Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Homo erectus

Homo erectus

โฮโม อีเรคตัส เป็นสายพันธ์ของมนุษย์โลกเก่า (archaic human) ซึ่งได้สูญพันธ์ไปแล้ว โดยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 2 ล้านปีก่อน 

ซึ่งโฮโม อีเรคตัส ถูกจัดให้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆ อาทิ เนียเดอร์ทัล (Neanderthals) เดนิสโซแวน (Denisovans) รวมถึงมนุษย์ปัจจุบัน (Homo sapien)

โฮโมอีเรคตัสเป็นสปีชีย์เดียวของมนุษย์โลกเก่าที่มีการขยายพันธ์ไปในสองทวีปคือ เอเชียและแอฟริกา และเป็นสายพันธ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าทุกสายพันธ์ของมนุษย์ ซึ่งพวกเขาอยู่นานกว่าสายพันธุ์โฮโมเซเปี้ยน ของพวกเรากว่าเก้าเท่า

นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มแยก Horo erectus เป็นสองสปีซีย์หลัก คือ ฟอสซิสที่พบในแอฟริกาจะเรียกว่า “Homo ergaster” ในขณะที่ฟอสซิลที่พบในเอเซีย จะเรียกว่า “Homo erectus sensu stricto”

การค้นพบโครงกระดูกของโฮโม อิเรคตัส

1891 ค้นพบฟอสซิลมนุษย์ชวา (Java Man) ซึ่งเป็นฟอสซิลโฮโม อีเรคตัส เป็นครั้งแรกบนชวา (Java)  ของอินโดนีเซียโดยยูจีน ดูเบียส(Eugene Dubois) โดยที่ยูจีน ตั้งชื่อเอาไว้ในปี 1894 ว่า “Pithecanthropus erectus” หรือ “erect  ape man” หมายถึง มนุษย์ลิงที่ยืนตัวตรง โดยในตอนแรกที่ค้นพบเขาเชื่อว่าเป็นลิงสายพันธ์ใหม่

ต่อมาภายหลังเมื่อมีหลักฐานเพิ่มขึ้นว่า Pithecanthropus erectus เป็นมนุษย์โลกเก่าสายพันธ์หนึ่ง คำว่า Pithecanthropus จึงถูกเปลี่ยนเป็น Homo

1921 ค้นพบมนุษย์ปักกิ่ง (Peking Man) โดยอ๊อตโต้ ซดานสกี้ (Otto Zdansky) แต่ว่าเขาไม่ได้เปิดเผยจนกระทั้งปี 1926 เมื่อซดานสกี้ ได้พบกับเดวิสัน แบล๊ค (Davidson Black) ซึ่งเข้ามาขุดค้นหาฟอสซิลในบริเวณโจวโควเตี้ยน (Zhoukoudian) ในปักกิ่ง แบล๊คเป็นคนตั้งชื่อ “Sinanthropus pekinensis” ให้กับมนุษย์ปักกิ่ง

แต่ว่าฟอสซิลของมนุษย์ปักกิ่งปัจจุบันหายสาบสูญไป เพราะในปี 1941 เกิดสงครามระหว่างจีน-ญี่ปุ่น ด้วยเกรงว่าญี่ปุ่นจะยึดกรุงปักกิ่งได้ ชิ้นส่วนฟอสซิลจึงได้ถูกขนย้ายเพื่อความปลอดภัย โดยถูกนำใส่ลังไม้และนำขึ้นรถไฟ เพื่อขนส่งมายังเรือ USS President Harrison แต่ว่าวันที่ 7 ธันวาคม เมื่อญี่ปุ่นโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ เรือ USS President Harrison ก็จมลง ในขณะที่ขบวนรถไฟก็ถูกญี่ปุ่นยึดเอาไว้ 

Awa Maru

1931 ค้นพบมนุษย์โซโล (Solo man) บริเวณแม่น้ำโซโล (Solo river, Java) บนเกาะชวา โดยกุสตาฟ ฟอน โคนิกวัลด์ (G.H.R. von Koenigswald) ซึ่งมนุษย์โซโลเป็นโฮโมอิเล็กตัสที่อายุเก่าแก่น้อยที่สุดในบรรดาฟอสซิลโฮโม อิเล็กตัส ที่ถูกค้นพบ โดยมีอายุประมาณ 1.2 แสนปีก่อน 

