Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: June 2022

 • Lugansk: Road to Independence 2022-2014 — RTD

  The Lugansk People’s Republic living through the Donbass war In 2014, Lugansk didn’t recognise the new nationalist government after the Maidan coup, so the Ukrainian administration responded to protests with brute force. After the coup, the new Ukrainian authorities declared Russia an enemy and banned Russian culture and language. They started repressing all regions with…

 • Sri Lankan economic crisis 2022

  การขาดดุลแฝด (twin deficits economy) หรือ หนี้ซ้ำซ้อน (double debt)   คือ การที่ประเทศขาดดุลการค้า (trade deficit) รายได้จากการส่งออกน้อยกว่ารายจ่ายของการนำเข้าสินค้า, และรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ (budget deficit)  เป็นระยะเวลายาวนาน ทำความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการไม่เพียงพอที่จะสร้างรายได้  , การขาดดุลแฝดเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ล่มมาแล้วหลายเคส  ซึ่งในกรณีของศรีลังกา การเมือง นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดผลาด ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศเข้าสู่วิกฤต วิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังการะหว่าง 2019-2022 นี้ ผู้คนส่วนมากโยนความผิดไปให้กับการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดผลาด การคอร์รัปชั่นของตระกูลราจาปักษา (Rajapaksa) 2015 นายรานิล วิคกรมสิงห์ (Ranil wickremesinghe) ชนะการเลือกตั้งและได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกระหว่างปี 2001-2004)  ในขณะที่ในขณะนั้นมาอิทรีปาลา ศิริเสนาส (Maithripala Sirisenas, 2015-2019) เป็นประธานาธิบดี เศรษฐกิจของศรีลังกาในช่วงปี 2015-2019 เติบโตปีละกว่า 5% แต่ว่าการขาดดุลการค้าในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาลไปด้วย โดยแต่ละปีขาดุลการค้าถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ …

 • Sri Lankan economic crisis 2022

  การขาดดุลแฝด (twin deficits economy) หรือ หนี้ซ้ำซ้อน (double debt)   คือ การที่ประเทศขาดดุลการค้า (trade deficit) รายได้จากการส่งออกน้อยกว่ารายจ่ายของการนำเข้าสินค้า, และรัฐบาลขาดดุลงบประมาณ (budget deficit)  เป็นระยะเวลายาวนาน ทำความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการไม่เพียงพอที่จะสร้างรายได้  , การขาดดุลแฝดเป็นสูตรสำเร็จที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ล่มมาแล้วหลายเคส  ซึ่งในกรณีของศรีลังกา การเมือง นโยบายเศรษฐกิจที่ผิดผลาด ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศเข้าสู่วิกฤต วิกฤตเศรษฐกิจของศรีลังการะหว่าง 2019-2022 นี้ ผู้คนส่วนมากโยนความผิดไปให้กับการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดผลาด การคอร์รัปชั่นของตระกูลราจาปักษา (Rajapaksa) 2015 นายรานิล วิคกรมสิงห์ (Ranil wickremesinghe) ชนะการเลือกตั้งและได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกระหว่างปี 2001-2004)  ในขณะที่ในขณะนั้นมาอิทรีปาลา ศิริเสนาส (Maithripala Sirisenas, 2015-2019) เป็นประธานาธิบดี เศรษฐกิจของศรีลังกาในช่วงปี 2015-2019 เติบโตปีละกว่า 5% แต่ว่าการขาดดุลการค้าในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาลไปด้วย โดยแต่ละปีขาดุลการค้าถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ …

