Psychology

Charlie Munger

ชาลี มันเจอร์ (Charlie Thomas Munger) รองประธาน Berkshire Hathaway ชาลี เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1924 ในเมืองโอมาฮ่า,เนบรัสก้า (Omaha, Mebraska) ชาลี ทำงานที่ Buffett & Son เป็นร้านขายของชำที่ปู่ของบัฟเฟตเป็นเจ้าของ1941 เขาเรียนคณะคณิตศาสตร์ ที่มหาวทิยาลัยมิชิแกน (University of Michigan)1943 ลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเรียนจบ เพื่อสมัครเป็นทหารในกองทัพอากาศสหรัฐฯ ชาลีถูกฝึกและส่งไปอยู่ในแผนกอุตุนิยมวิทยา1945 ช่วงที่ชาลีเป็นทหารนี้เขาได้แต่งงานกับแนนซี่ (Nancy Huggins)  พวกเขามีลูกด้วยกัน 2 คน ,หลังแต่งงานแล้วพวกเขาย้่ายมาอยู่ที่บอสตัน(Boston) และชาลีได้สมัครเข้าเรียนกฏหมายที่ฮาวาร์ด1948 จบกฏหมายจากฮาร์ด ด้วยเกียรตินิยม 1949 พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และได้เข้าทำงานที่บริษัทกฏหมาย Wright & Garrett1953 เขาหย่ากับภรรยา1956 แต่งงานกับแนนซี่ บาร์รี (Nancy Barry) เธอจบเศรษฐศาสตร์จากสแตนฟอร์ด และยังเป็นสมาชิกของ Phi Beta Kappa ด้วย พวกเขามีลูกด้วยกันอีก 4 คน และลูกบุญธรรม 2 คน1959 ชาลีย้ายกลับมาอยู่ที่โอมาฮ่า และได้มีโอกาสรู้จักกับบัฟเฟต (Warrent Buffett) ในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่ง ทั้งสองกลายมาเป็นเพื่อนกัน 1962 ก่อตั้งบริษัทกฏหมาย Mungel, Tolles & Olson  ในแคลิฟอร์เนีย , บัฟเฟตได้เอ่อยปากชวนให้ชาลี เลิกงานกฏหมายของเขาและมาเป็นนักลงทุนเต็มตัว แต่ว่าชาลีไม่ได้เข้ามาทำงานกับบัฟเฟตทันที…

0
Read More

Robert Sternberg

โรเบิร์ต สเติร์นเบิร์ก (Robert Jeffrey Sternberg) Triangular theory of Love โรเบิร์ต เกิดในนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1949 ในครอบครัวชาวยิว ตั้งแต่วัยเด็กโรเบิร์ตมีปัญหาโรคเครียดจากการทำแบบทดสอบ (test anxiety) มักจะทำคะแนนได้ไม่ดีเวลาทำแบบทุดสอบ แต่เมื่อเขานำข้อสอบอันเดียวกันไปทำในห้องที่มีนักเรียนที่อายุน้อยกว่าเา เขากลับทำแบบทดสอบได้มีคะแนนที่สูงกว่า เขาจึงสงสัยว่าแบบคำถามนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้วัดความสามารถและความรู้ของเขาได้อย่างแท้จริง ต่อมาเขาจึงได้พัฒนาแบบทดสอบของตัวเอง ที่เรียกว่า Sternberg Test of Mental Ability (STOMA) ขึ้นมา เขาเริ่มสนใจจิตวิเคราะห์มาตั้งแต่ตอนนั้น 1972 จบปริญญาตรีจิตวิทยาจากเยล (Yale University) ทางด้านจิตวิทยา โดยได้เกียรตินิยม อันดับ หนึ่ง (summa cum laude)  ระหว่างเรียนอยู่เขาได้เลือกให้เป็นสมาชิกของ Phi Beta Kappa ด้วย1975 จบปริญญาเอกจากสแตนฟอร์ด (Standford Univeristy)  หลังจากเรียนจบแล้วโรเบิร์ตกลับมาทำงานเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาที่ ม.เยล ระหว่างอยู่ที่เยลนี้ได้รับตำแหน่งศาตราจารย์ (IBM Professor of Psychology and Education)2003 ได้รับตำแหน่งประธานสมาคมนักจิตวิเคราะห์ สหรัฐฯ (American Psychological Association) อยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปี2005 ออกจาก ม.เยล  ไปรับตำแหน่งอธิการบดีของวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยตูฟต์ (College of Arts and Sciences , Tufts…

