Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Mieszko I of Poland

มิซโก้ ที่ 1 (Mieszko I of Poland)

ผู้ก่อตั้งโปแลนด์ 

คาดกันว่า มิซโก้  เกิดราวปี 922-945 โดยเป็นลูกของดุ๊ก ซีโมมีซัล (Duke Siemomysł) แห่งราชวงศ์เพียสต์ (Diast dynasty)  ซึ่งปกครองชาวโปแลน ซึ่งเมืองหลวงขณะนั้นคือ นิซโน่ (Gniezno) พระมารดานั้นไม่ปรากฏพระนาม ชีวิตของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ของโปแลนด์นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่คาดว่ามิซโก้ได้รับอำนาจปกครองต่อจากบิดา หลังจากดุ๊กซีโมมีซัลเสียชีวิตราวปี 950-960 
960 ได้รับตำแหน่งเจ้าชายแห่งเวียลโกโปลสก้า (Wielkopolska) 
963 ยกทัพไปรบกับชนเผ่าของพวกสลาฟ (Slavic tribe)  เพื่อหวังจะยึดครองอาณาจักรโพเมราเนียตะวันตก (Western Pomerania)  แต่ว่าพระองค์พ่ายแพ้  เพราะชาวสลาฟได้รับการสนับสนุนจากดุ๊กแห่งเยอรมัน วิชแมน (Wichmann The Younger) ซึ่งเป็นพระญาติของจักรพรรดิอ๊อตโต้ ที่ 1  แห่งโฮรี่โรมัน (Emperor Otto 1, Hory Roman Empire) แต่วิชแมน นั้นเป็นศัตรูกับจักรพรรดิ
ขณะเดียวกันทางตอนใต้ของโปแลนด์  เกโร่ ที่ 1, นายพลแห่งแซ้คซอน  (Gero I, Saxon margrave) ได้ขยายดินแดนมาชิดกับตะวันตกของโปแลนด์ทำให้สองฝ่ายปะทะกันหลายครั้ง และที่สุดแล้วโปแลนด์ยอมที่จะส่งบรรณาการณ์ให้กับจักรพรรดิของโฮรี่โรมัน 
965 อภิเษกกับเจ้าหญิงดุบราฟก้า (Princess Dubravka) เจ้าหญิงของโบฮีเมีย (Bohemia~Czech) ธิดาของเจ้าชายโบเลสลาฟ แห่งโบฮีเมีย (Boleslav I The Cruel,  Prince of Bohemia)  ทั้งคู่มีโอรสธิดาสองคน คือ เจ้าชายโบเลสลาฟ (Boleslaw I the Brave) กับเจ้าหญิงสเวียโตสลาฟ (Sviatoslav)  การแต่งงานครั้งนี้เพื่อช่วยให้รวมเช็คและโปแลนด์เข้าด้วยกัน เพื่อคานอำนาจกับโฮรี่โรมัน และในปีนี้เมื่อนายพลเกโร่ เสียชีวิต มิสโก้ ได้ส่งทหารไปยึดดินแดนบางส่วนที่เสียไปคืนมาได้เล็กน้อย 
966 มิซโก้ เข้าพิธีแบ๊พติสเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ โดยสถานที่ประกอบพิธีไม่ทราบแน่ชัด
968 มีการแต่งตั้งบิชอฟองค์แรกของโปแลนด์ชื่อบิชอฟ โปซแนน (Poznan) 
967 บุกโพเมราเนียตะวันตกอีกครั้ง และสามารถยึดดินแทนปลายแม่น้ำโอดร้า (Odra River) 
972 24 มิถุนายน, สมรภูมิซีดีเนีย (Battle of cedyia) โอโด ที่ 1 ,นายพลแห่งแซคซอนตะวันออก  (Margrave of Saxon  Ostmark , Odo I) ของเยอรมันนำทหารบุกโปแลนด์ โดยที่จักรพรรดิอ๊อตโต้ไม่ทรงทราบ   โดยที่โปแลนด์เป็นพ่ายที่สูญเสียอย่างหนักในการรบ และถูกบังคับให้ยอมรับการอยู่ใต้อำนาจของโฮรี่โรมันอีก
973 จักรพรรดิอ๊อตโต้ ที่ 1 สวรรคต, และอ๊อตโต้ ที่ 2 ขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ของโฮรี่โรมัน
977 เจ้าหญิงดุบราฟก้า สวรรคต
979 อภิเษกอีกครั้งกับโอด้า (Oda) ลูกสาวของนายพล ดายทริช (Dietrich of Haldensleben, Margrave of Northern March)  และมีรทายาทอีกสามองค์คือ มิซโก (Mieszko), สเวียโตโพลก์ (Sviatopolk) และ แลมเบิร์ก (Lambert) , สเวียโตโพลก์ ภายหลังได้อภิเษรกับกษัตริย์อีริค แห่งสวีเดน (King Eric of Sweden) 
990 ผนวกดินแดนซิเลเซีย (Silesia) และเลซเซอร์โปแลนด์ (Lesser Poland~Krakow) 
991 Dagome iudex  เอกสารปริศนา อ้างว่าโปแลนด์ว่าได้ยอมรับตนเองว่าเป็นรัฐใต้อารักษาของพระสันตะปาปา 
992 25 พฤษภาคม สวรรคต 
Don`t copy text!