 • William of Rubruck

  วิลเลี่ยม แห่ง รูบรัคก์ (William of Rubruck) นักบวชฟรานซิสกัน ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเขาได้ออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางและเอเชียกลาง บันทึกของเขาเป็นข้อมูลสำคัญที่บอกเรื่องราวของมองโกล  วิลเลี่ยม เกิดในเมืองรูบรัคก์ (Rubrouck, Flanders Country) ในแฟลนเดอร์เคาน์ทรี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบัน ปี ค.ศ.ที่เขาเกิดไม่แน่ชัดแต่ประมาณว่าอยู่ในช่วงปี 1210-1230 1248 วิลเลี่ยมได้ตามเสด็จพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส ไปยังดินแดนปาเลสไตน์ในการทำสงครามครูเสด ครั้งที่ 7 (7th Crusade)   1251 วิลเลี่ยมได้พบกับไฟรเออร์แอนดริว (friar Andrew of Longjumeau) ไฟรเออร์เชื้อสายโดมินิกันซึ่งพระสันตะปาปาส่งไปยังมองโกลมีเป้าหมายเพื่อนำชาวมองโกลมาเข้ารีตเพื่อให้ช่วยรบกับฝ่ายมุสลิม แต่ภาระกิจของไฟรเออร์แอนดริวไม่ประสบผลสำเร็จ 1253 วิลเลี่ยมได้รับแต่งตั้งจากหลุยส์ ที่ 9 ให้เป็นมิสชั่นนารี มีเป้าหมายเผื่อให้เขาไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับชาวตาตาร์ (Tatars) และเปลี่ยนชาวตาตาร์ให้มาเข้ารีต เมื่อวิลเลี่ยมออกเดินทาง เขาได้มาหยุดแวะที่เมืองคอนสแตนติโนเปิ้ล (Constantinople) และได้มีโอกาสพบกับบาล์ดวิน แห่ง เฮนาต (Baldwin…

 • William of Rubruck

  วิลเลี่ยม แห่ง รูบรัคก์ (William of Rubruck) นักบวชฟรานซิสกัน ในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเขาได้ออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางและเอเชียกลาง บันทึกของเขาเป็นข้อมูลสำคัญที่บอกเรื่องราวของมองโกล  วิลเลี่ยม เกิดในเมืองรูบรัคก์ (Rubrouck, Flanders Country) ในแฟลนเดอร์เคาน์ทรี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสปัจจุบัน ปี ค.ศ.ที่เขาเกิดไม่แน่ชัดแต่ประมาณว่าอยู่ในช่วงปี 1210-1230 1248 วิลเลี่ยมได้ตามเสด็จพระเจ้าหลุยส์ ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส ไปยังดินแดนปาเลสไตน์ในการทำสงครามครูเสด ครั้งที่ 7 (7th Crusade)   1251 วิลเลี่ยมได้พบกับไฟรเออร์แอนดริว (friar Andrew of Longjumeau) ไฟรเออร์เชื้อสายโดมินิกันซึ่งพระสันตะปาปาส่งไปยังมองโกลมีเป้าหมายเพื่อนำชาวมองโกลมาเข้ารีตเพื่อให้ช่วยรบกับฝ่ายมุสลิม แต่ภาระกิจของไฟรเออร์แอนดริวไม่ประสบผลสำเร็จ 1253 วิลเลี่ยมได้รับแต่งตั้งจากหลุยส์ ที่ 9 ให้เป็นมิสชั่นนารี มีเป้าหมายเผื่อให้เขาไปเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับชาวตาตาร์ (Tatars) และเปลี่ยนชาวตาตาร์ให้มาเข้ารีต เมื่อวิลเลี่ยมออกเดินทาง เขาได้มาหยุดแวะที่เมืองคอนสแตนติโนเปิ้ล (Constantinople) และได้มีโอกาสพบกับบาล์ดวิน แห่ง เฮนาต (Baldwin…

 • Nikolai Polikarpov

  นิโคไล โปลิการ์ปอฟ (Николай Николаевич Поликарпов) ผู้ออกแบบเครื่องบิน I-15, 1-16 เขาถูกยกย่องอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็นราชาแห่งเครื่องบินรบ (King of Fighters) ของสหภาพโซเวียต  โปลิการ์ปอฟ เกิดวันที่ 9 มิถุนายน (28  พฤษภาคม O.S.) 1892 ในลิฟนี่, เขตปกครองออร์โยล (Livny, Oryol Governorate) พ่อของเขาเป็นนักบวชชื่อนิโคไล (Nikolai Petrovich Polikarpov, 1867-1938) แม่ชื่ออเล็กซานดร้า (Alexandra Sergieva Akarina) โปลิการ์ปอฟยังมีพี่น้องอีกเจ็ดคน   เขาเป็นเด็กที่มีความจำดีมาตั้งแต่เล็ก ชอบการประดิษฐ์และการวาดรูป ก่อนอายุห้าขวบเขาฝึกภาษาด้วยตัวเอง จนกระทั้งเมื่ออายุ 9 ปีก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนศาสนาลิฟเวนสกี้ (Livensky theological school) 1909 หลังจากจบมัธยมมต้นก็ได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนศาสนาออร์โยล (Oryol Theological Seminary)  1911 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (Saint…

