Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Lev Vygotsky

เลฟ วิก๊อตสกี้ (Лев Семёнович Выготский)

นักจิตวิเคราะห์

เกิดในเมืองออร์ช่า, เบลารุส , จักรวรรดิรัสเซีย (Orsha) เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 1896 ( 5 พ.ย. OS) ในครอบครัวชาวยิว พ่อของเขาชื่อซิมคา (Simcha) ซึ่งวิก๊อตสกี้ใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ชื่อ ซิเลีย (Tsilia) ซึ่งเธอมีลูกถึงแปดคน  วิก๊อตสกี้เป็นลูกคนที่สอง 

ต่อมาครอบครัวย้ายมาอยู่ในเมืองโกเมล (Gomel) เพราะว่าเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยของธนาคาร United Bank สาขาประจำเมืองนี้ 

1913 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University)  โดยจับฉลากได้โควต้าของนักศึกษาที่เป็นชาวยิว  เขาเลือกเรียนด้านการแพทย์ก่อนที่จะย้ายมาเรียนด้านกฏหมาย 

1917 หลังสำเร็จการศึกษา โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง The Psychology of Art แต่ว่าผลงานได้รับการตีพิมพ์หลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปี 

เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติ เขาเดินทางกลับโกเมล ซึ่งเมืองที่เขาอาศัยในช่วงสงครามนี้บางครั้งตกอยู่ใต้การยึดครองของเยอรมัน และต่อมากองทัพแดงก็ยึดเอามาไว้ได้ 

แต่งงานกับโรซ่า ซเมกโคว่า (Rosa Smekhova) พวกเขามีลูกด้วยกันสองคน 

สมัครเข้าเรียนที่คณะประวัติศาสตร์และปรัญชา ที่มหาวิทยาลัยชานแยฟสกี(Moscow City People’s University, Alphonse Shanyavsky) และจบในหนึ่งปี

1924 เข้าร่วมการประชุมนักจิตวิทยาแห่งชาติ (All-Russian Psychoneurological Congress) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในเลนินกราด ไม่นานหลังจากการประชุมเขาได้รับเสนอตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สถาบันจิตวิทยาในมอสโคว์ (Institute of Psychology)  เขาจึงย้ายมาอยู่ที่มอสโคว์

1925 เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งรัสเซีย (Russian Psychoanalytic Society)

ช่วงฤดูร้อนเขาเดินทางไปลอนดอน แต่เมื่อกลับมาแล้วล้มป่วยด้วยโรควัณโรค 

1926 เร่ิมพัฒนาทฤษฏี Cultural-Historical Psychology ซึ่งศึกษาผลของสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์

1930s ช่วงไม่นานก่อนเขาเสียชีวิตได้เขียนแนวคิดเกี่ยวกับ Zone of Proximal Development เกี่ยวกับการศึกษากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งเขาสังเกตุว่าเด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองระดับหนึ่ง และอีกระดับหนึ่งคือการเรียนรู้โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่

1934 11 มิถุนายน เสียชีวิตในวัน 37 ปี ด้วยโรควัณโรค 

หลังปี 1980s เมื่อโซเวียตเร่ิมเปิดประเทศ ชื่อเสียงของเขาจึงเป็นที่รู้จักกันดีในสหรัฐฯ ผลงานหลายชิ้นของเขาถูกพิมพ์ออกมาภายหลังจากเสียชีวิตไปแล้ว

 • The Psychology of Art, 1925
 • Consciousness as a problem in the Psychology of Behavior, 1925
 • Reflexological and psychological investigation , 1926
 • Educational Psychology, 1926
 • Historical meaning of the crisis in Psychology, 1927
 • The Problem of the Cultural Development of the Child, 1929
 • The Fundamental Problems of Defectology, 1929
 • The Socialist alteration of Man, 1930
 • The Instrumental Method in Psychology, 1930
 • Primitive Man and his Behavior, c. 1930
 • Adolescent Pedagogy, 1931
 • Genesis of Higher Mental Functions, 1931
 • On the Problem of the Psychology of the Actor’s Creative Work, 1932
 • Play and its role in the Mental development of the Child, 1933
 • Thinking and Speech, 1934
 • The problem of the environment, 1934
 • Tool and symbol in child development, 1934
 • The Problem of Consciousness, 1934
 • The Problem of Age, 1934
 • Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes 
 • Though and Language
Don`t copy text!