Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Solomon Shereshevsky

โซโลม่อน แชเชฟสกี (Соломон Вениаминович Шерешевский)
แชเชฟสกี เกิดในปี 1886
ทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ แชเชฟสกีเป็นคนที่มีความจำดีมาก แม้ว่าการทดสอบระดับ IQ ของเขาจะอยู่ในเกณฑ์ของคนปกติ เมื่อเขาได้มารู้จักกับอเล็กซานเดอร์ ลูเรีย (Alexander Luria) นักวิจัยเกี่ยวกับสมอง แชเชฟสกีได้อาสาสม้ครเป็นผู้ถูกทดสอบให้กับลูเรีย ซึ่งพวกเขาทำงานร่วมกันนานกว่าสามสิบปี
ลูเรีย พบว่าแชเชฟสกีเป็นซินเนสธีเซีย (Synesthesia) ซินเนสธีเซียปัจจุบันเข้าใจว่าเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่ทำงานพร้อมๆ กัน ที่ระบบรับรู้ความรู้สึกทำงานพร้อมกันๆ กัน มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น กรณีของการได้ยินเสียง ผู้เป็นซินเนสธีเซียจะเห็นสี, หรือรับรู้รสชาติ ไปพร้อมๆ กัน  ในกรณีของแชเชฟสกีอาการของเขารุนแรงกว่าผู้เป็นซินเนสธีเซียเฉลี่ยกว่าห้าเท่า เช่น เมื่อแชเชฟสกีได้ยินเสียง เขาจะมองเห็นสีต่างๆ ไปพร้อมกันในทันที และยังเกิดความรู้สึกรับรู้รสชาติต่างๆ ไปด้วย 
เขาเสียชีวิตในปี 1958
Don`t copy text!