Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Kolobok

Watch more cool animation and creative cartoons at Aniboom

Колобка (Kolobok)กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีตาและยายอยู่คู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งวันหนึ่งยายเดินเข้าไปในครัว เพื่อหาเศษแป้งมาทำขนมปัง  เพื่อให้ตาทานยายทำขนมปังออกมาได้หอมกรุ่นมาก มันมีรูปร่างกลม ริมขอบกรอบน่ารับประทานมากยายเอาเจ้าขนมปังไปวางที่ริมหน้าต่าง เปิดให้อากาศภายนอกทำให้ขนมปังร้อนๆ เย็นลง ทันใดนั้นเจ้าขนมปังโกโลบ๊อก กลับมีชีวิตและกระโดดหนีไป
โกโลบ็อก ได้มาพบกับเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งเจ้ากระต่ายพูดว่า “เจ้าขนมปังน่ากินจัง ข้าจะกินเจ้าหล่ะนะ"โกโลบ๊อก บอกว่า "อย่ากินฉันเลย ฉันจะร้องเพลงให้เจ้าฟัง"แล้วโกโลบ๊อก ก็เริ่มร้องเพลง "ฉันคือขนมปังแสนอร่อย ด้านในกุ๊บกรอบ เพราะอบในเตาร้อนๆ และวางไว้จนเย็นบนหน้าต่าง ฉันหนีตายายมา และฉันจะหนีเจ้าด้วย” จากนั้นโกโลบ๊อกก็กลิ้งหนีกระต่ายไป
โกโลบ๊อก กล้ิงมาพบหมาป่าตัวหนึ่ง เจ้าหมาป่าพูดว่า “เจ้าขนมปังน่ากินจัง ข้าจะกินเจ้าหล่ะนะ"โกโลบ๊อก บอกเจ้าหมาป่าว่าอย่ากินมันเลย แล้วมันจะร้องเพลงให้ฟัง "ฉันคือขนมปังแสนอร่อย ด้านในกุ๊บกรอบ เพราะอบในเตาร้อนๆ และวางไว้จนเย็นบนหน้าต่าง ฉันหนีตายายมา ฉันหนีเจ้ากระต่ายมา และฉันจะหนีเจ้าด้วย” จากนั้นโกโลบ๊อกก็กลิ้งหนีหมาป่าไป
โกโลบ๊อก กล้ิงมาพบหมีตัวหนี่ง เจ้าหมีพูดว่า  "เจ้าขนมปังน่ากินจัง ข้าจะกินเจ้าหล่ะนะ"โกโลบ๊อก บอกเจ้าหมีว่าอย่ากินมันเลย แล้วมันจะร้องเพลงให้ฟัง “ฉันคือขนมปังแสนอร่อย ด้านในกุ๊บกรอบ เพราะอบในเตาร้อนๆ และวางไว้จนเย็นบนหน้าต่าง ฉันหนีตายายมา ฉันหนีเจ้ากระต่ายมา ฉันหนีเจ้าหมาป่ามา และฉันจะหนีเจ้าด้วย” จากนั้นโกโลบ๊อกก็กลิ้งหนีหมีไป
จากนั้นโกโลบ็อก กล้ิงมาจนพบหมาจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งเจ้าหมาจ้ิงจอกบอกว่า “เจ้าขนมปังน่ากินจัง ข้าจะกินเจ้าหล่ะนะ"โกโลบ๊อก บอกเจ้าหมาจิ้งจอกว่า "อย่ากินฉันเลย ฉันจะรอ้งเพลงให้ฟัง"จากนั้นมันก็เริ่มร้องเพลง "ฉันคือขนมปังแสนอร่อย ด้านในกุ๊บกรอบ เพราะอบในเตาร้อนๆ และวางไว้จนเย็นบนหน้าต่าง ฉันหนีตายายมา ฉันหนีเจ้ากระต่ายมา ฉันหนีเจ้าหมาป่ามา ฉันหนีเจ้าหมีมา และฉันจะหนีเจ้าด้วย" แต่เจ้าจิ้งจอกบอกโกโลบ๊อกว่ามันหูไม่ค่อยดี ให้ช่วยมาร้องเพลงใกล้ๆ อีกสักรอบสิ … พอเจ้าโกโลบ๊อกเข้าไปใกล้เจ้าหมาจิ้งจอก ก็กินขนมปัง อย่างเอร็ดอร่อย

โกโลบ๊อก เป็นนิทานสั้นๆ แต่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมรัสเซียรัฐบาลของเขตอุลยานอฟก์ (Ульяновской области , Ulyanovsk oblast)  โดยนาย เซอร์เกย์ โมโรซอฟ (Сергей Морозов ) ผู้ว่าการเขตดังกล่าวได้ประกาศให้อุลยานอฟก์ เป็นเมืองบ้านเกิดของโกโลบ๊อก ในเดือนมกราคม นี้เอง

Don`t copy text!