Georgy Lvov
Georgy Lvov

Georgy Lvov

wikipedia.org

เจ้าชายจอร์จี ลโวว (Георгий Евгеньевич Львов)

นายกรัฐมนตรีคนแรกในรัฐบาลเฉพาะกาลของรัสเซีย
เจ้าชายสโวว เกิดในเดรสเดน เยอรมัน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 1861 (21 ตุลาคม ปฏิทินจูเรียน) ในตระกูลรูริคิด (Rurikid Family) บิดาของเขาคือเจ้าชายยูจีน  (Prince Eugene  Lvov, Евгений Владимирович Львов) มีฐานะมั่งคั่ง เป็นเจ้าของที่ดินจำนวนมาก และมารดาชื่อ วาร์วาร่า (Varvara Mosolov,Варвара Алексеевна Мосолова) เป็นครอบครัวฝ่ายมารดาเป็นขุนนางเก่าแต่ไม่ได้ร่ำรวย ในวัยเด็กใช้ชีวิตในบ้านของมารดา ในเขตตุล่า
ลโวว สำเร็จชั้นมัธยมจากโรงเรียนมัธยมโปลิวาโน่ ( Polivanovskaya School, Поливановскую гимназию )
1885 จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ หลังเรียนจบก็เดินทางกลับไปอาศัยอยู่ในตุล่า และทำงานด้านกฏหมายให้กับรัฐบาลของเมืองตุล่า 
1893 ลาออกจากงานเพื่อประท้วง
1900 ทำงานเป็นหัวหน้ารัฐบาลประจำจังหวัด Zemstvo ในเขตตุล่า
1904 เป็นหัวหน้าหน่วยกาชาติไปปฏิบัติหน้าที่ในแมนจูเรีย เขาเป็นที่รู้จักกันดีในช่วงสงครามระหว่างรัสเซีย-ญี่ปุ่น เพราะว่าทำงานให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในช่วงสงครามอย่างแข็งขัน
1906 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาดูม่า ครั้งที่ 1 ในฝ่ายของพรรคคาเด็ต (Cadets) แต่ว่าไม่นานก็ลาออกจากฐานะสมาชิกพรรค แต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดี
1913 ได้รับเลือกให้เป้นผู้ว่าการกรุงมอสโคว์ แต่ว่าการเสนอชื่อของเขาถูกรัฐมนตรีมหาดไทยขณะนั้น N. Maklakovm ปฏิเสธ
1914 เป็นประธานของ All-Russian Union of Zemstvo  (Zemstvo~Земство ระบบปกครองโดยมีรัฐบาลท้องถิ่น ปกครองตัวเอง) เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เขาเป็นแกนนำในการให้ความช่วยเหลือแก่ทหาร โดยการจัดส่งเสื้อผ้า รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กองทัพ
1917 การปฏิวัติโค่นพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลโวว ได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเฉพาะกาล ซึ่งเขาได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของพระเจ้าซาร์นิโคลัส เขาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม นอกจากนั้นเขายังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยด้วย แต่พอ 17 กรกฏาคม  ก็ต้องลาออกจากตำแหน่ง เพราะเสถียรภาพที่ไม่มั่นคงของรัฐบาลเฉพาะกาล และความนิยมของประชาชนหายไป 
ตุลาคม ตอนเกิดการปฏิวัติโดยฝ่ายบอลเชวิค เขาถูกจับตัวขังไว้ที่เยคาเตอรินเบิร์ก (Ekaterinburg) เป็นเวลานานกว่า 3 เดือน ก่อนที่จะสามารถหลบหนีออกมาได้ โดยได้เดินทางไปไซบเรีย ก่อนที่สุดท้ายจะเดินทางออกต่างประเทศ เขามาตั่งรกรากอยู่ในฝรั่งเศส 
1925 เสียชีวิตในกรุงปารีส ในวันที่ 7 มีนาคม 1925 เขาถูกฝังที่สุสาน Sainte-Genevieve-des-Bois ในฝรั่งเศส
1988 มีผลงานบันทึกความทรงจำของเขา ที่เขียนไม่สมบูรณ์พิมพ์ออกมาครั้งแรก ชื่อ  Memoirs (Воспоминания)
ภรรยาของลโวว ชื่อ จูเรีย (Julia A. Bobrinskaya,Юлия Алексеевна Бобринская) เป็นเหลนของจักรพรรดินีแคทเธอรีน ที่ 2 มหาราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!