In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Mieszko I of Poland

มิซโก้ ที่ 1 (Mieszko I of Poland)

ผู้ก่อตั้งโปแลนด์ 

คาดกันว่า มิซโก้  เกิดราวปี 922-945 โดยเป็นลูกของดุ๊ก ซีโมมีซัล (Duke Siemomysł) แห่งราชวงศ์เพียสต์ (Diast dynasty)  ซึ่งปกครองชาวโปแลน ซึ่งเมืองหลวงขณะนั้นคือ นิซโน่ (Gniezno) พระมารดานั้นไม่ปรากฏพระนาม ชีวิตของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ของโปแลนด์นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่คาดว่ามิซโก้ได้รับอำนาจปกครองต่อจากบิดา หลังจากดุ๊กซีโมมีซัลเสียชีวิตราวปี 950-960 
960 ได้รับตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวียลโกโปลสก้า (Wielkopolska) 
963 ยกทัพไปรบกับชนเผ่าของพวกสลาฟ (Slavic tribe)  เพื่อหวังจะยึดครองอาณาจักรโพเมราเนียตะวันตก (Western Pomerania)  แต่ว่าพระองค์พ่ายแพ้  เพราะชาวสลาฟได้รับการสนับสนุนจากดุ๊กแห่งเยอรมัน วิชแมน (Wichmann The Younger) ซึ่งเป็นพระญาติของจักรพรรดิอ๊อตโต้ ที่ 1  แห่งโฮรี่โรมัน (Emperor Otto 1, Hory Roman Empire) แต่วิชแมน นั้นเป็นศัตรูกับจักรพรรดิ
ขณะเดียวกันทางตอนใต้ของโปแลนด์  เกโร่ ที่ 1, นายพลแห่งแซ้คซอน  (Gero I, Saxon margrave) ได้ขยายดินแดนมาชิดกับตะวันตกของโปแลนด์ทำให้สองฝ่ายปะทะกันหลายครั้ง และที่สุดแล้วโปแลนด์ยอมที่จะส่งบรรณาการณ์ให้กับจักรพรรดิของโฮรี่โรมัน 
965 อภิเษกกับเจ้าหญิงดุบราฟก้า (Princess Dubravka) เจ้าหญิงของโบฮีเมีย (Bohemia~Czech) ธิดาของเจ้าชายโบเลสลาฟ แห่งโบฮีเมีย (Boleslav I The Cruel,  Prince of Bohemia)  ทั้งคู่มีโอรสธิดาสองคน คือ เจ้าชายโบเลสลาฟ (Boleslaw I the Brave) กับเจ้าหญิงสเวียโตสลาฟ (Sviatoslav)  การแต่งงานครั้งนี้เพื่อช่วยให้รวมเช็คและโปแลนด์เข้าด้วยกัน เพื่อคานอำนาจกับโฮรี่โรมัน และในปีนี้เมื่อนายพลเกโร่ เสียชีวิต มิสโก้ ได้ส่งทหารไปยึดดินแดนบางส่วนที่เสียไปคืนมาได้เล็กน้อย 
966 มิซโก้ เข้าพิธีแบ๊พติสเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ โดยสถานที่ประกอบพิธีไม่ทราบแน่ชัด
968 มีการแต่งตั้งบิชอฟองค์แรกของโปแลนด์ชื่อบิชอฟ โปซแนน (Poznan) 
967 บุกโพเมราเนียตะวันตกอีกครั้ง และสามารถยึดดินแทนปลายแม่น้ำโอดร้า (Odra River) 
972 24 มิถุนายน, สมรภูมิซีดีเนีย (Battle of cedyia) โอโด ที่ 1 ,นายพลแห่งแซคซอนตะวันออก  (Margrave of Saxon  Ostmark , Odo I) ของเยอรมันนำทหารบุกโปแลนด์ โดยที่จักรพรรดิอ๊อตโต้ไม่ทรงทราบ   โดยที่โปแลนด์เป็นพ่ายที่สูญเสียอย่างหนักในการรบ และถูกบังคับให้ยอมรับการอยู่ใต้อำนาจของโฮรี่โรมันอีก
973 จักรพรรดิอ๊อตโต้ ที่ 1 สวรรคต, และอ๊อตโต้ ที่ 2 ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของโฮรี่โรมัน
977 เจ้าหญิงดุบราฟก้า สวรรคต
979 อภิเษกอีกครั้งกับโอด้า (Oda) ลูกสาวของนายพล ดายทริช (Dietrich of Haldensleben, Margrave of Northern March)  และมีรทายาทอีกสามองค์คือ มิซโก (Mieszko), สเวียโตโพลก์ (Sviatopolk) และ แลมเบิร์ก (Lambert) , สเวียโตโพลก์ ภายหลังได้อภิเษรกับกษัตริย์อีริค แห่งสวีเดน (King Eric of Sweden) 
990 ผนวกดินแดนซิเลเซีย (Silesia) และเลซเซอร์โปแลนด์ (Lesser Poland~Krakow) 
991 Dagome iudex  เอกสารปริศนา อ้างว่าโปแลนด์ว่าได้ยอมรับตนเองว่าเป็นรัฐใต้อารักษาของพระสันตะปาปา 
992 25 พฤษภาคม สวรรคต 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!