Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: May 2011

 • Nikita Khrushchev

   นิกิต้า เชอร์เกวิช ครุเชฟ (Никита Сургеевич Хрущёв )เกิดเมื่อ 1894 ในครอบครัวของแรงงานขุดเหมืองแร่ ในหมู่บ้าน กาลินอฟก้า (Kalinovka) ในรัสเซียใกล้กับพรหมแดนยูเครนปัจจุบัน ซึ่งมันเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ยากจนมาก ครุเชฟถือเป็นผู้นำของโซเวียตที่มาจากชนชั้นแรงงานอย่างแท้จริง พ่อของเขาชื่อ เซอร์เกย์ (Sergei Khrushchev nikonorovich, 1938) และแม่ชื่อ เคสิเนีย (Ksenia Ivanovna 1872-1945) ครุเซฟ เรียนหนังสือแค่สี่ปี ครุเซฟต้องทำงานตั้งแต่ยังน้อยแค่ 12 ปี เขาเริ่มจากการทำงานเป็นคนเก็บผลไม้ 1908 ตอนอายุได้ 14 ปี ครอบครัวย้ายไปทำเหมืองใกล้ๆ กับเมืองยุซอฟก้า (Yuzovka) มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่เจริญแห่งหนึ่งของประเทศ ครุเซฟทำงานหลายแห่ง กอ่นที่จะได้ทำงานในโรงงานเหล็ก แต่ไม่นานก็ถูกไล่ออก และได้งานใหม่ที่เหมืองถ่านหินใกล้กับเมืองรุตเชนโกโว่ (Rutchenkovo)  1914 ตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาได้รับการยกเว้นไม่ต้องโดนเกณฑ์ทหาร เนื่องจากเป็นแรงงานที่เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก ทำให้มีโรงงานจ้างเขาเอาไว้ ซึ่งโรงงานดังกล่าวต้องทำงานส่งให้เหมืองหลายสิบแห่งครุสเชฟ มีการแต่งงานด้วยกัน 2  ครั้ง คนแรกเขาแต่งงานกับ Euphorosyne Ivanovna Pisarev เธอเสียชีวิตในปี  1920 พวกเขามีลูกด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2 คนและลูกสาว 3 คนข้อมูลที่ไม่ยืนยันบอกว่าเขาแต่งงานสั้นๆ อีกครั้งหนึ่งกับ Hope Highland 1918 ครุเชฟเข้าเป็นสมาชิกของพรรคบอลเชวิค แต่ก็ยังคงทำงานในเหมืองถ่านหินต่อไป และก็เข้าเรียนหนังสือที่ Donetsk Industrial Institute  เขาทำงานให้กับพรรคในพื้นที่ของเมืองเคียฟและดอนบาส์ส (Donbass)1920 ตอนนั้นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์ในยูเครนคือ…

 • IHEP modernize accelerator

  Russia to modernize proton accelerator Tags: proton, Society, Russia, proton accelerator, Commentary Oleg Nekhai 26.05.2011, 16:00 Russia will modernize its unique proton accelerator in Protvino in the suburbs of Moscow, which was suspended in the 90s. This will pave the way for speeding up the fundamental scientific research programme and making innovative products. The implementation…

 • The Silver Revolution

  รัฐบาลจอร์เจียของนายมิคาอิล ซาคาซวิลิ (Mihail Saakashvili) ใช้กำลังตำรวจปราบจราจล เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มประชาชนผู้ประท้วง ราว 3,000 คน บริเวณจตุรัสเสรีภาพ (Freedom Square) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และถูกจับตัวไป 90 คน ผู้ประท้วงเรียกการชุมนุมประท้วงนี้ว่า Silver Revolution ซึ่งหมายถึงผู้ประท้วงจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุ มีผมขาว ซึ่งเรียกร้องให้รัฐเพิ่มเงินบำนาญสวัสดิการ เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของพวกเขา และปัญหาการคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ในต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา มีท่าทีสนับสนุนการใช้กำลังสลายการชุมนุมของนายมิคาอิล เพราะเขาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐ

