Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Month: July 2012

 • Dmitri The Three Pretenders

  ชาย 3 คน ที่อ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าชายดมิทรี โอรสของอีวาน ที่ 4 รัสเซียในช่วงยุคสมัยแห่งปัญหา (Time of Troubles , Смутное время) เริ่มในช่วงปี 1598 หลังการเสียสวรรคตของซาร์ ฟีโอดอร์ ที่  1 (Feodor I Ivanovich) ซึ่งเป็นโอรสของอีวาน ที่ 4 (Ivan IV, The Terrible) เมื่อฟีโอดอร์สวรรคต โอรสของพระองค์ ยังอยู่ในช่วงวัยทารก  ทำให้รัฐสภาได้เลือกพี่ชายของอิริน่า โกดุโนว่า (Irina Godunova) พระมเหสีในฟิโอดอร์ ที่ 1 ,  เจ้าชายเชื้อสายตาตาร์ บอริส โกดุนอฟ (Boris Godunov)  ขึ้นเป็นซาร์องค์ใหม่  แต่ว่ารัสเซียช่วงการปกครองของซาร์โบตุนอฟ เผชิญกับวิกฤตด้านการเกษตรอย่างหนัก จนประเทศอ่อนแอ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สันนิษฐานว่าปัญหาอากาศแปรปรวนที่เกิดในรัสเซียในช่วงนี้ เป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮัวนาบุติน่า (Huaynaputina, Peru) ในเปรู…

 • Dmitri The Three Pretenders

  ชาย 3 คน ที่อ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าชายดมิทรี โอรสของอีวาน ที่ 4 รัสเซียในช่วงยุคสมัยแห่งปัญหา (Time of Troubles , Смутное время) เริ่มในช่วงปี 1598 หลังการเสียสวรรคตของซาร์ ฟีโอดอร์ ที่  1 (Feodor I Ivanovich) ซึ่งเป็นโอรสของอีวาน ที่ 4 (Ivan IV, The Terrible) เมื่อฟีโอดอร์สวรรคต โอรสของพระองค์ ยังอยู่ในช่วงวัยทารก  ทำให้รัฐสภาได้เลือกพี่ชายของอิริน่า โกดุโนว่า (Irina Godunova) พระมเหสีในฟิโอดอร์ ที่ 1 ,  เจ้าชายเชื้อสายตาตาร์ บอริส โกดุนอฟ (Boris Godunov)  ขึ้นเป็นซาร์องค์ใหม่  แต่ว่ารัสเซียช่วงการปกครองของซาร์โบตุนอฟ เผชิญกับวิกฤตด้านการเกษตรอย่างหนัก จนประเทศอ่อนแอ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สันนิษฐานว่าปัญหาอากาศแปรปรวนที่เกิดในรัสเซียในช่วงนี้ เป็นผลมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮัวนาบุติน่า (Huaynaputina, Peru) ในเปรู…

 • Karl Marx

  คาร์ล มาร์กซ (Karl Heinrich Marx)   ผู้เขียน The Capital มาร์กซเกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 1818 ที่เมืองเทรียร์ (Trier) จังหวัดโลเวอร์ไรน์ (Lower Rhine) ประเทศปรัสเซีย (Kingdom of Prussia) ครอบครัวของเขาเป็นคนยิว มาร์ชเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องห้าคน  พ่อของมาร์กซชื่อ ไฮน์ริช  มาร์กซ (Heinrich (Hirschel) Marx, 1777-1838) เขาเป็นนักกฏหมายและเป็นครู (Rabbis)  สอนศาสนาฮิบบรู 1812 ไฮน์ริช เข้าเป็นสมาชิกของฟรีเมสันในฝรั่งเศส  ได้ชั้น The Hanseatic star (L’Etoile Anséatique) 1816 ไฮน์ริช เปลี่ยนศาสนามานับถือคริสต์นิกายโปแตสแตนต์ เพราะว่าปรัสเซียขณะนั้น ตกอยู่ใต้อิทธิพลของนโปเลียน และห้ามไม่ให้นักกฏหมายเป็นยิว ทำให้เขาต้องเปลี่ยนชื่อจากไฮร์เชล มาเป็นไฮน์ริชด้วย  แม่ชื่อว่า เฮนเรียตเต้ (Henriette Marx, 1788-1863) 1830–1835 มาร์ซเข้าเรียนที่ไฟร์ดริช-วิลเฮล์มยิมเนเซียมในเมืองทเรียร์ (Friedrich-Wilhelm Gymnasium)…