0
Read More

Richard Bandler

ริชาร์ด แบนดเลอร์ (Richard Wayne Bandler) ผู้ร่วมคิดค้น Neuro-Linguistic Programming (NLP) ร่วมกับ จอห์น กรินเดอร์ (John Grinder) แบนดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 1950 ในทีเน็ค์ก, นิว เจอร์ซีย์ (Teaneck, New Jersey) ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนอายุราวห้าขวบ และต่อมาพ่อแม่ได้แยกทางกัน แบนดเลอร์ตามแม่ย้ายไปอยู่ที่ซานฟรานซิสโก 1973 เขาสำเร็จปริญญาตทางด้านปรัชญาและจิตวิทยาจาก ม.แคลิฟอร์เนีย ที่ซานตาครู๊ส(University of California, Santa Cruz) เขาเริ่มศึกษาทฤษฏีเรื่องการบำบัดแบบเกสตัลต์ (Gestalt therapy) ของฟรินตซ์ เพิร์ล (Frint Perls) ตั้งแต่ช่วงที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้  และระหว่างที่เรียนอยู่ที่ ม.แคลิฟอร์เนียนี้เองที่แบนดเลอร์ ได้รู้จักกับกรินเดอร์ (John Grinder) ที่ขณะนั้นเป็นศาสตราจารย์ทางด้านภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาแคลิฟอร์เนีย กรินเดอร์ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง transformational grammar หลังจากเรียนจบได้เข้าทำงานกับแม็กกาซีน The Gestalt Approach ของโรเบิร์ก สปิตเซอร์ (Robert Spitzer) ซึ่งหนังสืออยู่บนพื้นฐาน 1974 ร่วมกับกรินเดอร์พัฒนาโมเดล ที่พวกเขาเรียก Meta-Model เพื่อใช้สำหรับจิตบำบัด ซึ่ง Meta-Model นี้เป็นพื้นฐานของหนังสือ The Structure of Magic1975 สำเร็จปริญาโทด้านจิตวิทยาจากวิทยาลัยโลนเมาน์เทน (Lone Mountain College) ในซานฟรานฯ พวกเขาพิมพ์หนังสือ…

