Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Ivan Sechenov

อีวาน สิเชนอฟ (Иван Михайлович Сеченов)
    father of Russian physiology
 
    สิเชนอฟ เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 1829 ในหมู่บ้านชื่อเตปลี สตาน (Teply Stan village) ในนิซนี่ นอฟโกรอด (Nizhny Novgorod) พ่อของเขาชื่อมิคาอิล สิเชนอฟ (Mikhail A. Sechenov) เป็นอดีตนายทหาร และแม่ชื่ออนิสา กอร์เกียฟน่า (Anisa Georgievna) เธอเคยเป็นทาสในที่ดิน สิเชนอฟเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านตั้งแต่เด็กโดยที่แม่เป็นผู้คอยดูแล

1843    เข้าเรียนที่โรงเรียนวิศวกรรมทหาร (Main Military Engineering School) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1848    หลังจากเรียนจบ เขาถูกส่งไปเป็นทหารประจำการณ์อยู่ในคอเคซัส
1850    สิเชนอฟลาออกจากกองทัพ และสมัครเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์  (Moscow State University) ที่นี้เขายังสนใจเรียนภาษาลาตินประวัติศาสตร์ยุคกลาง และปรัชญาด้วย
1855    แม่ของเขาเสียชีวิต
1856    หลังจากเรียนจบ เขาได้เดินทางไปยุโรป เพื่อศึกษาสรีระศาสตร์เพิ่มติม โดยระหว่างปี 1856-1859 สิเชนอฟได้ทำงานในห้องวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายคน อาทิ มูลเลอร์ (Johann Müller), ดุเบียส-เรย์มอนด์ (Emil Dubois-Reymond) สิเชนอฟ ได้มีโอกาสฟังเลคเชอร์ของเรย์มอนด์เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (electrophysiology) ซึ่งเป็นศาสตร์ใหม่ในตอนนั้นซึ่งศึกษาอิทธิพลของกระแสไฟฟ้ต่อการทำงานของอวัยวะต่างๆ ,ฮอปเป้-เซย์เลอร์ (Felix Hoppe-Seyler),  เว็บเบอร์ (Ernst Weber)
1959     คาร์ล ลุดวิก (Karl Ludwig)   และ สิเชนอฟ ร่วมกันประดิษฐ์ “mercury blood pump” อุปกรณ์ซึ่งศึกษาก๊าซในเลือด
1860    ต่อปริญญาเอกทางการแพทย์ที่สถาบันการแพทย์ทหาร (Imperial Military Medical Academy) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
    เขาก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ด้านสรีระศาสตร์แห่งแรกของรัสเซีย
1862    ระหว่างที่ไปศึกษาที่ทดลองของเคลาด์ เบอร์นาร์ด (Claude Bernard) สิเชนอฟ ได้เริ่มการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทโดยรวมในกบจำนวนมาก ทำให้เขามีความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองแบบอัตโนมัติ (Reflex) แต่สิ่งเร้าโดยไม่ขึ้นกับจิตสำนึก ในสิ่งมีชีวิตมากขึ้น
1863    เขาพิมพ์บทความเรื่อง “Additional Studies on Nerve Centers that Inhibit Reflected Motion” ก่อนที่จะพิมพ์ “Reflexes of the Brain” ออกมาในช่วงปลายปี
    ได้รับรางวัล Demidov prize
1864    ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สถาบันการแพทย์ทหาร
1866    มีความพยายามของคนบางกลุ่มที่ยืนต่อศาลให้ระงับการตีพิมพ์ Reflexes of the Brain เพราะเห็นว่าเป็นการลดระดับความสำคัญของมนุษย์ลงไปเหมือนเป็นแค่เครื่องจักร ซึ่งไม่มีเจตจำนงค์เสรีและอิสระทางความคิดอย่างแท้จริง ศาลใช้เวลากว่าปีก่อนจะตัดสินว่าสิเชนอฟไม่ความผิดที่จะพิมพ์ผลงานของเขา
1870    ลาออกจากสถาบันการแพทย์ทหารเพื่อประท้วงการที่สถาบันไม่ตั้งอิลย่า เมชนิกอฟ (Ilya Ilyich Mechinikov) เพื่อนของเขาเป็นศาสตราจารย์
    สิเชนอฟ ได้มาทำงานในห้องทดลองด้านเคมีของเมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1871    ได้ตอบรับตำแหน่งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโนโวรอสซิสก์ (Novorossiysk Universtiy) ในโอเดสสา (Odessa) ช่วงนี้เขาได้ค้นพบการและเปลี่ยนก๊าซระหว่างอวัยวะกับเลือด ซึ่งอวัยวะดูดซึมก๊าซเข้าไปและคายคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ให้กับเลือด, สิเชนอฟ ยังค้นพบ “Proprioception” กลไกการทำงานซึ่งทำให้คนเราสามารถรับรู้ตำแหน่งต่างๆ ของอวัยวะในร่างกายได้แม้ว่าจะหลับตา
1876    ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ภาควิชาสรีระวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
1889    Sechenov’s equation
1891    ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์
1904    ได้เป็นสมาชิกของ Russian Academy of Sciences
1905    15 พฤศจิกายน, เสียชีวิตในมอสโคว์

Don`t copy text!