 • People’s Front

  Общероссийский Народного Фронта (Popular Front, People’s Front)นายกรัฐมนตรี วลาดิมีร์ ปูติน เสนอให้มีการตั้ง People’s Front  ตัวย่อ ONF (http://premier.gov.ru/onf/) เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนในประเทศรัสเซียที่มีหลากหลายเผ่าพันธ์ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ผลประโยชน์ให้กับประเทศให้ทุกคนยอมรับสิทธิมนุษย์ชน เคารพรัฐธรรมนูญและกฏหมายของรัสเซียเพื่อสนับสนุนให้เกิดปัญญา อัฉริยภาพต่อระบบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรคของพลเมือง ในการตัดสินใจอนาคตของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ ประชาธิปไตย และบูรณภาพเอกภาพของรัสเซียสร้างเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพ การเป็นเจ้าของธุรกิจ การแข่งขัน การเป็นหุ้นส่วนกันในสังคม หน้าที่ของลูกจ้างและการปกป้องสิทธิของแรงงานสร้างสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพและประสบความสำเร็จในชีวิต สร้างคุณค่าแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างชาย หญิง สร้างการยอมรับและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน แม้ว่าจะต่างศาสนา ชาติพันธ์ หลากหลายรุ่นอายุ และความสามารถที่แตกต่างประเทศต้องการพลวัตน์ในการพัฒนา ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยโดยเคารพชีวิตทุกชีวิต เชื่อมันและมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 2020 จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงเห็นว่าควรมีการร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาดูม่าของรัสเซีย ให้ ONF ทำหน้าที่คัดรายชื่อผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภา ก่อนที่จะมีการตัดสินโดยการจัดการเลือกตั้งอีกครั้ง ต้องการให้ทุกส่วนในประเทศร่วมกันเปิดประตูสู่แนวคิดใหม่ๆ สงเสริมสังคมที่มีเยาวชน สตรี ทหาร ธุรกิจ สหภาพและองค์การต่างๆ ซึ่งล้วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ขั้นตอนพื้นฐาน ให้ทุกภาคส่วนของประเทศเข้าเป็นสมาชิกของ ONF โดยเท่าเทียมกัน ONF ทำหน้าที่ในการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะลงรับเลือกตั้งของพรรค United Russia ผู้อยู่ในรายชื่อจะถูกส่งให้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง…

 • Konstantin Tsiolkovsky

  คอนสแตนติน แอเดียรโดวิช ไซคอฟสกี (Константин Эдуардович Циолковский)เขาเกิดในอิชเชฟสโกเย่ ปัจจุบันอยู่ในเขตเเรียซาน (Izhevskoye, Ryazan Oblast) ในช่วงที่ยังเป็นจักรวรรดิรัสเซีย ในครอบครัวชนชั้นกลาง เขาเกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน 1857 (ปฏิทินปัจจุบันเป็นวันที่ 17 กันยายน) พ่อของเขาชื่อเอ็ดเวิร์ด ไซคอฟสกี (ชื่อเต็ม Makar Edward Erasmus Tsiolkovsky) เกิดทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครน  แต่ว่าเขามีเชื้อสายมาจากโปแลนด์ เรียนจบทางการสำรวจป่าไม้และที่ดิน และทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เขาพบรักกับภรรยา แม่ของไซคอฟสกี ตอนที่ทำงานอยู่ที่หมู่บ้านอิซเอฟส์ก ( Izhevsk) มารดาชื่อ มาเรีย ยุมาเชว่า (Maria Yumasheva) มีเชื้อสายของตาร์ต้าร์ตอนอายุได้เก้าขวบไซคอฟสกี ป่วยเป็นโรคอีดำอีแดง (Scarlet fever) แม้ว่าจะหายได้ แต่มันก็ทำให้มีอาการหูหนวก ได้ยินเสียงบ้างแต่น้อยมาก และนั้นทำให้เขาเรียนแค่ชั้นประถมสาม  1868 เอ็ดเวิร์ดต้องตกงานเพราะว่าออฟฟิตทำทำการสำรวจป่าไม้ได้ปิดตัวลง ทำให้เขาย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมือง เวียตก้า (Vyatka) ซึ่งเป็นชุมชนชาวโปแลนด์ขนาดใหญ่ และทำงานใหม่เป็นเสมียรในสำนักงานป่าไม้ พวกเขาไปอาศัยอยู่ในบ้านของพ่อค้าชื่อชุราวิน…

