Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Michel Jouvet

มิเชล จัวเวต (Michel Jouvet)
นักวิจัยเกี่ยวกับความฝัน,  REM sleep
มิเชล เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 1925 ในจูร่า, ฝรั่งเศส (Lons-Lee-Saunier, Jura, France) พ่อของเขาเป็นแพทย์
ช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 มิเชลเคยร่วมรบกับฝ่ายต่อต้านนาซี
มิเชลมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับมนุษยวิทยา (anthropology) แต่ว่าพ่อของเขาอยากให้เขาเรียนทางแพทย์ มิเชบจึงได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลีอง (University of Lyon)
1951 จบแพทย์
1954 เดินทางมาแคลิฟอร์เนีย และได้ได้ทำงานวิจัยมากวน (H.W. Magoun) ศัลยแพทย์ระบบประสาท ซึ่ง มากวน และโมรัซซี (Giuseppe Moruzzi) เป็นผู้ที่สามารถระบุตำแหน่งของสมองที่รับหน้าที่ควบคุมการนอนหลับได้
1956 มิเชลกลับมาอยู่ฝรั่งเศส และศึกษาปริญญาเอกจนจบ
1959 เขาทำการทดลองหลายครั้งเพื่อศึกษากับการเกิดความฝันและอาการผีอำ (อัมพาตชั่วคราวระหว่างการหลับ) ที่เกิดขึ้นกับแมว ระหว่างการเกิด REM sleep ซึ่งเขาอธิบายว่า REM sleep เกิดจากการทำงานของสมองส่วน pontine tegmentum และอาการอัมพาตชั่วคราวระหว่างเกิด REM sleep นั้นเป็นผลจากการไม่ทำงานของสมองส่วน medulla oblongata  เขายังเรียก REM sleep ว่าเป็น Paradox of Sleep เพราะแม้นว่าสมองจะยังคงทำงานอยู่แต่ส่วนอื่นๆ ของร่างกายกลับหยุดยิ่ง 
มิเชลเรียกพฤติกรรมของแมวระหว่างการฝันว่า “oneiric behavior” ซึ่งช่วยยืนยันว่าแมวสามารถฝันได้ 
1961 มิเชล แบ่งคงวามฝันออกเป็นสองสภาวะที่แตกต่างกันคือ 1. telencephalic (slow wave) sleep และ 2. rhombencephalic sleep (paradoxical sleep) หรือ REM sleep
1966 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่สถาบันสุขภาพและการแพทย์ฝรั่งเศส (French Institute of Health and Medical REsearch) 
1968 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเคลาด์ เบอร์นาร์ด (University of Claude Bernard Lyon 1) 
1977 ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของ French Academy of Sciences
1981 ได้รับรางวัล Intira-Sciences Prize 
1983 ได้รับรางวัล the Prize of the Foundation for the Medical REsearch
1991 ได้รับรางวัล Prix Mondrian Cino Del Duca
1992 เขียนนวนิยาย The Castle of Dreams
1999 เขียน The Paradox of Sleep ซึ่งในหนังสือนี้เขาเสนอแนวคิดว่าความฝันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ช่วยโปรแกรมบุคคลิกหรือนิสัยเฉพาะของบุคคลขึ้นมา
2017 3 ตุลาคม, เสียชีวิต ในวัย 91 ในวิลลัวร์แบนน์ (Villeurbanne, France)

ภรรยาของมิเชลชื่อแอน (Anne) พวกเขามีลูกด้วยกันสี่คน
Don`t copy text!