 • Aleksey Khomyakov

  อเล็กซี สเตปาโนวิช คอมยากอฟ (Алесей Степанович Хомяков) ผู้ก่อตั้ง Slavophile (славянофильства) เขาเกิดในมอสโคว์ วันที่ 13 พฤษภาคม (1 พฤษภาคม OS) 1804 ในครอบครัวที่มีฐานะดี ตอนเด็กนั้นเขาเรียนหนังสืออยู่กับบ้าน ชื่นชอบวาดรูป และอ่านบทกวี  1821 เข้าเรียนด้านคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ช่วงนี้เขามีผลงานแปลผลงานของตาคิตัส (Tacitus)  นักประวัติศาสตร์ชาวโรมันออกมาด้วย 1822 ออกจากมหาวิทยาลัยมาสมัครเข้ารับราชการทหาร โดยเข้าประจำการที่แอสตราคาน ก่อนที่จะย้ายมาเป็นทหารม้าในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เขาเข้าร่วมกับกลุ่ม Decembrists  มีผลงาน North Star  1824 เขียนบทกวี Immortality of the Leader 1825 ออกจากการเป็นทหารและเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาด้านการวาดภาพเพิ่มเติม และเขียนหนังสือนิยายประวัติศาสตร์เรื่อง  Ermak  1828 เข้าไปช่วยเหลือกองทัพรัสเซียในช่วงที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและตุรกี (1828-1829) และหลังจากสงครามสิ้นสุดในปี 1829 แล้ว เขาได้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตเป็นเกษตกร และยังทำงานเขียนหนังสือ มีผลงานเขียนพิมพ์ลงในแม็กกาซีนหลายเล่ม  1830s เขาเริ่มมีแนวความคิดแบบสลาโวฟิล  ดูได้จากผลงานเขียนบทกลอนที่ออกมาในช่วงนี้…

 • Wernher von Braun

  เวิร์นเฮอร์ วอน บรอน(Wernher von Braun) ชาวเยอรมันผู้สร้างจรวด V-2, จรวด Saturn V ที่ส่งยานอพอลโลไปดวงจันทร์ บรอนเกิดในเมืองไวร์สิตซ์  จังหวัดโปเซน ประเทศปรัสเซีย จักรวรรดิเยอรมัน (Wirsitz, Posen Province, Prussia, German Empire)  เมื่อวันที่  23 มีนาคม 1912  ครอบครัวของพวกเขาเป็นชนชั้นสูงที่มีฐานะดี   พ่อของเขาชื่อ แม็กนุส เบราน์(Magnus Freiherr von Braun)  มีที่ดินจำนวนมากในปรัสเซียตะวันออก และเคยเป็นรัฐมนตรีเกษตร   แม่ชื่อเอ็มมี คิสทร็อป (Emmy von Quistorp) เธอเป็นลูกสาวของเวิร์นเฮอร์ คิสทร็อป (Wernher von Quistorp) ซึ่งเป็นตุลาการอยู่ในเมืองเครนโซว (Krenzow) ได้รับยศอัศวิน (Knight , Order of St.John) และยังเป็นสมาชิกรัฐสภาของปรัสเซีย (Prussian House of…