1937 ค้นพบ Sangiran 2 บนเกาะชวา, อินโดนีเซีย โดยกุสตาฟ ฟอน โคนิกวัลด์ 

การที่ในระยะแรกฟอสซิลของโฮโม อิเร็กตัส ถูกพบในเอเชีย ทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนมากเชื่อว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียก่อนที่จะขยายพันธู์และแพร่ไปทั่วโลก อีกทั้งเอเชียก็เป็นกึ่งกลางระหว่างอเมริกาและยุโรป  แต่ว่าชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) เป็นไม่กี่คนในเวลานั้นที่เชื่อว่ามนุษย์กำเนิดในแอฟริกา โดยเขาเขียนหนังสือ Descent of Man ในปี 1871 ซึ่งเขาชี้เบาะแสเอาไว้ว่ามนุษย์เกิดในแอฟริกา เพราะว่ากอลิล่า และซิมแปนซี ซึ่งเป็นลิงที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดอาศัยอยู่ที่นั้่น ชาร์ล ดาร์วิน จึงถือเป็นผู้สร้างทฤษฏี Out of Africa

ในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนทฤษฏีที่ว่ามนุษย์กำเนิดในเอเชีย (Our of Asia theory) อาธิ เอิร์น แฮ็กเกิ้ล (Ernst Haeckel) เสนอทฤษฏีที่ซับซ้อนเข้าไปอีกและยังพิสูจน์ไม่ได้ โดยแอ็กเกิ้ล อ้างว่ามนุษย์กำเนิดในทวีปเลมูเรีย (Lemuria) ซึ่งเป็นทวีปในตำนานไม่มีอยู่จริง ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย ก่อนที่ต่อมาทวีปเลมูเรียจะจมหายไป โดยแฮ็กเกิ้ล เรียกมนุษย์ในเลมูเรียว่าเป็นสายพันธุ์ “Pithecanthropus alalus” ที่แปลว่า มนุษย์ลิงที่พูดไม่ได้ 

1949 ค้นพบฟอสซิล ของโฮโม อีเร็กตัส ภายในถ้ำสวาร์ตกรานส์ (Swartkrans cave) ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยโรเบิร์ด บลูม (Robert Broom)

1950 เอิร์น ไมเยอร์ (Ernst Mayr) เป็นผู้ที่ตั้งชื่อ Homo erectus ให้กับมนุษย์โลกเก่าสายพันธุ์นี้ จะการศึกษาฟอสซิลและพบความคล้ายคลึงกันระหว่างมนุษย์ปักกิ่งและมนุษย์ชวา

1984 เด็กชายเตอร์กาน่า (Turkana Boy) เป็นซากฟอสซิลโฮโม อิเร็กตัสที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยถูกค้นพบ มีอายุประมาณ 1.6 ล้านปี โดยเป็นฟอสซิลของเด็กที่อายุ 7-11 ปี ถูกค้นพบบริเวณทะเลสาบเตอร์กาน่า (Lake Turkana) ในเคนย่า (Kenya) โดยกาโมยะ คิเมอุ (Kamoya Kimeu) ชาวเคนย่า

โฮโม อิเร็กตัส เป็นมนุษย์ยุคแรกที่รู้จักการควบคุมการใช้ไฟ และสร้างเครื่องมือทุนแรง อย่างขวาน และมีจากหิน ซึ่งเรียกว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมอะชูเลียน (Achuelean industry) หรืออยู่ในช่วงของยุคหินกลาง (Middle Stone Age)

โฮโม อิเร็กตัสเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่อยู่กันมายืนยาวที่สุด กว่า 2 ล้านปี เทียบกับโฮโม เซเปี้ยน (Homo Sapien) ที่เป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ปัจจุบนเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 3 แสนปีก่อน

Don`t copy text!