In Remembrance of King Bhumibol Adulyadej
5 December 1927 – 13 October 2017

Solomon Shereshevsky

โซโลม่อน แชเชฟสกี (Соломон Вениаминович Шерешевский)
แชเชฟสกี เกิดในปี 1886
ทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ แชเชฟสกีเป็นคนที่มีความจำดีมาก แม้ว่าการทดสอบระดับ IQ ของเขาจะอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติ เมื่อเขาได้มารู้จักกับอเล็กซานเดอร์ ลูเรีย (Alexander Luria) นักวิจัยเกี่ยวกับสมอง แชเชฟสกีได้อาสาสม้ครเป็นผู้ถูกทดสอบให้กับลูเรีย ซึ่งพวกเขาทำงานร่วมกันนานกว่าสามสิบปี
ลูเรีย พบว่าแชเชฟสกีเป็นซินเนสธีเซีย (Synesthesia) ซินเนสธีเซียปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำงานพร้อมๆ กัน ที่ระบบรับรู้ความรู้สึกทำงานพร้อมกันๆ กัน มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น กรณีของการได้ยินเสียง ผู้เป็นซินเนสธีเซียจะเห็นสี, หรือรับรู้รสชาติ ไปพร้อมๆ กัน  ในกรณีของแชเชฟสกีอาการของเขารุนแรงกว่าผู้เป็นซินเนสธีเซียเฉลี่ยกว่าห้าเท่า เช่น เมื่อแชเชฟสกีได้ยินเสียง เขาจะมองเห็นสีต่างๆ ไปพร้อมกันในทันที และยังเกิดความรู้สึกรับรู้รสชาติต่างๆ ไปด้วย 
เขาเสียชีวิตในปี 1958

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!