 • Mikhail Bulgakov

  มิคาอิล อเฟนาสวิช บุลกากอฟ(Миали Афанасьвич Булгаков) เกิดในเคียฟ 3 มีนาคม 1891 เขาเป็นลูกชายคนดตของ อฟานาเซีย บุลกากอฟ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ประจำมหาวิทยาลับเคียฟ  1909 บุลกากอฟเข้าเรียนทางด้านการแพทย์ในมหาวิทยาลัยเคียฟในปี 9 1913 เขาได้แต่งงานกับ ทัตยาน่า แลปปา (Tatyana Lappa) เธอเป็นลูกสาวของรัฐมนตรีคลังประจำเมืองในสงครามโลกครั้งที่ 1 บุลกากอฟ สมัครเข้าทำงานอาสาให้กับกาชาด ทำให้การเรียนหยุดไปช่วงหนึ่ง แต่เมื่อสงครามจบก็กลับมาเรียนต่อ 1916 เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  และเริ่มทำงานให้กับโรงพยาบาลเล็กๆ ในเขตสโมเลนส์ก 1917 เขาติดมอร์ฟีน อยู่ช่วงหนึ่งจนเกือบจะเสียชีวิตแต่ก็รอด และเลิกมันได้ช่วงปี 1918 ระหว่างนี้ก็เกิดสงครามกลางเมืองในรัสเซีย ช่วงของการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ บุลกากอฟ เลือกที่จะอยู่ฝ่ายของกองทัพขาว (White Army) เขาทำงานเป็นแพทย์สนาม ประจำอยู่ในแถบเทือกเขาคอเคซัส และเริ่มทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ไปด้วย 26 พฤศจิกายน 1919 มีผลงานเขียนครั้งแรกของบุลกากอฟตีพิมพ์ออกมาในหนังสือพิมพ์กรอซนี (Grozny newspaper) ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ในเมืองหลวงของเชเชน ในการต่อต้านการก่อการร้ายของพวกคอมมิวนิสต์ โดยทำหน้าที่หมอให้กับกองทัพ 1920 ย้ายไปอยู่ที่นอร์ทคอเคซัส ในเมืองหลวงวลาดิคาฟคาส (Vladikavkaz)  และได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์คาฟคาส (Kavkaz…

 • Lavrenty Beria : A butcher full of sorrow

  Lavrenty Beria: A butcher full of sorrow Lavrenty Beria, a high-ranking and blood-thirsty statesman of the Soviet Union during Joseph Stalins era, shared very interesting stories in his diaries. Beria particularly wrote about the things that were happening in the Soviet administration several years before Stalins death and immediately after the epoch-making event read more…

 • Vladimir Vysotsky

  วลาดิมีร์ วีซอตสกี (Владимир Семёнович Высщцкий) นักดนตรีคนสำคัญของโซเวียตคนหนึ่ง เขายังเป็นนักแต่งบทกวี นักแสดงละครเวทีและภาพยนต์ เขาเล่นกีต้าร์แบบ 7 สาย และร้องเพลงแนวแบบบาร์ด (бард) เหมือนดนตรีเพื่อชีวิต  ที่อุทิศให้กับความเป็นไปของยุคสมัย อาชญกรรม สงความ ธรรมชาติ และเหนืออื่นใดคือความจริง พ่อของเขาชื่อ เซเมียน วลาดิมีโรวิช (Semyon Vladimirovich,Семён Владимирович (Вольфович) Высоцкий) เป็นทหาร และเป็นคนยิวที่มาจากกรุงเคียฟ เป็นทหารผ่านการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แม่ชื่อ นิน่า แม็กซิมอฟน่า (Nina Maximovna,Максимовна)เป็นชาวรัสเซีย มีอาชีพเป็นนักแปลเชี่ยวชาญภาษาเยอรมัน เธอทำงานที่หน่วยงานแปลของรัฐ (Transcirpt bureau, Ministry of Geodesy and Cartography)ครอบครัวเขาอาศัยอพาร์ตเมนท์สวัสดิการในมอสโคว์ วีซอตสกีเกิดในวันที่ 25 มกราคม 1938 ที่โรงพยาบาล บนถนนเมสชานสกายา(Thrid Meschanskaya) เลขที่ 61/2 โดยชีวิตในอพาร์ตเมนท์ไม่ค่อยที่นัก เขาเขียนเอาไว้ภายหลังว่า…

 • Ivan IV, The Terrible

  อีวาน ที่ 4  เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 1530 เป็นโอรสของเจ้าชาย วาสิลี ที่ 3 (Grand Prince of  Moscow , Vasily III) กับ อิลิน่า กลินสกาย่า (Elena Glinskaya) อลิน่า เป็นภรรยาคนที่สองของเจ้าชาย วาสิลี ที่ 3 เขาหย่าขาดกับภรรยาคนแรก ที่ชื่อ โซโลโมนิย่า (Solomoniya Saburova) อิลิน่า เป็นหญิงคนสวยมาก เธอให้กำเนิดลูกชายสองคน คือ อีวาน และ ยูริ   3 ธันวาคม 1533 เจ้าชายวาสิลี ที่ 3  เสียชีวิตตั้งแต่ตอน อีวาน อายุได้เพียง 3 ขวบ  สาเหตุของการเสียชีวิตเป็นเพราะอาการป่วย ก่อนที่จะตายนั้น พระองค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดูแลเจ้าชาย อีวาน องค์น้อย…

