Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Pavel Krushevan

ปาเวล ครุเชวาน (Павел Александрович Крушеван)

 นักหนังสือพิมพ์  ถูกจัดเป็นผู้นำกลุ่ม Black Hundreds ที่ต่อต้านชาวยิว

เขาเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง ในวันที่ 27 (15) มกราคม 1860  จบการศึกษาจาก Kishinev school ซึ่งต่อมาได้ทำงานเป็นเสมียนในสภาของเมืองคิชิเนฟ (Chişinău, Kishinev) เมืองหลวงมอลดาเวียปัจจุบัน
1882 เขาเขีียนนวนิยายเรื่อง Happiest (Счастливее всех) และ Beggar’s Nest (Разорённое гнездо) พิมพ์ลงในหนังสือแม็กกาซีน The Week (Недели)
ระหว่างปี 1887-1896  ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อย่าง  มินส์กโพสต์ (The Minsk Post, Минский Листок) , วิลเนียสนิวส์ (The Vilnius News, Виленский Вестник), เบซาราเบียนิวส์ (The Bessarabia News, Буссарабский Вестник)
1897 ในหลังสือพิมพ์เบซาราเบียนิสว์  แม้ว่าในตอนแรกจะทำให้เป็นหนังสือพิมพ์หัวเสรี แต่ว่าต่อมาเขาได้พิมพ์บทความที่ต่อต้านคนเชื้อสายยิว  ซึ่งเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิต่อต้านยิว Kishinev pogrom
1903 ก่อต้ั้งหนังสือพิมพ์ ซนามย่า (Znamya,Знамя) ในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งได้พิมพ์บทความต่อต้านชาวยิว The Protocols of the Elders of Zion (Протоколы сионских мудрецов) ออกมาเป็นตอนระหว่างสิงหาคม ถึงกันยายน 
ช่วงต้นปี ในวันที่ 6 เมษายน เกิดเหตุฆาตกรรมเด็กชาวรัสเซีย ชื่อ ไมเคิล รูบาเชนโก้ (Michael Rybachenko) ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อดูบอสซารี (Dubossary) ห่างจากคิชิเนฟ ไปทางเหนือ 25 ไมล์ เด็กคนนี้ภายหลังถูกตรวจสอบแล้วว่าถูกญาติของเขาเองสังหาร แต่ว่าหนังสือพิมพ์เบซาราเบียนิวส์ของครุสเชวาน นำเอาเรื่องนี้ไปเขียนว่าเป็นฝีมือของชาวยิว เพื่อนำเลือดของเด็กชายดังกล่าวไปประกอบพิธีกรรม 
นั้นทำให้เกิดการก่อจราจลภายในเมือง นาน 3 วัน เพื่อต่อต้านยิว มีชาวยิวกว่า 47 นายที่ถูกสังหาร และบาดเจ็บหลายร้อยคน บ้านเรือนกว่า 700 หลังถูกทำลาย ซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับไม่พยายามที่จะขัดขวางกลุ่มผู้ประท้วง แม้ว่าผู้ว่าของเมืองเบซาราเบียได้ออกคำสั่งไปแล้ว มันถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณื The Kishinev Pogrom
1905 ก่อตั้งกลุ่ม Bessarabian Patriotic League และตั้งพรรคการเมือง Union of the Russian People ซึ่งเป็นกลุ่มชาตินิยมหัวรุนแรงที่ต่อต้านชาวยิว
เกิดเหตุจราจล ขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม วันที่ 19-20 กลุ่มผู้ประท้วงสังหารชาวยิวไป 19 คนและบาดเจ็บ 56 คน ในตอนแรกนั้นผู้ประท้วงได้เดินขบวนต่อต้านพระเจ้าซาร์ ก่อนที่พระองค์จะแถลงประกาศในวันที่ 17 ตุลาคม เพื่อประกาศรับรองสิทธิของประชาชน และจัดตั้งสภาดูม่ครั้งแรก ทำให้ผู้ประท้วงเปลี่ยนเป้าหมายไปเป็นชาวยิว
1906-1909 เป็นประธานสภาของเมืองคิชิเนฟ 
1907 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาของเมืองคิชิเนฟ  และยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาดูม่า (State Duma)ครั้งที่ 2 ด้วย 
1909 เขาเสียชีวิตในวันที่ 18 (5) มิถุนายน 
Don`t copy text!