Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Alexander Friedmann

อเล็กซานเดอร์ ฟรีดแมนน์ (Александр Александрович Фридман)

 

ฟรีดแมนน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 1888 (4 มิถุนายน O.S.) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พ่อของเขาเป็นนักบัลเลต์และคอมโพสเซอร์ ชื่ออเล็กซานเดอร์ ฟรีดแมนน์ (Alexander Friedmann) และแม่เป็นนักเปียโน ชื่อลุดมิล่า (Ludmila Ignatievna Voyachek) 
1897  ตอนอายุ 9 ปี พ่อกับแม่ของเขาแยกทางกัน ฟรีดแมนน์นั้นไปอาศัยกับฝ่ายพ่อ
ฟรีดแมนน์เข้าเรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมหมายเลข (2nd. St.Perterburg High School) 
1906 เข้าเรียนที่ภาควิชาฟิสิกและคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ในปีนี้เขาและเพื่อนชื่อจาคอฟ (Jacob Tamakin) ตีพิมพ์ผลงานทางคณิตศาสตร์ในหนังสือแม็กกาซีน Mathematische Annalen (Math Annals) ของเยอรมัน 
1910 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  หลังจากนั้นได้เข้าฝึกงานที่สถาบันวิศวกรรมรถไฟ (Institute of Railway Engineering) จนถึงปี 1914 ระหว่างที่อยู่ที่นี่ได้เข้าไปทำงานที่ศูนย์ศึกษาชั้นบรรยากาศ(upper-air observatory) ในเมืองปาฟลอฟส์ก (Pavlovsk) ใกล้ๆ กับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1912 ทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเหมืองแร่ (St. Petersburg State College of Mines)
1914 ในสงครามโลกครั้งที่ 1 เข้าประจำการณ์ในกองทัพในฐานะนักบิน 
1917 ช่วงการปฏิวัติ   เขาก่อตั้งและทำงานเป็นผู้อำนวยการของโรงงานประกอบเครื่องบิน อเวียปรีบอร์  (Aviapribor , Авиаприбор) ในมอสโคว์
1918 ได้รับตำแหน่งศาสตร์จารย์ที่มหาวิทยาลัยเปิร์ม (Perm State University)
1920  มาทำงานที่ศูนย์สังเกตการต์ภูมิศาสตร์ฟิสิก (Leningrad Main Geophysical Observatory) ระหว่างนี้ทำงานสอนหนังสือให้โรงเรียนหลายแห่งในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปด้วย 
1922 เขาเสนอโมเดลคณิตศาสตร์เรื่องการขยายตัวของจักรวาล  หลังจากศึกษาแนวคิดของไอสไตน์ เกี่ยวกับอวกาศ และเวลา ซึ่งทำให้มุมมองเกี่ยวกับจักรวาลเปลี่ยนไปเป็นจักรวาลที่ไม่คงตัว (non-stationary universe) และจักรวาลอาจจะมีหลายรูปร่างต่างๆ ซึ่งในตอนแรกแม้แต่ไอสไตน์ก็ปฏิเสธโมเดลของฟรีดแมนน์ เพราะไอสไตน์ในตอนนั้นเชื่อว่าจักรวาลมีรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลง (stationary universe) ไอสไตน์สร้างค่าคงตัวของจักรวาล (cosmological constant) ขึ้นมา ก่อนที่จะยอมรับภายหลังว่าเป็น ความผิดผลาด (ปัจจุบันคาดว่าค่าคงตัวของจักรวาลนี้อาจจะมีจริง เป็นพลังงานมืด (dark energy )
1923 พิมพ์หนังสือ  The World as Space and Time (Мир как пространство и время)
1923 ก่อตั้งหนังสือแม็กกาซีน Journal of Geophysical and Meteorology 
1925 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์สังเกตการต์ภูมิศาสตร์ฟิสิก
กรกฏาคม, ได้ร่วมในทีมที่ปล่อยบอลลูกขึ้นไปที่ความสูง 24,300 ฟุต ซึ่งเป็นสถิติโลกในเวลานั้น
16 กันยายน, เสียชีวิตด้วยไข้ไทลอยด์ เขาถูกฝังที่สุสาน Smolensk Orthodox cemetery
Don`t copy text!