 • Fidel Castro

  ฟิเดล คาสโตร (Fidel Alejandro Castro Ruz) เกิดเมื่อ 13 สิงหาคม 1926 เกิดในเมืองบิราน (Biran) ในจังหวัดโฮลเกียน (Holguin ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึี่งของประเทศคิวบา ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน 5 ของ Oriente Provinces ) เป็นลูกคนที่ 3  ในพี่น้อง 7 คน รามอน(Ramon),ราอูล(Raul),แองเจลิต้า(Angelita),จัวนิต้า(Juanita),เอ็มม่า(Emma) ,เอกุสติน่า( Agustina) พ่อของฟิเดล คาสโตร ชื่อ เอนเจ้ิล คาสโตร (Angel Castro Argiz) มีอาชีพทำไร่อ้อยอยู่ในกาลิเซีย (Galizia) ส่วนแม่ชื่อ ลิน่า รุช กอนซาเลซ (Lina Ruz Gonzalez) เป็นเกษตรกรอยู่ในจังหัด ปินา เดล ริโอ (Pinar del Rio) ตอนวัยเด็กเขาเรียนหนังสือที่โรงเรียนประจำเมืองบิราน จากนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนแคธอริก…

 • Ivan Fyodorov

  อิวาน ฟิโดรอฟ (Иван Фёдоров) ผู้บุกเบิกการพิมพ์ในรัสเซีย เขาเกิดระหว่างปี 1510-1530 นักประวัติศาสตร์ยังไม่ทราบปีเกิดที่แน่นอนของเขา รวมถึึงสถานที่เกิดด้วย นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเขาเกิดในมอสโคว์หรืออาจจะเป็นนอฟโกรอด จากตราสัญลักษณ์ที่เขาพิมพ์ออกมา คล้ายกับของตระกูลราโกซ่า (Ragoza) ซึ่งตรานี้ใช้กันในหลายครอบครัวในเบรารุส ยูเครนและโปแลนด์ แต่ก็มีบางท่านที่เชื่อว่าเขาเป็นคนเปตโกวิค (Petkovic) โดยกำเนิด ซึ่งอยู่ในเบลารุสปัจจุบัน 1929 จากงานเขียนของ อี. เนมิรอฟสกี (E. Nemirovsky) กล่าวว่า ฟิโดรอฟย้้ายจากเมืองเปตโควิชิ (Petckovichi) ไปยังคราคอฟ เพื่อเรียนมหาวิทยาลัย1532 เขาจบปริญญาตรีจาก Jariellonion เมืองคราคอฟ ประเทศโปแลนด์ เอกสารการศึกษาระบุว่าเขาใช้ชื่อ Johannes Theodori Moscus แม้จะไม่ได้ระบุสาขาที่เรียน แต่ว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีชื่อเสียงในเรื่อวรรณกรรมกรีกและโรมันโบราณ รวมถึงภาษากรีก ฮิบรู และปรัญชา และในตอนนั้นมหาวิทยาลัยก็เป็นที่นิยมสำหรับคนหลายเชื้อชาติไม่เฉพาะชาวโปแลนด์เท่านั้น นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่าเขาน่าจะได้ทำงานในห้องการพิมพ์ภาษาลาตินหรือโปแลนด์ ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้การใช้เครื่องพิมพ์ Schweipolt Fiol ซึ่งสร้างโดยชาวเยอรมัน 1550 ข้อมูลบางส่วนบอกว่าเขาอยู่ในยูเครน และกลายเป็นผู้คิดค้นปืนใหญ่ เขาอ้างว่าตัวเขาเป็นผู้สร้าง multibarreled mortar…

 • YNDX

  Новости дня “Яндекс” объявил о выходе на биржу “Яндекс” официально объявил о выходе на биржу. Первичное размещение акций состоится на площадке NASDAQ в США в мае или июне этого года. В ходе IPO крупнейший отечественный интернет-поисковик надеется привлечь до 1 млрд долларов, а вся компания может быть оценена на сумму от 6 до 9 млрд…

Don`t copy text!