 • Rumi

  มาว์ลาน่า ญะลัล อัล-ดิน มูฮัมหมัด รูมิ (Mawlana Jalal al-Din Muhammad Rumi) กวีเอกแห่งเปอร์เซีย ประวัติของรูมิ ที่เรารู้จักถูกเขียนไว้ในหนังสือ Manāqib ul-Ārifīn   ของ ชามส์ อุดิจ อาห์เมด อฟลากี (Shams ud-Din Ahmad Aflāki)ซึ่งเขียนขึ้นระหว่างปี 1318–1353  รูมิเกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 1207 ในเมืองบาลค์  เขตวาค์ช ซึ่งขณะนั้นเป็นบริเวณของอาณาจักรเปอร์เซีย (Balkh,Wakhsh,  Afghanistan/Tajikistan)  ปัจจุบันอยู่ในอัฟกานิสถานและทาจิกิสถาน พ่อของรูมิ ชื่อว่า บาฮา อัต-ดิน วาลาด (Bahā ud-Dīn Walad)  เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักกฏหมาย อยู่ในวาค์ช ซึ่งผู้ติดตามของรูมิ เรียกพ่อของรูมิว่า สุลต่าน อัล-อุลาม่า (Sultan al-Ulama หรือ Sultan of the Scholars)  ตามประวัติมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อว่าครอบครัวเขาสืบเชื้อสายมาจากกาหริบ อาบู บาค์ร (Caliph Abu Bakr) และมีทั้งที่เชื้อว่าเขาเป็นเชื้อสายในราชวงศ์ควาราซเมียน  (Khwarazmian dynasty)…

 • Peter Kropotkin

  ปีเตอร์ โครปอตกิ้น  (Пётр Алексеевич Кропоткин) นักปฏิวัติชาวรัสเซีย หนึ่งในผู้มีแนวคิดแบบอนาธิปไตย  เจ้าชายปีเตอร์ โครปอตกิ้น เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 1842 , พ่อของเขาคือ อเล็กซี เปโตรวิช โครปอตกิ้น (Alexie Petrovich Kropotkin) เป็นเจ้าชยแห่งสโมเลนส์ก ในราชวงศ์รูริก (Rurik dynasty) ซึ่งเคยปกครองรัสเซียมากก่อน แม่ของเขาชื่อเยแคทเธอรีน่า  (Ekaterina Sulyma) เป็นลูกสาวของนายพลเชื้อสายคอสแซค เป็นตระกูลสายตรงที่สืบเชื้อสายมาจากอีวาน สุไลมา (Ivan Sulyman) คอสแซคที่เคยปกครองบริเวณยูเครน เยแคทเธอรีน่าเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่โครปอตกิ้นมีอายุเพียง 3 ขวบ ครอบครัวของเขาร่ำรวยมากมีทาสในปกครองกว่าพันนาย 1857 เข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร  Corps of Pages ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับลูกหลานขุนนางระดับสูง ซึ่งต่อมาอีกสี่ปีเขาได้ทำงานเป็นทหารองค์รักษ์ให้กับพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Alexander II) 1862 สมัครเข้าประจำการในหน่วยทหารคอสแซคที่ประจำการอยู่ในไซบีเรียนตะวันออก ในเมืองเออร์กุตส์ก (Irkutsk)…

