In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Ludwig Wittgenstein

ลุดวิก วิตต์เกนสไตน์ (Ludwig Wittgenstein)
ลุดวิก เกิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน 1889 ในเวียนนา, ออสเตรีย พ่อชื่อว่าคาร์ล (Karl Wittgenstein) บรรพบุรุษของคาร์ลเป็นชาวยิวที่เปลี่ยนมานับถือโปเตสแตนท์ แม่ของเขาชื่อเลฟโพลไดน์ (Leopoldine Kalmus) เธอเป็นแคโธริค  ลุดวิกเป็นลูกคนเด็กในพี่น้องทั้งหมดแปดคน
ตระกูลวิตต์เกนสไตน์ เป็นตระกูลมหาเศรษฐีตระกูลหนึ่งในยุโรป ประสบความสำเร็จจากอุตสาหกรรมเหล็ก
วัยเด็กเขาเรียนหนังสืออยู่กับบ้าน จนกระทั้งตอนอายุ 14 ปี จึงได้เข้าเรียนมัธยมที่โรงเรียนในเมืองลินซ์ (Linz)
1906 เข้าเรียนวิศวะเครื่องกลที่สถาบันเทคนิคในเบอร์ลิน (Technishe Hochschule, Charlottenburg, Berlin) 
1908 ย้ายมาเรียนวิศวกรรมอากาศยานที่มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์ (Manchester University) ในอังกฤษ เขาทำโครงงานวิจัยชิ้นแรกๆ ของตัวเอง เกี่ยวกับพฤติกรรมของว่าวเมื่ออยู่ในชั้นบรรยากาศระดับสูง
1911 เขาเดินทางมาที่ไตรนิตี้คอลเลจ, แคมบริดจ์ (Trinity College, Cambridge) เพื่อที่จะศึกษาวิชาตรรกศาสตร์กับรัสเซลล์ (Bertrand Russell) ซึ่งรัสเซลล์เป็นคนที่ส่งเสริมให้เขามุ่งไปทางด้านปรัชญา
1912 มีผลงานเขียนซึ่งนำเสนอให้กับสมาคมปรัชญาของแคมบริดจ์ (Cambridge Philosophicla Society) ในหัวเรื่อง What is Philosophy
1913 พ่อของเขาเสียชีวิต 
1914 เมื่อเกิดสงครามโลก เขาได้สมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพออสเตรีย
1918 ระหว่างที่ถูกส่งมารบในตอนเหนือของอิตาลี เขาถูกจับตัวเป็นเชลย
1919 เขาได้รับการปล่อยตัวหลังสงคราม และได้เดินทางกลับออสเตรีย เขาสละทรัพย์สินทั้งหมดที่ได้เป็นมรดก แล้วไปทำงานเป็นครูในโรงเรียนประถม
1922 Tractatus Logico-Philosophicus ตีพิมพ์ครั้งแรกในอังกฤษ
1929 มาสอนหนังสือที่ไตรนิตี้คอลเลจ
1939 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์
1945- ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เขามาทำงานเป็นผู้ช่วยในห้องวิจัยของโรงพยายาลวิตอเรีย (Royal Victoria Imfirmany)  จนกระทั้งสงครามโลกยุติ จึงได้กลับไปสอนหนังสือ
1947 ลาออกจากงานสอนหนังสือเพื่อทุ่มเทให้กับการเขียน โดยเขาไปอยู่ในบ้านเล็กๆ ในชายฝังตะวันตกของไอร์แลนด์ 
1951 29 เมษายน, เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง โดยที่ก่อนเสียชีวิต เขาได้พูดว่า “ช่วยบอกพวกเขาว่าผมมีชีวิตที่มีความสุข /Tell them i”ve has a wonderful life”

1953 2 ปีหลังการเสียชีวิตของลุดวิก ผลงานเรื่อง Philosophical Investigations ของเขาจึงได้ถูกพิมพ์ออกมา


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!