0
Read More

Stanley Milgram

สแตนลีย์ มิลแกรม (Stanley Milgram) นักจิตวิทยา ที่รู้จักมากจากการทดลองเรื่อง  experiment of obedience มิลแกรม เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1933 ในเมืองนิวยอร์คซิตี้, ยิวยอร์ค สหรัฐ ครอบครัวของเขาเป็นชาวยิว พ่อของเขาเกิดในฮังการี ชื่อซามูเอล (Samuel Milgram) และแม่มาจากโรมาเนีย ชื่ออเดล (Adele) 1953 พ่อของเขาเสียชีวิต1954 จบปริญญาตรีทางด้านรัฐศาสตร์การเมืองจากวิทยาลัยควีน (Queen College) หลังจากนั้นได้สมัครเข้าเรียนจิตวิทยาที่ฮาร์วาร์ด (Harvard)1960 จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาสังคมจากฮาร์วาร์ด และได้งานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เยล (Yale)1963 เป็นผู้ช่วยศาสตร์จารย์ที่ม. ฮาร์วาร์ด ช่วงเวลานี้เขาทำการทดลองและได้นำเสนอรายงานในชื่อ Behavioral Study of Obedience / การศึกษาพฤติกรรมการเชื่อฟัง เป็นการทดลองที่ผู้ออกคำสั่งได้สั่งให้ผู้ถูกทดสอบปฏิบัติตามคำสั่งของเขา แม้ว่าในสิ่งที่อาจจะขัดกับจิตสำนึกของผู้ถูกทดสอบเอง การทดลองของมิลแกรมมีแรงบันดาลใจมาจากการไต่สวนพิจารณาคดีของอดอล์ฟ อิชแมนน์ ( Adolf Eichmann) นายพลของนาซีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาในคดีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิว มิลแกรมสงสัยว่าการกระทำของอิชแมนน์เป็นเพียงการปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นหรือไม่ การทดลองของมิลแกรม ประกอบไปด้วยคนสามคน คือ อาสาจริง 2 คน ที่คนหนึ่งสวมบทบาทเป็นนักวิจัย อีกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นคนที่ถามคำถาม และอีกหนึ่งคนเป็นอาสาสมัครปลอมที่เตรียมเอาไว้ มิลแกรมสงสัยว่าคนเราจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งได้มากแค่ไหนถ้าคำสั่งนั้นขัดต่อจิตสำนึกของเขา โดยเฉพ่าะเมื่อผู้ออกคำสั่งเหมือนจะเป็นผู้มีอำนาจ อย่างเช่น นักวิจัย ซึ่งบอกให้คนที่ทำหน้าที่ถามคำถาม ถามคำถามต่ออาสาสมัครที่เตรียมไว้ โดยที่ทั้งสองคนอยู่ในห้องที่แยกจากกันและไม่เห็นหน้ากัน ผู้ถามคำถามจะอ่านคำถามให้ผู้ตอบคำถามในอีกห้องหนึ่งฟัง ถ้าผู้ตอบคำถามตอบคำถามผิด ผู้ถามคำถามจะทำหน้าที่กดสวิสต์ปล่อยกระแสไฟฟ้า ที่จะถูกปรับให้สูงขึ้น 15 โวตต์ทุกครั้งที่ผู้ตอบคำถามตอบผิด , เมื่อผู้ถามคำถามกดปุ่มปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้ว ก็จะได้ยินแต่เสียงร้องของผู้ตอบคำถามในอีกห้องหนึ่งร้องออกมา โดยที่จริงๆ แล้วไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า…

0
Read More

Kurt Lewin

เคิร์ต เลวิน (Kurt Tsadek Lewin) บิดาแห่งจิตวิทยาสังคม (father of modern social psychology) เลวินเกิดเมื่อวันที่  9 กันยายน 1890 ในโปเซ่น, ปรัสเซีย (Posen Province, Prussia) ปัจจุบันอยู่ในพรหมแดนของประเทศโปแลนด์  ครอบครัวของเขามีเชื้อสายยิว พ่อชื่อเลฟโปล์ด (Leopold Lewin) มีกิจการร้านค้าเล็กๆ และทำฟาร์มเกษตรกรรม และแม่ชื่อเรช่า (Rache Engel) เขามีพี่สาวคนหนึ่งชื่อเฮอร์ธ่า (Hertha) และน้องชายสองคนชื่ออีก้อน (Egon) และฟริตซ์ (Fritz) 1905 ครอบครัวย้ายมาอยู่ในกรุงเบอร์ลิน และได้เข้าเรียนที่จิมเนเซียชื่อ ไกเซริน ออกัสต้า (Kaiserin Augusta Gymnasiam) เขามีโอกาสได้เรียนภาษาลาติน กรีก และฝรั่งเศส ในระหว่างนี้ แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาเรียนภาษาไม่เก่ง  1909 เลวินเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยไฟร์เบิร์ก (University of Freiburg) ในคณะแพทย์ แต่ต่อมาได้ย้ายมาเรียนด้านชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยมิวนิค (University of Munich)  แต่ต่อมาได้ย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน (University of Berlin) และที่นี่เขามีความสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยามากขึ้น หลังจากได้มีโอกาสเรียนกับ ศจ. คาร์ลสตัมฟ์ (Prof. Card Stumpf) และศึกษาผลงานของเอิร์น คาสซิเรอร์ (Ernst Cassirer) จนปี 1911 เขาจึงได้ย้ายสาขาวิชาไปเรียนด้านจิตวิทยา 1916 สำเร็จปริญญาเอก  และได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักจิตวิทยาที่สถาบันเกสตัลต์…

