Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: December 2015

 • Adolf Hitler

  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์  (Adolf Hitler) พ่อของฮิตเลอร์ชื่อเอลัวส์ (Alois Hitler, 1837-1903) เกิดในปี 1937 เอลัวส์เป็นลูกนอกสมรสของมาเรีย แอนนา (Maria Anna Schcklgruber) กับชายปริศนาที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร  1942 10 พฤษภาคม, มาเรีย แอนนา ได้แต่งงานกับ โจฮันน์ จอร์จ เฮียดเลอร์ (Johann Georg Hiedler, 1792-1857)   1847 มาเรีย แอนนา เสียชีวิต 1856 โจฮันน์ จอร์จ เฮียดเลอร์ เสียชีวิต ,  เอลัวส์ จึงได้รับการอุปการะจากน้องชายของโจฮันน์ ที่ชื่อโจฮันน์ เนโปมุก เฮียดเลอร์ (Johann Nepomul Hiedler) แทน 1876 ใบทะเบียนของโบสถ์ในพิธีแบ๊พติส ของเอลัวส์ ​, บาทหลวงได้มีการใส่ชื่อ โจฮันน์…

 • Adolf Hitler

  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์  (Adolf Hitler) พ่อของฮิตเลอร์ชื่อเอลัวส์ (Alois Hitler, 1837-1903) เกิดในปี 1937 เอลัวส์เป็นลูกนอกสมรสของมาเรีย แอนนา (Maria Anna Schcklgruber) กับชายปริศนาที่ไม่ทราบว่าเป็นใคร  1942 10 พฤษภาคม, มาเรีย แอนนา ได้แต่งงานกับ โจฮันน์ จอร์จ เฮียดเลอร์ (Johann Georg Hiedler, 1792-1857)   1847 มาเรีย แอนนา เสียชีวิต 1856 โจฮันน์ จอร์จ เฮียดเลอร์ เสียชีวิต ,  เอลัวส์ จึงได้รับการอุปการะจากน้องชายของโจฮันน์ ที่ชื่อโจฮันน์ เนโปมุก เฮียดเลอร์ (Johann Nepomul Hiedler) แทน 1876 ใบทะเบียนของโบสถ์ในพิธีแบ๊พติส ของเอลัวส์ ​, บาทหลวงได้มีการใส่ชื่อ โจฮันน์…

 • Zeno of Cilium

  เซโน่ แห่ง ซิเตียม (Ζήνων ο Κιτιεύς) ผู้ก่อตั้งปรัชญา Stoicism เซโน่เกิดราวปี 334  BC. ในเมืองซิเตียม ในไซปรัส (Cyprus) เป็นลูกชายของพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวย ซีโน่ทำงานค้าขายจนกระทั้งเขาก่อตั้งโรงเรียนของตัวเองขึ้นมาตอนอายุ 42 ปี 311 BC หนังสือ Lives and Opinions of Eminent Philosophers  ของดิโอจีเนส  เลอร์เตียส (Diogenes Laertius) นักประวัติศาสตร์กรีซในศตวรรษที่ 3 บอกว่า เซโน่เดินทางมาเอเธนส์โดยเรือ  เมื่อมาถึงเอเธนส์ได้เดินเรื่อยเปื่อยไปทั่วโมง จนมาถึงร้านขายหนังสือแห่งหนึ่ง เขาก็ได้อ่านงานเขียนของโสเครเตส (Socrates) จนเกิดความประทับใจ  เขาก็ถามพนักงานว่าจะไปหาผู้ชายคนนี้ได้ที่ไหน  พนักงานคนนั้นก็ตอบซีโน่โดยแนะนำให้เขาไปหาเครเตส (Crates of Thebes) นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นที่มีชีวิตอยู่ เซโน่จึงได้ไปเรียนกับเครเตส มีวันหนึ่งเครเตส ให้เซโน่แบกหม้อดินที่บรรจุซุปไปทั่วตลาด ซึ่งเครเตสสังเกตุได้ว่าเซโน่มีอาการกระดากอาย เมื่อเซโน่เผลอ เครเตสก็ใช้ไม้ตีหม้อดินจนแตก ซุปก็หกรดตัวเซโน่  เซโน่เลยหนีออกจากโรงเรียนของเครเตสมา ต่อมาซีโน่จึงได้ออกจากโรงเรียนของเครเตส…

 • Amor animi arbitrio sumitu, non ponitur we choose to love; we do not choose to cease loving. เราเลือกความรัก, แต่เราเลือกหมดรักไม่ได้ Lauren Groff, The Monsters of Templeton

 • Life is made of so many moments that mean nothing. Then one day, a single moment comes along to define every second that comes after. Such moments are tests of courage, of strength. ชีวิตสร้างมาจากช่วงเวลามากมายซึ่งไร้ความหมาย แต่วันหนึ่ง, แค่ช่วงเวลาเดียวก็กำหนดทุกช่วงเวลาที่เหลือที่ตามมา ช่วงเวลาเช่นนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญ, ความเข้มแข็ง Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes

 • Life is made of so many moments that mean nothing. Then one day, a single moment comes along to define every second that comes after. Such moments are tests of courage, of strength. ชีวิตสร้างมาจากช่วงเวลามากมายซึ่งไร้ความหมาย แต่วันหนึ่ง, แค่ช่วงเวลาเดียวก็กำหนดทุกช่วงเวลาที่เหลือที่ตามมา ช่วงเวลาเช่นนั้นต้องอาศัยความกล้าหาญ, ความเข้มแข็ง Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes

 • All the beauty of the stars means nothing when life here on earth is so ugly. ดวงดาวสวยงามมากมายบนท้องฟ้าไม่มีความหมายใด เมื่อชีวิตบนโลกกำลังเผชิญทุกข์ Sabaa Tahir, An Ember in the Ashes

 • Sexual orientation is who you go to bed with, Gender identity is who you go to bed as.” คุณมีความต้องการทางเพศแบบไหนดูได้จากคุณขึ้นเตียงกับใคร คุณเป็นเพศอะไร ดูได้จากคุณเข้านอนในสถานะใด Amy Ellis Nutt, Becoming Nicole

 • After all, our lives are but a sequence of accidents – a clanking chain of chance events. A string of choices, casual or deliberate, which add up to that one big calamity we call life. สุดท้ายแล้ว, ชีวิตไม่เป็นอะไรนอกจากชุดของเรื่องบังเอิญ – สายโซ่ของโอกาส เส้นด้ายของการเลือกระหว่างความไม่แน่นอนหรือความตั้งใจ ซึ่งถูกหลอมรวมกันเป็นหายนะที่เราเรียกว่า ชีวิต Rohinton Mistry, A Fine Balance

 • Everyone underestimates their own life. Funny thing is, in the end, all our stories…they’re the same. In fact, no matter where you go in the world, there is only one important story: of youth, loss and yearning for redemption. So we tell the same story, over and over. Only the details are different. ทุกๆ คนดูแคลนชีวิตของตัวเอง…

 • A word after a word after a word is power. คำแล้วคำ แล้วคำเล่า คือพลัง Margaret Atwood

 • Water does not resist. Water flows. When you plunge your hand into it, all you feel is a caress. Water is not a solid wall, it will not stop you. But water always goes where it wants to go, and nothing in the end can stand against it. Water is patient. Dripping water wears away…

Don`t copy text!