 • Rudyard Kipling

  โจเซฟ รุดยาร์ด คิปลิง (Joseph Rudyard Kipling) ผู้แต่งนิทานเรื่องเมาคลี , นักเขียนรางวัลโนเบลคนแรกของอังกฤษ เขาเกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 1865 ในเมืองบอมเบย์ สมัยที่เมืองนี้ยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรอังกฤษ พ่อของเขาชื่อว่า ล๊อควูด  คิปลิง (John Lockwood Kipling) และแม่ชื่อว่า อลิส แมคโดนัล (Alice MacDonald) ,  ล็อควูด นั้นมีอาชีพเป็นช่างทำปฏิมากรรมและปั้นภาชนะดินเผา และทำงานเป็นอาจารย์ด้านศิลปะที่โรงเรียนศิลปะ เซอร์ เจ. เจ ( Sir Jamsetkee Keekebhoy School of Art) ในบอมเบย์ ซึ่งเพิ่งก่อตั้ง  ส่วนอลิส เป็นผู้หญิงจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ  1871 ถูกส่งตัวกลับอังกฤษเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนในเซาท์ซี (Southsea, Engliand) โดยอาศัยอยู่ที่บ้านของ นายกัปตัน ฮอลโลเวย์ (Captain Holloway) ซึ่งภรรยาของเขาเป็นครูในโรงเรียนประจำและเป็นคนที่ดุมาก ซึ่งคิปลิงไม่มีความสุขเลยตลอดที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ เขาบอกว่าในบ้านมีแต่นายกัปตันที่ใจดี แต่เขาก็มาด่วนจากไปเสียก่อน  1878…

 • Pierre Joseph Proudhon

  ปิแอร์ โจเซฟ ปรัวดอน  อนาร์ไคสต์ (Anarchist) คนแรก  ปรัวดอน เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1809 ในเมืองเบซานโคน (Besancon) ทางตะวันออกของฝรั่งเศส พ่อของเขาเป็นคนปรุเบียร์และช่างทำถังหมัก ชื่อ คลูด์ ฟรานเซียส ปรัวดอน (Claude Francios Proudhon) และแม่ชื่อว่า แคทเธอรีน (Catherine Simonin) พวกเขามีลูกด้วยกันห้าคน แต่ว่าเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กไปสองคน ปรัวดอนจึงเป็นลูกชายคนโตที่สุด และมีน้องชายอีกสองคน วัยเด็กของเขาไม่ได้เข้าเรียนหนังสือในโรงเรียน แต่ว่าได้รับการสอนจากแม่ เขาเริ่มอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ 1820 เข้าเรียนหนังสือที่วิทยาลัยในเบซานโคน  แต่ว่าการเรียนค่อนข้างลำบากเพราะว่าครอบครัวมีฐานะที่ยากจน แม้ว่าจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 120 ฟรังค์ 1827 เริ่มทำงานในสำนักพิมพ์ The house of Bellevaux ก่อนที่ปีต่อมาเขาจะบ้ายไปยังสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในเบซานโคน ซึ่งครอบครัวของเพื่อนของเขา ที่ชื่อ Antoine Gauthier เป็นเจ้าของ โดยผลงานเขียนของปรัวดอน ในตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทฤษฏีเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และโบสถ์ (Ecclesiastical) ซึ่งพยายามอธิบายเรื่องที่มาของโบสถ์และบทบาทของโบสถ์ต่อสังคม…

 • Genrikh Yagoda

  เกนริค ยาโกด้า (Генрих Григорьевич Ягода) ผู้บัญชาการ NKVD คนแรก เขาเกิดในชื่อ อีนอค อิกูด้า (Enokh Gershevich Ieguda, Унох Гершевич (Гершенович)Иегуда) เมื่อวันที่ 20 (7) พฤศจิกายน 1891 ในเมืองรูบินสก์ (Rybinsk)  พ่อของเขามีเชื้อสายยิว ชื่อ เกอร์ชัน (Gershon Ieguda, Гершон Фишелевич Ягода) มีอาชีพเป็นช่างแกะสลักและทาสี นอกจากยาโกด้า แล้ว เขายังมีพี่น้องผู้ชายอีกสองคน ชื่อ มิคาอิล และเลฟ , และมีพี่น้องผู้หญิงอีกห้าคน ไม่นานหลังจากที่เขาเกิด ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองนิซนี นอฟโกรอด (Nizhny Novgorod) ซึ่งทำให้พวกเขาได้รู้จักใกล้ชิดกับคนในตระกูลสเวิร์ดลอฟ   ยาโกด้า เองต่อมาก็ได้แต่งงานกับภรรยา ชื่อ ไอด้า (Ida Leonidovna Auerbach, Ида Леонидовна Авербах)  เธอเป็นลูกสาวของน้องของ ยากอฟ สเวิร์ดลอฟ…

