HOBOCTN

HOBOCTN

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 2  หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854 บทที่ 2 หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม หัวเมืองบริวารของสยาม ได้แก่ ตรังกานู (Tringanu) กาลันตัน (Kalantan) ปาตานี …

Song of the Yue Boatman

越人歌 (Yue-Ren-Ge, Song of the Yue Boatman) เย่ (越,Yue) เป็นชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร พวกเขาอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี  แต่เพราะว่าภาษาของชาวเย่ นั้นแตกต่างจากภาษาจีน และข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเย่นั้นก็แทบไม่มีเลย เพราะว่าขาดการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร   เพลง Song of the Yue Boatman เป็นเพียงภาษาเย่ ชิ้นเดียวที่ถูกบันทึกเอาไว้สมบูรณ์ …

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 1 ภูมิศาสตร์

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854 บทที่ 1  ภูมิศาสตร์และการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม. ขอบเขต จุดยืน และข้อจำกัดของราชอาณาจักร  ประเทศที่ชาวยุโรปเรียกว่า สยาม มีชื่อเรียกว่า เมืองไทย …

Snorri Sturluson

สนอร์ริ สเตอร์ลูซัน (Snorri Sturluson) นักเขียนและนักประวัติศาสตร์ ชาวไอซ์แลนด์ เชื่อว่าเขาเป็นผู้เขียน Heimskringla, the Prose Edda  สเตอร์ลูซัน เกิดในปี 1179  ในแวมม์ (Hvamm) ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพไอซ์แลนด์ (Icelandic Commonwealth)  พ่อของเชาชื่อ สเตอร์ล่า ฟอร่าซอน(Sturla Þórðarson the Elder) …

Gylfaginning

Gylfaginning (The Beguiling of Gylfi) กษัตริย์กิลฟี (Gylfe, Gylvi, Gangleri) เป็นกษัตริย์แห่งดินแดนซึ่งมนุษย์เรียกขานว่า “สวีเดน (Svithjod, Sweden) พระองค์ได้พบหญิงสาวพเนจรคนหนึ่ง นามว่าเจฟจัน (Gefjun, Gefjon) และเพื่อความบันเทิงพระทัย พระองค์สัญญากับหญิงสาวว่าจะมอบที่ดิให้ได้หากนางเท่าใดก็ได้  โดยมีเงื่อนไขว่าที่ดินที่จะมอบให้นางนั้นจะมีขนาดเท่ากับที่ดินที่นางจะสามารถไถได้ในหนึ่งคืน โดยใช้วัวได้สี่ตัว แต่ว่าอันที่จริงแล้วเจฟจันนั้นมีเชื้อสายของเทพไอเซอร์ (Æsir)  และวัวที่นางนำมาใช้ก็เป็นลูกของนางเองที่เกิดจากสามีที่เป็นยักษ์ ในคืนนั้นเจฟจันจึงสามารถที่จะได้ที่ดินผืนมหึมา …

Ibn al-Awwam

อิบน์ อัลอาวาม(بن العوام, Abu Zakariya Ibn Al-Awwam) ผู้เขียน Book on Agriculture (Kitāb al-Filāḥa) บิน อัลอาวาม มีชื่อเต็มว่า Abu Zakariya Yahya ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Al-‘Awwam …

LaMDA

LaMDA สร้างบนสถาปัตยกรรมเลียนแบบโครงข่ายประสาท Transformer (Transformer neural network architecture) เช่นเดียวกับ BERT, GPT-3 ซึ่ง Transformer ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google และเปิดเป็นโอเพ่นซอร์สในปี 2017  Transformer เป็นสถาปัตยกรรมที่จะช่วยในการสร้างโมเดลทางภาษาที่เหมือนกับภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตจริงอย่างเป็นธรรมชาติ Transformer สามารถรับคำศัพท์ต่างๆ ได้หลายคำพร้อมๆ กัน และจะให้ความสำคัญกับคำเหล่านั้นในการหาความสัมพันธ์และทำนายคำอื่นๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นตามมา แต่ว่า …

Don`t copy text!