 • Mariupol: A Homecoming – RTD

  Mariupol: A Homecoming  Looking back at the origins of the battle The Battle for Mariupol lasted 83 days. It is the primary combat of the special operation in Ukraine. Ukrainian army and nationalists from the Azov battalion tried to turn the city into a stronghold. Azov’s tactics of using civilians as human shields dramatically complicated…

 • Battle for Freedom: On the frontline – RTD

  Battle for Freedom: On the frontline Chechen divisions fight neo-Nazis during the special operation in Ukraine ‘You are all here because you know very well that fascism, Nazi ideology, all kinds of Azov fighters and other scumbags should not exist on the face of this earth. I have seen with my own eyes what those…

 • Vladimir Chelomey

  วลาดิมีร์ เชโลมีร์ (Владимир Николаевич Челомея) ผู้ออกแบบจรวดโปรตอน, มิสไซด์ P-70,UR-100 เชโลมีร์ เกิดวันที่ 30 (17 O.S.) มิถุนายน 1914 ในเมืองแชร์เดิลแซ, เขตบริหารลับลิน (Siedlice, Lublin Governorate, Russian Empire)  ซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรดิรัสเซีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศโปแลนด์  หลังจากเชโลมีร์เกิดได้ไม่กี่เดือน ครอบครัวก็ย้ายไปยังโปลตาว่า (Poltava) ในยูเครน เพื่อหนีภัยสงคราม ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 1  1932 เข้าเรียนที่สถาบันโพลีเทคนิคเคียฟ (Kyiv Polytechnic Institute)  ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  1936 เขียนหนังสือ  Vector Analysis  1937 จบจากสถาบันโพลีเทคนิคเคียฟด้วยคะแนนเกียรตินิยม หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่สถาบันการบินบารานอฟ (The Aviation Institute , P. I. Baranov) ในมอสโคว์ 1941 ในช่วงสงครามโลก…

 • Vladimir Chelomey

  วลาดิมีร์ เชโลมีร์ (Владимир Николаевич Челомея) ผู้ออกแบบจรวดโปรตอน, มิสไซด์ P-70,UR-100 เชโลมีร์ เกิดวันที่ 30 (17 O.S.) มิถุนายน 1914 ในเมืองแชร์เดิลแซ, เขตบริหารลับลิน (Siedlice, Lublin Governorate, Russian Empire)  ซึ่งในเวลานั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรดิรัสเซีย แต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศโปแลนด์  หลังจากเชโลมีร์เกิดได้ไม่กี่เดือน ครอบครัวก็ย้ายไปยังโปลตาว่า (Poltava) ในยูเครน เพื่อหนีภัยสงคราม ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 1  1932 เข้าเรียนที่สถาบันโพลีเทคนิคเคียฟ (Kyiv Polytechnic Institute)  ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  1936 เขียนหนังสือ  Vector Analysis  1937 จบจากสถาบันโพลีเทคนิคเคียฟด้วยคะแนนเกียรตินิยม หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นอาจารย์ที่สถาบันการบินบารานอฟ (The Aviation Institute , P. I. Baranov) ในมอสโคว์ 1941 ในช่วงสงครามโลก…

 • Operation Liberation – RTD

  Operation Liberation An in-depth look at the special operation in Ukraine At the beginning of 2022, Ukraine amassed 150,000 soldiers on the borders of Donbass. They were getting ready for a final assault to take over the Donbass region. Their confidence was backed up by the NATO and the US military equipment and training and…

 • Foreign Fighters of Donbass – RTD

  Foreign Fighters of Donbass Foreign volunteers against Ukrainian neo-Nazism International soldiers of the Donbass militia volunteered to fight Ukrainian neo-Nazism. They’re from Mexico, Columbia, the USA, Serbia, and all over the globe. Locals treat them as heroes. Europe and the USA consider them criminals and mercenaries. If they return home, decades of prison could await…

Don`t copy text!