 • Nikola Tesla

  นิโคล่า เทสล่า (Никола Тесла)  บิดาแห่งวิศวกรรมไฟฟ้า เทสล่าเกิดเมื่อวันที่  10 กรกฏาคม 1856  ในจักรวรรดิออสเตรีย (Austrian Empire, 1804-1867) ในหมู่บ้านสมิลิจาน (Smilijan village) หมู่บ้านแห่งนี้ปัจจุบันอยู่ในประเทศโครเอเทีย  แต่ว่าพ่อแม่ของเทสล่า นั้นเป็นคนเชื้อสายเซอร์เบีย  , พ่อชื่อว่าบาทหลวง มิลูติน เทสล่า (Milutin Tesla) เป็นพระในศาสนาคริสต์นิกายเซอร์เบียออโธดอกซ์ , แม่ชื่อว่า ดูก้า (Duka Mandic) เธอเป็นลูกสาวของบาทหลวงในนิกายเซอร์เบียออโธดอกซ์เช่นกัน ดูก้า เป็นหญิงสาวที่ฉลาดมีความจำดี ซึ่งเธอไม่ได้เรียนหนังสือแต่ว่าสามารถจดจำบทกวีต่างๆ ของเซอร์เบียได้เป็นอย่างดี  เทสล่าเป็นลูกคนที่สี่ ในพี่น้องห้าคน  1862 ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่เมือง Gospic ที่เมืองนี้เทสล่าได้เข้าเรียนที่โรงเรียน Higher Real Gymnasium ใน Karlovac โดยเขาสามารถเรียนจบได้ในเวลาสามปี จากหลักสูตรปกติสี่ปี  และมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าเด็กๆ ในชั้นเดียวกัน เทสล่านั้นสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้มากถึง 8 ภาษา ทั้งอังกฤษ ,…

 • Alexander Suvorov

  อเล็กซานเดอร์ สุโวรอฟ (Александр Васильевич Суворов) Generalissimo ,Count of Rymnik, Prince of Italy, Count of Holy Roman  เขาเกิดเมื่อวันที่ 24 (13) พฤศจิกายน 1729 พ่อของเขาชื่อวาสิลี (Vasily Suvorov) เป็นนายทหารชั้นนายพล และเป็นวุฒิสภา วาสิลีนั้นได้รับเครดิตว่าเป็นผู้แปลตำราการทหารของนายพลเซบัสเตียน วัวบาน (Sebastien Le Prestre de Vauban) จากภาษาฝรั่งเศสมาเป็นภาษารัสเซีย สุโวรอฟ มีชื่อเล่นว่าซาช่า (Sasha, Sandy) เป็นเด็กที่สุขภาพอ่อนแอ แต่ว่าตัวเขาเองกลับสนใจด้านการทหารมาตั้งแต่ยังเล็ก เขาเริ่มเรียนด้านการทหารด้วยการเอาตำราในห้องสมุดของพ่อมาอ่าน  นอกจากนั้นยังเรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน โปแลนด์ และอิตาลีด้วย สุโวรอฟ พยายามเอาชนะสุขภาพที่อ่อนแอด้วยการออกกำลังกายอย่างหนัก แต่ถึงอย่างนั้นพ่อของเขาก็ไม่เห็นว่าลูกชายเหมาะที่จะเป็นทหาร จนกระทั้งตอนที่สุโวรอฟ อายุ 12 ปี , วาสิลี และสุโวรอฟ ได้พบกับ นายพลฮานนิบาล (Abram Gannibal) ทวดของอเล็กซานเดอร์ พุชกิ้น…

Don`t copy text!