0
Read More

Christian von Ehrenfels

) คริสเตียน เอเรนเฟลส์  (Maria Christian Julius Leopold Karl, Freiherr von Ehrenfels)  Gestalt psychology  เอเรนเฟลส์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1859 ในโรดวน (Rodaun) ใกล้กับกรุงเวียนนา,  ออสเตรีย  พ่อของเขาชื่อ บรันน์ (Brunn am Walde)  เข้าเรียนหนังสือ ระดับมัธยมที่โรงเรียนในเมืองเครมส์ (Krems)  เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต (University of Natural and Life Sciences) ในกรุงเวียนนา และต่อมาย้ายมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียนนา(Vienna University) โดยเลือกเรียนในสาขาปรัญชา ซึ่งเขาได้มีโอกาสเรียนกับฟรานซ์ เบรนตาโน่ (Franz Brentano) และอเล็กเซียส (Alexius Meinong)  1885 ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคาร์ล-ฟรานเซ่นส์ (Karl-Franzens University)  1890 On Gestalt Qualities (Über Gestaltqualitäten) ตีพิมพ์ลงในวารสาร Quarterly Jouranl for Scientific Philoshophy (Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie) เป็นผลงานบุกเบิกก่อนที่การวิเคราะห์พฤติกรรมแบบเกสตัลต์ (Gestalt theory) โดยคู่สามีภรรยา ฟริตซ์ เพิร์ล (Fritz Perls) กับ ลอร่า เพิร์ล (Laura…

0
Read More

William Stern

วิลเลี่ยม สเติร์น (William Louise Stern) ผู้กำเนิดการทดสอบ IQ (Intelligence Quotient) และจิตวิทยาความแตกต่าง (Differential psychology) สเติร์น เกิดในเบอร์ลิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 1871 ครอบครัวของเขามีเชื้อสายยิว พ่อของเขาชื่อซิกิสมันด์ (Sigismund Stern) และแม่ชื่อโรซ่า (Rosa) 1893 สเติร์นจบปริญญาเอกด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน  1897 ทำงานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเบรสลัว (University of Breslau)  1900 สเติร์นแต่งงานกับคลาร่า (Clara Joseephy) เธอเป็นนักจิตแพทย์ พวกเขามีลูกด้วยกันสามคน 1904 เขาร่วมก่อตั้งสมาคมจิตวิเคราะห์แห่งเยอรมัน (German Society for Psychology) กับอ๊อตโต ลิปแมม (Otto Lipmann)  1906 สเติร์นก่อตั้งสถาบันจิตวิทยาประยุกต์ (Institute of Applied Psychology and psychological collective research) ซึ่งทำวารสาร Journal of Applied Psychology ออกมาด้วย  1907 สเติร์นและคลาร่า พิมพ์หนังสือ The Language of Children (Die Kindersprache) ซึ่งเป็นไดอารี่การศึกษาพัฒนาการของเด็กตัวอย่างซึ่งใช้เวลานานในการศึกษา (Longitudinal study) และเป็นผลงานการบุกเบิกการศึกษาในลักษณะคล้ายกันในเยอรมัน 1911 พิมพ์ผลงาน Differential Psychology …

