HOBOCTN

HOBOCTN

Camille Flammarion

คามิลล์ ฟลามเมเรียน (Nicolas Camille Flammarion)  นักดาราศาสตร์และนักเขียนชาวฝรั่งเศส เฟลมมาเรียน เป็นดาราศาสตร์และนักเขียนแนวหน้าในยุคสมัยของเขา และยังเป็นผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ และลัทธิต่างๆ เขามีผลงานเขียนกว่า 60 เรื่อง ฟลามเมเรียน เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 1842 ในคอมมูนชื่อ มอนตินี เรอ วัว, โอต์ มาร์น (Montigny-le-Roi, …

Bodhidharma (Da Mo)

พระโพธิธรรม (Bodhidharma, 菩提達摩) หรือ ตั๊กม้อ (Damo, 達摩) พระโพธิธรรม หรือ  ตั๊กม้อ มีชีวิตอยู่ระหว่างศตวรรษที่ 5-6  เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำเอาพุทธนิกาย ฉาน (禪宗, Chán) หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า นิกายเซน (Zen) เข้าไปเผยแพร่ในประเทศจีน  ประวัติของตั๊กม้อนั้นไม่ชัดเจน แต่ว่ามีอยู่สองความเชื่อหลัก คือ 1. บอกว่าตั๊กม้อเป็นชาวเปอร์เซีย …

Tale of Two Brothers

Tale of Two Brothers เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเขาไว้บนกระดาษปาไปรัส ดี ออร์บินีย์ (Papyrus D’Orbiney) ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิทธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) เป็นเทพนิยายที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัยของฟาโร์ เซติ ที่ 2 (Pharoah Seti II) ซึ่งพระองค์ครองราชระหว่างปี 1200-1194 ในราชวงศ์ที่ 19 ของอียิปต์ Tale …

Fernão Mendes Pinto 

เฟนโนม เมนดัส เพนโต (Fernão Mendes Pinto) นักเดินทางชาวโปตุเกส ผู้เขียน Pilgrimage เพนโต เกิดในปี 1509 ในมอนทีเนอร์ โอ ดาโฮ (Montemor-o-Velho) โปตุเกส ครอบครัวของเขามีฐานะยากจน  เพนโต มีพี่น้องผู้ชายอีกสองคน และพี่น้องผู้หญิงสองคน  1521 ลุงของเขาได้พาเพนโตย้ายมายังเมืองลิสบอน (Lisbon) เพื่อหางานทำ …

Fernão Mendes Pinto 

เฟนโนม เมนดัส เพนโต (Fernão Mendes Pinto) นักเดินทางชาวโปตุเกส ผู้เขียน Pilgrimage เพนโต เกิดในปี 1509 ในมอนทีเนอร์ โอ ดาโฮ (Montemor-o-Velho) โปตุเกส ครอบครัวของเขามีฐานะยากจน  เพนโต มีพี่น้องผู้ชายอีกสองคน และพี่น้องผู้หญิงสองคน  1521 ลุงของเขาได้พาเพนโตย้ายมายังเมืองลิสบอน (Lisbon) เพื่อหางานทำ …

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 2  หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854 บทที่ 2 หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม หัวเมืองบริวารของสยาม ได้แก่ ตรังกานู (Tringanu) กาลันตัน (Kalantan) ปาตานี …

Description du Royaume Thai ou Siam บทที่ 2  หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม

หมายเหตุ แปลจากหนังสือ Description du Royaume Thai ou Siam เขียนโดย Jean-Baptiste Pallegoix (ฌอง-แบพติสต์ ปาลเลอกัวซ์) พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี 1854 บทที่ 2 หัวเมืองและรัฐบริวารของสยาม หัวเมืองบริวารของสยาม ได้แก่ ตรังกานู (Tringanu) กาลันตัน (Kalantan) ปาตานี …

Song of the Yue Boatman

越人歌 (Yue-Ren-Ge, Song of the Yue Boatman) เย่ (越,Yue) เป็นชนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากพอสมควร พวกเขาอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี  แต่เพราะว่าภาษาของชาวเย่ นั้นแตกต่างจากภาษาจีน และข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเย่นั้นก็แทบไม่มีเลย เพราะว่าขาดการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร   เพลง Song of the Yue Boatman เป็นเพียงภาษาเย่ ชิ้นเดียวที่ถูกบันทึกเอาไว้สมบูรณ์ …

Don`t copy text!