceXML ?

VoiceXML ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการควบคุมการสื่อสารอย่างแท้จริง มันถูกออกแบบมาเพื่อการควบคุมการสื่อสารแบบพื้นฐาน ซึ่งทำงานได้ดีระดับหนึ่ง แต่ว่ายังมีผู้ที่ต้องการระบบควบคุมที่ซับซ้อนมากกว่า เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายมากกว่า ซึ่งในอดีตมีทั้งบริษัทที่สร้าง Call Control ของตัวเองที่สนับสนุน VoiceXML แต่หลายบริษัทก็สร้างภาษาเพื่อการควบคุมของตัวเองขึ้นมา เช่น CallXML  ของ Voxeo ซึ่งทำให้ระบบที่ต่างกันทำงานร่วมกันไม่ได้ หรือไม่สมบูรณ์ VoiceXML ถูกออกแบบมาโดยยึดติดกับรูปแบบการสื่อสารที่เราคุ้นเคย คือการพูดคุยระหว่างยูเซอร์เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันการสื่อสารต้องการระบบที่ทำงานอัตโนมัติมากขึ้น ตัวอย่างเช่น CCXML สามารถนำมาใช้ทดแทนหรือใช้ร่วม PBX (Private Brach System) ที่ใช้ในการสลับสายโทรศัพท์ในองค์กรได้ 

ทำอะไรกับ CCXML ได้บ้าง ?

สนับสนุนการสื่อสารแบบหลายสายพร้อมๆ กัน โดยที่สามารถออกแบบวีธีการสื่อสารนั้นดี ซับซ้อน หลากหลายกว่าเดิม ซึ่งการประชุมผ่านโทรศัพท์มีความต้องการฟังก์ชั้นเหล่านั้น สนับสนุนให้การโทรศัพท์ที่แอคทีฟ แต่ละสายนั้นมี VoiceXML interpreter ของตัวเองได้ ซึ่งมาตรฐานเดิมของ VoiceXML นั้น สายซ้อนจะไม่ได้รับการสนับสนุน VoiceXML interpreter ทำให้นำไปประยุกต์เป็นแอพลิเคชั้นได้น้อยกว่า สนับสนุน events ต่างๆ มากขึ้น อย่างการสร้างการโต้ตอบ การส่งผ่านข้อความ VoiceXML นั้นไม่ได้สบับสนุนอินเตอร์เฟคจากภายนอกที่สนับสนุนกับสัญญาณโทรศัพท์ที่อยู่ระหว่างการรอสาย CCXML ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างแอพลิเคชั่น เช่น ระบบที่สามารถโทรหาเพื่อน แต่ว่าปลายสายเกิดไม่ว่าง ระบบก็จะโทรไปยังเบอร์ที่ว่างอยู่ ของคนๆ เดียวกันื อย่างเบอร์บ้าน เบอร์ออฟฟิต นั้นแทนได้อัตโนมัติ 

ตัวอย่างหน้าตา CCXML 

http://evolution.voxeo.com/ สมัครทดลองใช้ได้ฟรี 

Don`t copy text!