0
Read More

Lev Vygotsky

เลฟ วิก๊อตสกี้ (Лев Семёнович Выготский) นักจิตวิเคราะห์ เกิดในเมืองออร์ช่า, เบลารุส , จักรวรรดิรัสเซีย (Orsha) เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 1896 ( 5 พ.ย. OS) ในครอบครัวชาวยิว พ่อของเขาชื่อซิมคา (Simcha) ซึ่งวิก๊อตสกี้ใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ที่นี่ ส่วนแม่เป็นแม่บ้าน ชื่อ ซิเลีย (Tsilia) ซึ่งเธอมีลูกถึงแปดคน  วิก๊อตสกี้เป็นลูกคนที่สอง  ต่อมาครอบครัวย้ายมาอยู่ในเมืองโกเมล (Gomel) เพราะว่าเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยของธนาคาร United Bank สาขาประจำเมืองนี้  1913 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow State University)  โดยจับฉลากได้โควต้าของนักศึกษาที่เป็นชาวยิว  เขาเลือกเรียนด้านการแพทย์ก่อนที่จะย้ายมาเรียนด้านกฏหมาย  1917 หลังสำเร็จการศึกษา โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง The Psychology of Art แต่ว่าผลงานได้รับการตีพิมพ์หลังจากเขาเสียชีวิตไปแล้วหลายสิบปี  เป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติ เขาเดินทางกลับโกเมล ซึ่งเมืองที่เขาอาศัยในช่วงสงครามนี้บางครั้งตกอยู่ใต้การยึดครองของเยอรมัน และต่อมากองทัพแดงก็ยึดเอามาไว้ได้  แต่งงานกับโรซ่า ซเมกโคว่า (Rosa Smekhova) พวกเขามีลูกด้วยกันสองคน  สมัครเข้าเรียนที่คณะประวัติศาสตร์และปรัญชา ที่มหาวิทยาลัยชานแยฟสกี(Moscow City People’s University, Alphonse Shanyavsky) และจบในหนึ่งปี 1924 เข้าร่วมการประชุมนักจิตวิทยาแห่งชาติ (All-Russian Psychoneurological Congress) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นในเลนินกราด ไม่นานหลังจากการประชุมเขาได้รับเสนอตำแหน่งศาสตราจารย์ที่สถาบันจิตวิทยาในมอสโคว์ (Institute of Psychology)  เขาจึงย้ายมาอยู่ที่มอสโคว์…

0
Read More

Wilhelm Wundt

วิลเฮล์ม วันต์ (Wilhelm Maximilian Wundt) บิดาแห่งวิชาจิตวิทยา  วันเกิดในบาร์เดน (Neckarau, Baden) วันที่ 16 สิงหาคม 1832 เป็นลูกของแม็กซิมิเลี่ยน วันต์ (Maximilian Wundt) กับมาเรีย อาร์โนล์ด (Marie Frederike Arnold) 1851 เข้าเรียนด้านการแพทย์มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก (University of Heidelberg) แต่ระหว่างที่เรียนถูกส่งไปเรียนด้านกายวิภาคที่ มหาวิทยาลัยตูบินเจน (University of Tübingen) 1856 จบด้านการแพทย์ และได้เข้าไปทำงานกับโจฮันเนส มูลเลอร์ (Johannes Peter Müller) ในเบอร์ลินเป็นช่วงสั้นๆ  1858 เป็นผู้ช่วยของเฮอร์แมนน์ เฮล์มโอล์ตซ์ (Hermann von Helmholtz)  1862 วันต์เขียนหนังสือชื่อ Contributions to the Theory of Sense Perception 1863 Lectures on Human and Animal Soul 1864 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่คณะแพทย์ที่ ม.ไฮเดลเบิร์ก 1870 ทำงานเป็นแพทย์ทหาร 1874 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยซูริค (University of Zurich)  ปีนี้เขาพิมพ์ Principles of Physiological Psychology เป็นผลงานชิ้นหลักของเขาที่ได้รับความนิยม 1875 ย้ายมาสอนด้านปรัชญาที่มหาวิทยาลัยไลป์ซิก (University of Leipzig)  1879 ก่อตั้งสถาบันเพื่อการค้นคว้าเกี่ยวกับจิตวิทยา…

0
Read More

Warning ⚠️ This website has cookies which come from Third-party services. such Google, AWS, Yandex.

🦣 all content is original in Thai , translated to others languages  by AWS.

 

Yandex.Metrica
Don`t copy text!